Van een onzer correspondenten.

De vooraanstaande Canadese econoom Steve Ambler stelt dat de argumenten voor CO2-belastingen onvoldoende zijn, en dat de voorstanders er van meer retoriek bedrijven dan in de echte werkelijkheid leven. In een eerder verschenen interview gaf de hoogleraar een analyse van Canada’s meest controversiële belastingen.

Ambler stelt dat CO2-belastingen alles duurder maken, iets wat we niet nodig hebben in tijden van hoge inflatie. Bovendien lossen federale kortingen (compenserende maatregelen, red) de verstoringen niet op die CO2-belastingen met zich meebrengen. Ambler:

‘Als Canada irrationeel zou doorgaan met een plan voor netto-nul, zou een van de gevolgen zijn dat de productie van Canada naar andere jurisdicties (landen, red) met lagere CO2-belastingen gaat. Dus het alleen doen, of zelfs maar met slechts een deel van de wereldeconomieën aan boord, heeft geen enkele zin.’

Volgens de eigen klimaatmodellen van het IPCC zou Canada, als het in 2050 netto nul zou worden, waarschijnlijk een verschil maken van ongeveer 0,02 graden Celsius ten opzichte van de gemiddelde wereldtemperatuur in 2100. Ambler:

‘We gaan ervan uit dat emissiereductie-doelen logisch zijn. Maar zoals u weet, als Canada morgen volledig van de kaart zou worden geveegd, zou de toename van de uitstoot van nieuwe Chinese kolencentrales de eliminatie van die Canadese uitstoot binnen een paar maanden compenseren.’

Het idee dat door compensatiemaatregelen de zogenaamd noodzakelijke CO2 belastingen de pijn richting de burger zullen verzachten, is een illusie. Politici zijn volgens de econoom de belastingbetalers de waarheid verschuldigd. Professor Ambler:

‘Zodra regeringen een nieuwe bron van inkomsten in handen krijgen, zijn ze steevast toch terughoudend om hun greep op andere inkomstenbronnen te verslappen. Dus, koolstofbelastingen zijn historisch gezien niet inkomstenneutraal en andere belastingtarieven zijn niet verlaagd toen ze werden ingevoerd. De CO2-belasting was ongeveer een jaar lang inkomstenneutraal. Toen verdween de inkomstenneutraliteit uit het raam.’

De econoom zegt inmiddels overtuigd te zijn van de positieve rol van CO2 en de vitale functie daarvan voor mens en economie. Uitvoerige gesprekken met Greenpeaceoprichter Patrick Moore hebben hem van gedachten veranderd.

Steve Ambler.

Als er sprake is van een ‘CO2-vergroeningseffect’ door het onomstotelijke feit dat planten beter groeien en beter bestand zijn tegen droogte, dan moeten we eerder CO2-emissies subsidiëren in plaats van ze te belasten, zo stelt de hoogleraar.

Deze week stelden boze transporteurs in Europa dat de CO2- belasting op brandstoffen omlaag moet. Men beraadt zich op acties. Een woordvoerder: ‘De regering vindt altijd weer nieuwe excuses om de prijzen te verhogen en daarmee is het nu afgelopen, uiteindelijk treft het iedereen.‘

***

Bron hier.