Poolse kolenmijn. Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

Arkadiusz Siekaniec, vice-president van de vakbond van mijnwerkers in Polen, heeft lang beweerd dat het streven van de Europese Unie om de steenkoolproductie op het continent te beëindigen, een enorme dwaasheid was. Inmiddels, met de Russische inval in Oekraïne, hoopt hij meer medestanders te krijgen voor zijn standpunt.

Het Europese klimaatbeleid ‘is een zelfmoordmissie’ die de hele regio overmatig afhankelijk zou kunnen maken van Russische brandstof, zei de Siekaniec vorige week toen Amerikaanse troepen in zijn land landden. ‘Het bedreigt zowel de economie als de burgers van Europa en Polen.’ Het bezit van kolen is voor een land als Polen een verzekering van hun autonomie.

In bijna 30 jaar is, sinds 1973, het aandeel kolen in het totale energieverbruik gedaald van 22.5% tot 13.5%. (2020) En zeven jaar geleden pleitten 64 Nederlandse hoogleraren nog om de kolencentrales in Nederland te stoppen, om daarmee een signaal af te geven in de aanloop van de toen gehouden klimaattop in Parijs.

Maar er is een kentering. Kolen lijkt ook mondiaal niet weg te denken als het gaat om het veilig stellen van het eigen energiereserves. Vorig jaar werd bekend dat alleen al in Azië 600 op kolen gestookte energiecentrales zullen worden bijgebouwd. Het gaat hier om landen als China, India, Indonesië, Japan en Vietnam.

De Nederlandse productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 % hoger dan een jaar eerder.  Voor Polen heeft het aanhouden van kolenproductie als energiebron ook een politiek strategische waarde. De premier van Polen stelde deze week in de Europese Raad voor om ook de export van Russische kolen aan sancties te onderwerpen.

***

Bronnen: New York Times, Carbon Tracker, IEA.org, Trouw, Euronews.com