Pointer.

Van een onzer correspondenten.

Om zich teweer te stellen tegen laster eist klimaatinstituut CLINTEL rectificatie van het tv-programma Pointer.

Volgens de programmamakers zou CLINTEL zich schuldig hebben gemaakt aan een desinformatiecampagne, zou het instituut worden gefinancierd door de olie-industrie en zou CLINTEL-medeoprichter Marcel Crok een zogenaamde ‘klimaatontkenner’ zijn.

CLINTEL:

‘Deze uitzending ging alle perken te buiten.’ Eerder reageerde CLINTEL al publiekelijk op onjuiste aantijgingen in een uitzending uit 2020, maar met de recentelijke Pointer-uitzending van 14 maart j.l. is ‘de maat vol’,

zo meldt CLINTEL in een persbericht.

De suggestie dat CLINTEL zou worden betaald door de olie-industrie geldt voor het internationale instituut met wetenschappers uit de hele wereld, als meest zwaarwegend, lasterlijk en onjuist. Ook een aantal andere beweringen van Pointer zijn in de opvatting van CLINTEL lasterlijk en onjuist. Ook zij zouden moeten worden rechtgezet.

Als de NCRV-KRO geen gehoor geeft aan de eis tot rectificatie volgt een kort geding.

***

Zie ook hier.