Caroline van der Plas.

Van een onzer correspondenten.

Wie de voorvrouw van BBB in de media volgt, ziet iemand die weet waar ze staat. Iemand die de natuurlijke gave heeft om goed te kunnen luisteren, maar ook met overtuiging het woord kan voeren. Politiek inhoudelijk wil BBB een stem zijn voor en door het platteland.

De partij heeft oog voor de natuur en de positie van de boer. Dat legt de beweging geen windeieren. Het is wel duidelijk dat Van der Plas geen aanhanger is van de gesubsidieerde klimaatangst, getuige deze tweet van haar.

In het laatste verkiezingsprogramma is BBB ook klip en klaar:

… stoppen met het klimaatakkoord, omdat het onrealistisch is, onbetaalbaar en geen draagvlak heeft bij burgers. Ook ophouden met het aardgasvrij maken van woningen.

In de Kamervragen van BBB aan de Landbouwminister klinkt overtuigd klimaatrealisme door. Men wil weten of de klimaatimpact voor de Nederlandse veestapel niet wordt overschat door KNMI en RIVM. Hoe zit het met de methaanuitstoot en de gevolgen voor boeren?

Voormalig minister Schouten in de beantwoording vorig jaar:

‘Ik ben op de hoogte van de genoemde passage en ik vind het belangrijk om in gesprek te blijven over (wetenschappelijke) inzichten, zo ook met de melkveesector binnen de klimaattafel Landbouw en Landgebruik.’ (17 nov 2021)

Nu kan een zekere William Happer uit Amerika haar van dienst zijn om de minister van repliek te dienen! Niet zomaar de eerste de beste. Hij is als hoogleraar verbonden aan Princeton University en doet onderzoek naar o.a. de rol van Methaan en CO2 in de atmosfeer. Beide gassen hebben minieme invloed op de gevreesde opwarming, is zijn conclusie. Zijn werk is een verademing voor het klimaatdebat en zomaar een steun in de rug voor de BoerenBurgerBeweging. Onlangs was hij even in Nederland voor een lezing. We weten dat ze het heel druk heeft, maar mevrouw Van der Plas moet dit echt even zien. Voor haar eigen bestwil.

 

Professor Happer is klimaatoptimist en Van der Plas is dat eigenlijk ook. Als buitenstaander zou je hopen dat hier iets moois uit zou moeten groeien. Maar uw correspondent kan niemand tot het eigen geluk dwingen.

***