Bron: CBS.

Van een onzer correpondenten.

Volgens analisten, zo meldde CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vanochtend op de radio, zullen de energieprijzen de komende tijd eerder stijgen dan dalen. Hij had nog niet eerder zulke stijgingen gezien. Wij raken zo in de greep van onthutsende energie kosten.

Vergeleken met vorig jaar moet een huishouden ruim 1300 euro meer aan energie betalen dan het jaar ervoor, een stijging van 86 procent. In de totaalprijsstijging zit een explosieve groei van de leveringstarieven van maar liefst 350 procent. Het zou de overheid niet misstaan een pregnantere rekensom te geven van die ‘leveringstarieven’, die de helft uitmaken van de leveringskosten:

‘Stroom en gas kosten geld, waarvoor uw energieleverancier kosten in rekening brengt. U betaalt echter niet alleen voor de geleverde stroom, maar ook een vast bedrag per maand, of u nu veel of weinig energie heeft verbruikt. De opbouw van de leveringskosten bestaat uit een vast en een variabel deel. (…) Meer dan een derde zijn belastingen en btw. Ongeveer een vijfde van de energierekening bestaat uit netbeheerkosten en meterkosten.’ (Bron: Essent)

De stijging van deze leveringstarieven kost een huishouden met een gemiddeld verbruik op jaarbasis ruim 1 700 euro meer, bijna 1100 euro meer voor gas en 625 euro meer voor elektriciteit. Er zal een kamervraag moeten klinken.

Eerder werden de prijsstijgingen, naast autonome marktontwikkelingen, veroorzaakt door de slechte prestatie van zon- en windenergie, waardoor schaarste ontstond. (Bron: Pricewise.nl.)

Gaslicht ziet inmiddels drie factoren van de extreme prijsverhogingen. Naast ‘economisch herstel’ en het ‘tekort op de gasmarkt’ zijn de verhoging van de CO2 emissierechten een hoofdoorzaak:

‘Hogere emissierechten: de inkoopprijs van energie wordt duurder. Dit komt omdat de overheid de prijs om CO2 uit te mogen stoten, verhoogt. Dit berekenen de energieleveranciers door in de energieprijs, waardoor u meer gaat betalen.’ Bron: Gaslicht.com.

Met groot gebaar trekt het kabinet de portemonnee om een deel van de explosief stijgende energierekening te compenseren. Elk huishouden kan rekenen op een bedrag van gemiddeld € 400,- aan compensatie. Aan u de simpele al te Hollandse vraag waar dat geld allemaal vandaan komt.

Jammer dat de natuur ons een zachte winter gunt en we niet zwaar hoeven te stoken. Immers met lagere temperaturen had de overheid u veel meer CO2 belasting kunnen opleggen om u flink tegemoet te komen.

***