Frans Timmermans. Foto: PvdA.

Van een onzer correspondenten.

Er zal de Europese Unie veel aan gelegen liggen om de Green Deal door te zetten, koste wat het kost. Al was het alleen maar omdat Eurocommissaris Frans Timmermans zijn ziel en zaligheid aan het redden van de wereld heeft verbonden, Europa incluis. Hij schuwt daarbij hele grote woorden niet en legt zelfs een relatie tussen klimaatverandering en de door Poetin ontketende oorlog in Oekraïne. Er is niemand in de wereld die op het idee komt, maar Timmermans ziet het omdat hij het door heeft. Op de dag van de inval verklaarde hij:

‘Poetin bedreigt Oekraïne omdat hij de aandacht wil afleiden van het klimaatprobleem.’ (Bron: palnws.be)

Als je eenmaal Eredoctor bent van de TU Delft hoef je niet met een onderbouwing te komen. Maar dat doet Timmermans in dit geval wel: de klimaatverandering is in Rusland zelf een probleem, stelt hij. De Russen kampen in zijn ogen met bosbranden en oogsten die mislukken en Poetin wil niet dat dit hem wordt aangerekend en probeert zijn populariteit terug te winnen. De oorlog is zo een afleidingsmanoeuvre. Poetin wil het klimaatprobleem verdoezelen maar is ook bang dat Europa het gebruik van fossiele brandstof aan banden legt, terwijl hun ‘hele land en hele export daarop draait.’ U kunt het allemaal nog volgen, het staat in de krant.

Timmermans verklaarde dat de Green Deal zal moeten worden versneld na de inval in Oekraïne, omdat Europa niet meer afhankelijk kan zijn van Russisch gas.

Maar doe je de vreselijke klimaatverandering à la Timmermans een plezier als je gas met ander gas vervangt? Na de inval in Oekraïne zet Brussel immers alles op alles om de fossiele voorraden aan te vullen en zoekt andere gasexporteurs zoals de Verenigde Staten, Noorwegen, Qatar, Azerbeidzjan, Algerije, Egypte, Turkije, Japan en Zuid-Korea.

Gas wat zelfs met grote schepen naar Europa wordt vervoerd? Nederland overweegt zelfs de eigen gaskraan in Groningen weer meer open te zetten. En niet alleen gas is gewild, zelfs kolen. De Linksgroene Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck kiest ook eieren voor zijn geld:

‘Op korte termijn, misschien uit voorzorg en om op het ergste voorbereid te zijn, moeten we de kolencentrales stand-by houden en misschien zelfs laten werken.’ Bron: Deutschlandfunk Radio

Volgens de Duitse minister zijn er helemaal geen taboes meer als het gaat om energiezekerheid. Zelfs kernenergie is weer acceptabel.

Timmermans heeft inmiddels zijn antwoord op Poetin: hij wil Russisch gas vooral vervangen door biogas. Hij heeft het gezegd. Daarmee zet je Poetin voor het blok en red je het klimaat in Europa, zo moet zijn redenering zijn. Met Frans Timmermans win je de oorlog wel.

***

Bronnen: De Limburger, Nieuwe Oost, Koninkrijksrelaties.nl