Van een onzer correspondenten.

De storm Eunice die gisteren en vannacht over ons land joeg, dankt haar naam aan het KNMI. Eunice staat voor de respectabele Amerikaanse onderzoekster Eunice Foote uit de negentiende eeuw.

Het KNMI schrijft dat ze een pionier was in het onderzoek naar de opwarming van lucht door de zon en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide, ‘een fenomeen dat later het broeikaseffect genoemd zou worden.’

Maar wat heeft de storm zelf met klimaatverandering en de rol van CO2 te maken? Een klein overzicht van het oordeel van deskundigen in de pers over Eunice. Loopt u even mee?

‘Hoewel Eunice de derde storm is in een paar weken tijd waarvoor een weerwaarschuwing wordt afgegeven – en die daarom een naam krijgt – is het aantal zware stormen de laatste jaren niet toegenomen. Klimaatverandering heeft hierop geen invloed, zegt het KNMI.’ – Volkskrant

‘Een keer in de tien jaar zullen stormen als Eunice huishouden op de Britse Eilanden, maar er is geen overtuigend bewijs dat ze in aantal en verhoogde windsnelheid zullen toenemen. Nu, met meer intense neerslag en zeespiegelrijzing als het gevolg van het warmer worden van de planeet, zullen overstromingen door stormvloeden langs de kust en langdurige zondvloeden nog erger worden wanneer deze zeldzame, explosieve stormen ons treffen in een warmere wereld.’- The Guardian

‘Hele zware stormen van windkracht 11 aan de kust zijn heel bijzonder, ze kwamen de afgelopen 30 jaar maar drie keer voor. Ze komen te weinig voor om een trend te zien en ook de modellen van de toekomst geven geen indicatie dat we er meer of minder van krijgen.’ – EenVandaag

‘Toch is er een algemeen geloof dat Groot-Brittannië wordt geteisterd door steeds grotere stormen als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Eerder deze week citeerde een BBC-rapport een zegsman van de Woodland Trust die beweerde, zonder kritisch te worden ondervraagd: ‘Klimaatverandering betekent dat stormen die normaal alleen in het noordoosten van Schotland worden gezien, nu Northumberland en dwars door Cumbria treffen.’ Nou, eigenlijk niet. Het door het IPCC geciteerde bewijs suggereert het tegenovergestelde: stormsporen op zowel het noordelijk als het zuidelijk halfrond lijken naar de polen te verschuiven – dus de stormen in Schotland verplaatsen zich naar het noorden in plaats van naar het zuiden.’ – The Spectator

‘De klimaatwetenschappers beginnen te suggereren dat we dit vaker moeten verwachten en het eerder moeten begrijpen in termen van ‘crisis’ dan als een normale gang van zaken.’ – Channel 4

‘De potentiële impact van dit extreme weer op onze landbouwindustrie en voedselproductie is enorm, met wind die mogelijk 160 km/u kan bereiken en zware regen en sneeuwval voorspelt. Helaas voor onze boerengemeenschap komt extreem weer steeds vaker voor als gevolg van ‘klimaatverandering’. – The Grocer

‘Klimaatverandering kan een van de oorzaken zijn en de gebeurtenissen verergeren. Maar het is nooit de enige oorzaak. In het geval van storm Eunice is het onwaarschijnlijk dat de hoge windsnelheden zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Maar volgens professor Otto zal de schade aan de Britse kusten worden verergerd door de stijgende temperaturen.’ – BBC

‘We zijn minder zeker over hoe het patroon van extreme windstormen, zoals Eunice, zal veranderen, omdat de relevante processen veel gecompliceerder zijn. De recente cluster van winterse windstormen in het VK houdt verband met een bijzonder sterke polaire draaikolk die lage druk in het noordpoolgebied veroorzaakt, en een snellere straalstroom – een kern van zeer sterke wind hoog in de atmosfeer die zich over de Atlantische Oceaan kan uitstrekken – die stormachtiger en zeer nat weer naar het VK brengt.’ – The Conversation

De verbinding die het KNMI legt tussen de nagedachtenis aan Eunice Foote en het brute en dodelijke geweld van deze storm is discutabel. Temeer omdat het aangehangen paradigma door het KNMI van ‘de menselijke oorzaak van klimaatrampen’ haar goede naam en eer nog meer in een schrijnend daglicht plaatst.

***