Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het zou een harmonieuze combinatie moeten zijn. Dit was het ook tussen 2000 en nu wat de gaslevering door Rusland betreft. Maar afhankelijk waren we wel … van elkaar. Het irrationele idee vatte post dat deze afhankelijkheid kon worden opgelost door windmolens en zonnepanelen. Iedereen die ook maar een beetje kan rekenen, kan aantonen dat dit onder het huidige klimaatbeleid tot grotere afhankelijkheid van nog meer landen zal leiden met onbetrouwbare stroomlevering tegen torenhoge kosten op de koop toe. Hier bovenop kwam Parijs 2015. Juridisch niet bindend en bovendien massaal genegeerd. Terecht, want inderdaad onhaalbaar en onbetaalbaar, zoals Lomborg aantoonde. Zie hier.

Leiders van de meeste staten beseffen dat dat klimaatgedoe grote onzin is of het interesseert ze niet. Anderen snakken juist naar betaalbare energie. De EU, NL en Timmermans voorop, daarentegen is alleen maar bezeten van klimaat en/of stikstof. Ze verwaarlozen wel de eigen militaire, culturele en sociale slagkracht. In Nederland is dit contrast duidelijk te zien aan de absurde wanverhouding in uitgaven voor klimaat- en stikstofbeleid, beide non-problemen nota bene, enerzijds en de andere maatschappelijke sectoren anderzijds.

Het decadente EU-geneuzel over trivialiteiten als LHB-nog-wat, occidentofobie, woke, het slavernijverleden etc. is treurig. De EU werd steeds afhankelijker en verzwakt zich door dit alles, zichtbaar voor iedereen die het wil zien.

En dat deed Poetin. Ik kan mij zo indenken dat bij de ex KGB’r Poetin opkwam wat hem te doen stond, toen de EU die onvergeeflijke blunder beging 8 jaar geleden door de bemoeienis van Van Baalen en EU-fanaat Verhofstadt op het Maidanplein in Kiev. Dat optreden in Kiev was de kapitale blunder en de brug te ver. Het is aannemelijk de ellende hiermee begon. Ook de afwijzing per referendum van het verdrag met de Oekraïne werd door de EU-elite genegeerd.

Een ondemocratische reactie. Expansiedrift beheerste Brussel, een Drang nach Osten. Het is zeer waarschijnlijk dat zich bij de wrokkige Poetin, die het uiteenvallen van de SU altijd heeft betreurd, de strategie ontwikkelde die hij nu toepast. Draai het eens om: Stel je voor dat Russische politici in Parijs de gele hesjes zouden steunen. Bron.

Geopolitiek gezien had de EU de gevolgen van die blunder nooit over het hoofd mogen zien. Dit omdat ook de wrok van Poetin alom bekend was. Dit is nu wel gebleken, ook al is een soeverein land binnenvallen nooit goed te praten.

In de Telegraaf lezen we:

Zo mogelijk nog zorgelijker is het feit dat Europa zich zo afhankelijk heeft gemaakt van Rusland voor de levering van olie en (vooral) gas. Keer op keer is er (met name door Amerika) gewaarschuwd dat het gevaarlijk is om voor essentiële energie afhankelijk te zijn van het grillige Russische bewind. Ook blijkt dat Nederland te weinig voorraden heeft opgebouwd. Het is onverantwoord geweest om de gaswinning in Groningen bijna stil te leggen zonder goede alternatieven. Bron.

Frans Timmermans.

En nu zitten wij met de gebakken peren. Bovendien zitten wij opgescheept met de totalitaire ambities van Timmermans, losgezongen van de realiteit en behept met blindheid voor geopolitieke consequenties, zoals de toenemende energieschaarste met stijgende kosten van dien. Timmermans moet niet denken dat hij de gehele EU kan meesleuren in zijn waanbeelden. Onafhankelijk van fossiele energie, en dus van landen, bereik je op zijn manier nooit. Dit failliet van het klimaatbeleid is al jaren bekend bij klimaatsceptici. Gewoon de bekende sommetjes maken.

Nu betaalt de burger de stijgende prijs voor de soortgelijke bezetenheid van Jetten en Kaag, beiden D’66. Jetten wil kampioen klimaat zijn, heeft geen idee hoe en negeert de burger volledig. Er is geen geordend doorgerekend klimaatproject, geen werkende proefprojecten – die zijn allemaal mislukt -, geen kosten-baten analyse, niets. Jetten doet maar wat. Hij is een gevaar voor ons voortbestaan. Geen natiestaat, geen beschaving, kan bestaan zonder stabiele, zekere, betaalbare en haalbare energielevering. Jetten negeert deze oerwet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen geldt ook voor maatschappelijk verantwoord beleid voeren. Zijn beleid, wat dat ook moge zijn, voldoet hier niet aan. En wat moeten wij denken van deze ronkende uitspraak van de president-directeur van Shell over een waterstoffabriek?

We zetten hier met elkaar een ambitie neer die Nederland wereldwijd in de kopgroep plaatst op het gebied van waterstof. Bovendien draagt het bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en het versnellen van de energietransitie”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Bron.

Marjan van Loon.

Nou, nou, het is me wat: 800.000 ton/160.000 ton = 5 x zo veel windmolens op zee. Arme vissers, arme natuur en arme handelsvaart Tja, al die windmolens hebben achtervang nodig in de vorm van gascentrales, gas is core business van Shell. En zo verdien je de kosten van CO2 in de vorm van subsidie aan de windmolenaars terug en heb je een groen imago gratis bijgeleverd. Bron.

Nou Shell, er is nu oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Gas is schaarser geworden dus duurder. Ik zou zeggen, mevrouw van Loon, lever aan ons gas buiten Rusland om tegen betaalbare prijs en bespaar ons uw bombastische groene prietpraat. Dat is wat ík versta onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat ík van een bedrijf als Shell verwacht.

Alles bij elkaar genomen is dat waterstofplan het zoveelste zwaar gesubsidieerde plan in de rij van de groene, vele reeds ter ziele gegane, plannen. Dit komt doordat hernieuwbaar een vermogensdichtheid heeft die zo laag is dat onze beschaving hiermee niet kan bestaan op het huidige niveau.

Het is geen doen om dit simpele natuurkundige gegeven aan het verstand van Jette c.s. gepeuterd te krijgen. Zelfs een zichzelf intellectueel noemende partij als D’66 schijnt dit feit niet te (willen?) begrijpen. Dus zetten zij ooit deze groene Sinterklaas op de bok van de elektrische bus op weg van niets naar het, gedroomde, aards paradijs. Ook weer zo’n plan van D’66. Nooit wat geworden natuurlijk zoals hierboven al berekend en voorzien.

Jeroen Hetzler.

De geopolitieke verhoudingen dicteren een tikje andere realistische werkelijkheid, een nota bene voorzienbare werkelijkheid. Talloze klimaatsceptici, ingenieurs, technici en projectleiders waarschuwen al jarenlang dat dit gesubsidieerde, ordeloze en ondoordachte morrelen aan betrouwbare en betaalbare energielevering het voortbestaan van de Europese beschaving zal bedreigen.

 

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.
(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***