Onderwerp: Smaad jegens website Climategate.nl.

Aan: De Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft.

31 januari 2022.

L.S.

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een smadelijke passage in een artikel van de hand van Mels Habold, gepubliceerd in Delta van 26 januari 2022, onder de titel: ‘Delta, geef complotdenken geen kans.’

De gewraakte passage is de volgende:

‘Het zal weinig mensen verbazen dat deze petitie grotendeels gedeeld was op Climategate.nl. Voor de lezers die niet bekend zijn met deze website: deze doet zich voor als een vrij forum waar een ieder twijfel over onze aanpak van klimaatverandering mag uitspreken. De website is echter vooral gecentreerd rond een complottheorie waarin beweerd wordt dat een gering aantal wetenschappers achter de schermen macht uitoefent om angst rond klimaatverandering te verspreiden. Veel voorkomende praktijken van deze website zijn het publiceren van pseudo-onderzoeken, het verspreiden van nepnieuws over politici en het in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten.’

Dit is niet waar en smaad.

Hiermee schaadt de auteur de reputatie van Climategate.nl en de vele auteurs die op deze website publiceren, waaronder vele gerenommeerde wetenschappers.

Ik verzoek u het daarheen te willen leiden dat:

  • deze passage wordt gerectificeerd;
  • Climategate.nl de mogelijkheid krijgt een weerwoord te schrijven in Delta;
  • auteur afstand neemt van deze insinuaties en openlijk zijn excuses aanbiedt.

Voor meer details zie onderstaande correspondentie.

[De directie ‘Legal Services Legal Affairs’ van de TU Delft schreef mij op 15.02.2022 dat ik door plaatsing van deze correspondentie van Saskia Bonger inbreuk had gemaakt op haar auteursrechten. Derhalve zijn haar oorspronkelijke e-mails hieronder verwijderd.]

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

***

Mels Habold.

Saskia Bonger schreef mij dat Habold zijn adres niet wilde delen en zij verklaarde zelf niets meer aan de kwestie had toe te voegen.

***

Van Hans Labohm aan Saskia Bonger.

30 Januari 2022

Beste Saskia Bonger,

Ik stel tot mijn spijt vast dat er geen schot zit in onze discussie.

U gaat schouderophalend voorbij aan mijn bezwaren tegen het gewraakte artikel en stelt zich op het standpunt dat ik dat maar met de auteur (Habold) moet opnemen.

De auteur heeft echter nog geen teken van leven aan mij gegeven.

Als hoofdredacteur van Delta neem ik het u kwalijk dat u dat artikel heeft laten passeren met een passage die niet anders dan als smaad jegens Climategate.nl en diens vele auteurs, waaronder vele gerenommeerde wetenschappers, kan worden gekwalificeerd. Hiermee worden wetenschappelijke reputaties door het slijk gehaald door een auteur die nog aan zijn wetenschappelijke loopbaan moet beginnen en die blijk geeft van onbekendheid met de klimatologie en de wetenschappelijke methode.

Ik verzoek u dan ook het daarheen te willen leiden dat:

– deze passage wordt gerectificeerd;

– Climategate.nl de mogelijkheid krijgt een weerwoord te schrijven in Delta;

– de auteur afstand neemt van deze insinuaties en openlijk zijn excuses aanbiedt.

Ik geef er de voorkeur aan deze zaak in der minne te schikken. Mocht dat om een of andere reden niet lukken, dan zal ik een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU Delft.

De tekst van de e-mail naar deze Commissie staat klaar en zal morgenmiddag worden verzonden, tenzij ik morgenochtend een positieve reactie van u op mijn verzoek mag ontvangen.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

***

Van Hans Labohm aan Saskia Bonger.

27 januari 2022

Onderwerp: Re: Delta over Climategate.nl: verspreider van complottheorieën

Beste Saskia Bonger,

Ter verduidelijking: Habold schrijft dit over Climategate.nl:

‘… climategate.nl. Voor de lezers die niet bekend zijn met deze website: deze doet zich voor als een vrij forum waar een ieder twijfel over onze aanpak van klimaatverandering mag uitspreken. De website is echter vooral gecentreerd rond een complottheorie waarin beweerd wordt dat een gering aantal wetenschappers achter de schermen macht uitoefent om angst rond klimaatverandering te verspreiden. Veel voorkomende praktijken van deze website zijn het publiceren van pseudo-onderzoeken, het verspreiden van nepnieuws over politici en het in twijfel trekken van onze wetenschappelijke instituten.’

Dat is niet waar en dus smaad. U had hieraan nooit podium mogen geven.

De beide artikelen die u noemt, zijn van de ‘usual suspects‘ als bronnen, mensen die een obsessief geloof hebben in catastrofale antropogene opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer), die, zoals ik heb aangetoond, niet wordt bevestigd door temperatuurmetingen.

De artikelen noemen Pier Vellinga en Jan Paul van Soest als bronnen. De eerste is dijkenbouwer en heeft miljoenen subsidies voor klimaatonderzoek voor de WUR in de wacht weten te slepen. En de tweede verdient zijn boterham bij een adviesbureau dat het moet hebben van milieu- en klimaatactiviteiten. Geen van beiden is in de verste verte ook maar iets dat je klimatoloog zou kunnen noemen. Toch slagen zij er in om steeds maar weer de MSM te halen.

In het circuit van de klimaatsceptici bevinden zich daarentegen vele hoogleraren die zich in hun loopbaan met vele aspecten van het klimaatthema hebben bezig gehouden. Dat vertaalt zich ook in de auteurs van Climategate.nl. De hoogleraren’dichtheid’ van de website is waarschijnlijk uniek.

Ten slotte. Waarom heeft u geen contact opgenomen met Salomon Kroonenberg, een van de meest gevierde hoogleraren van TU Delft? Die had u voor dit soort misstappen kunnen behoeden.

In de hoop een wat positievere reactie van u te mogen ontvangen.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur Climategate.nl

***

Van Hans Labohm aan Saskia Bonger.

27 januari 2022

Onderwerp: Re: Delta over Climategate.nl: verspreider van complottheorieën

Beste Saskia Bonger,

Dank voor het prompte antwoord.

In mijn e-mail suggereerde ik dat Climategate.nl een weerwoord wilde schrijven in Delta. Dat is natuurlijk aan de redactie van Delta om te beslissen en niet aan Mels Habold.

U hebt Habold podium gegeven om laster te verspreiden over Climategate.nl. Dat had u m.i. niet moeten doen. U had op zijn minst kunnen onderzoeken of de beweringen van Habold juist waren. U had contact met mij kunnen opnemen. Dat heeft u niet gedaan. Dat verwijt ik u.

Dus een weerwoord lijkt mij – op zijn minst – op zijn plaats.

Wat is daarop uw reactie?

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

***

Van Hans Labohm aan een aantal correspondenten, inclusief Saskia Bonger.

27 januari 2022.

Onderwerp: Delta over Climategate.nl: verspreider van complottheorieën

Amici,

In Delta wordt de website Climategate.nl als verspreider van complottheorieën geframed (zie link hier).

Met een dergelijke benadering worden tegenwoordig een aantal maatschappelijke discussies gesmoord. Zo ook de klimaatdiscussie.

Ik ben van plan om de auteur van het betrokken artikel (Mels Habold) aan te schrijven en in eerste instantie te verzoeken aan te geven waarop hij dat baseert. Voor zover ik mij herinner, is er geen hoofdartikel geweest waarin complottheorieën werden gepropageerd. In sommige reacties werd daarentegen wèl gesteld dat er sprake zou zijn van complotten. Maar daarop wordt door Climategate.nl niet gecensureerd. Die vallen onder de vrijheid van meningsuiting, die Climategate.nl respecteert

Wèl zijn we (Marcel Crok) begonnen met het aan de kaak stellen van Climategate.

https://www.climategate.nl/2009/11/peer-review-gekaapt/

Of men dit een complot mag noemen, wil ik in het midden laten. In ieder geval was hier sprake van wetenschappelijk onethisch gedrag, collusie en een aanslag op de wetenschappelijke integriteit.

In het algemeen schenkt Climategate.nl uitgebreid aandacht aan klimaatwetenschappelijke literatuur, vaak peer-reviewed. Ook publiceren we regelmatig over de temperatuurmetingen die de laatste 20 jaar nauwelijks enige significante opwarming laten zien – zulks in tegenstelling tot alle paniekverhalen.

Ik ben ook van plan Delta (Saskia Bonger) te benaderen voor plaatsing van een weerwoord.

Afhankelijk van de reacties, zal ik mij beraden over verdere stappen.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

https://www.climategate.nl/

***

Saskia Bonger,

Gaarne deze e-mail doorsturen aan Mels Habold, van wie ik geen e-mailadres kon vinden op internet.

***