Auteur: Daniel Mercer.

Vertaling: Martien de Wit.

Een van de grootste investeerders in duurzame energie in Australië zegt dat de beslissing van een rechtbank om klachten tegen een windmolenpark in Victoria toe te wijzen, een ‘dramatisch‘ en afschrikkend effect kan hebben op de energietransitie, om van fossiele brandstoffen af te komen.

Alinta-baas Jeff Dimery, wiens bedrijf een van de grootste particuliere energieleveranciers van Australië is, zei dat de uitspraak van het Hooggerechtshof van Victoria een schok zou zijn voor bedrijven die van plan zijn miljarden dollars te investeren in nieuwe windmolenparken.

In zijn beslissing steunde het hof eisen die door buren waren ingediend tegen het 106 MW Bald Hills windmolenpark in het zuidoosten van de staat, die aanvoerden dat ze niet konden slapen vanwege het lawaai van het project.

Rechter Melinda Richards gelastte de exploitanten van het project delen van het windmolenpark ’s nachts uit te schakelen totdat het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau kon worden teruggebracht.

Ze veroordeelde de exploitanten ook tot het betalen van meer dan een kwart miljoen dollar aan kosten en schadevergoedingen aan benadeelde buren.

De heer Dimery zei dat het besluit “rimpelingen van twijfel” zou zenden door de hernieuwbare energie-industrie in het hele land, gezien het potentiële precedent dat het schept voor andere windmolenparken.

Hij zei dat de gevolgen op langere termijn aanzienlijk zouden kunnen zijn en dat de uitspraak ontwikkelaars zou kunnen afschrikken door de bouw van windmolenparken moeilijker en financieel minder aantrekkelijk te maken.

“Het is een ramp,” zei de heer Dimery.

Dit is een vrij dramatische uitkomst, moet ik zeggen. Deze beslissing van het Hof verandert zeker de risicobereidheid van investeerders. Ik denk dat dit serieuze gevolgen zal hebben.

Netto-nul doelstellingen zijn moeilijker geworden

Volgens de heer Dimery stond Australië al voor de moeilijke taak om de hoeveelheid hernieuwbare energie op te bouwen die nodig is om te voldoen aan de plannen van het land om tegen 2050 CO2-neutraal te worden.

Hij zei dat het besluit over de Bald Hills de taak waarschijnlijk nog moeilijker zal maken en benadrukte dat regeringen en energieleveranciers ervoor moeten zorgen dat ze de getroffen gemeenschappen meekrijgen.

Je kunt doelen stellen en zeggen dat ze haalbaar zijn vanuit academisch of technisch oogpunt. Maar we leven allemaal in de echte wereld. In de echte wereld stonden er een paar weken geleden bijvoorbeeld een heleboel tractoren geparkeerd in Spring Street in Melbourne voor het parlementsgebouw, met boeren die protesteerden tegen hoogspanningsleidingen die in het westen van Victoria werden aangelegd om zones voor hernieuwbare energie mogelijk te maken. “Wij hadden zelf een paar onshore windprojecten aan de oostkust van Australië die commercieel haalbaar waren, maar die helaas niet de steun van de gemeenschap kregen om vooruit te komen. We hebben miljoenen dollars uitgegeven om die projecten te ontwikkelen… en moesten we ze laten lopen. Wat deze Bald Hills-beslissing voor mij duidelijk maakt, is hoe moeilijk de eigenlijke transitie is die we ondernemen om de CO2-uitstoot van de stationaire energiesector in Australië te verminderen.

Kosten en rekeningen stijgen onvermijdelijk

Voor de heer Dimery onderstreept de rechterlijke uitspraak ook de kostendruk die zal ontstaan naarmate Australië sneller afstapt van kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales en meer hernieuwbare energie gaat gebruiken.

Hij zei dat wind- en zonneparken weliswaar goedkope elektriciteit leveren zolang ze produceren, maar dat ze minder vaak beschikbaar zijn dan conventionele centrales.

Daar komt nog bij dat er volgens hem grote en dure upgrades van het nationale elektriciteitsnet nodig zijn om de extra hernieuwbare energie te kunnen verwerken die nodig is om de Australische emissiedoelstellingen te halen.

De heer Dimery merkte op dat “er aan de oostkust niet genoeg landlocaties zijn om kolengestookte centrales te vervangen door windmolenparken”. Hij zei dat offshore-windprojecten een van de weinige haalbare vervangingsopties zijn.

Hij zei echter ook dat windmolenparken op zee doorgaans drie keer zo duur zijn als onshore-projecten en dat dit uiteindelijk zal doorwerken in de energierekeningen.

Ik denk dat de omvang van wat moet worden bereikt, absoluut is onderschat. Het verhaal over wat kan worden gedaan en hoe het kan worden gedaan, wordt naar mijn mening te eenvoudig voorgesteld aan de gemeenschap. “Er heerst een misvatting dat door steeds meer hernieuwbare energie op de markt te brengen, de energieprijzen na verloop van tijd zullen dalen.

Infrastructure Capital Group, eigenaar van Bald Hills, zei dat het “het vonnis en de implicaties ervan laat bezinken“.

Nicholas Aberle van de Clean Energy Council zei dat de industrie geluidsoverlast van windmolens “zeer serieus” neemt.

Dr. Aberle merkte ook op dat er een nieuwe reeks wetten en richtlijnen was ontwikkeld om het geluid van windmolenparken te reguleren na overleg met de Victoriaanse regering.

Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is dat windmolenparken proactief omgaan met klachten over geluidsoverlast,

aldus Dr. Aberle.

***

* Een van de grootste investeerders in duurzame energie van Australië.

Bron hier.

***