Auteur: Anthony Watts.

Vertaling: Martien de Wit.

Onlangs was de publicatie van het zesde evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), getiteld: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Klimaatverandering 2022: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid) topnieuws voor veel media.

Hoewel de nieuwsmedia in de overdrive gaan met hun berichtgeving, zoals de collage van koppen door Google News hierboven laat zien, is de waarheid dat het rapport veel speculatie en weinig feiten bevat. De feiten die er in staan, weerleggen de alarmerende beweringen in het rapport.

De auteurs van het rapport proberen allerlei weersrampen in verband te brengen met door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De laatste zin van het nieuwe IPCC-rapport schetst bijvoorbeeld een doembeeld:

“Het wetenschappelijk bewijs is ondubbelzinnig: klimaatverandering is een bedreiging voor het welzijn van de mens en de gezondheid van de planeet. Elk verder uitstel van gecoördineerde wereldwijde actie zal een kortstondige en snel afnemende mogelijkheid missen om een leefbare toekomst veilig te stellen.”

Het IPCC schildert het heden af als een “laatste kans” maar in feite, zoals onderzocht in eerdere berichten over klimaatrealisme, zijn er al veel verkondigde laatste kansen geweest die zijn gekomen en gegaan.

Het fundamentele probleem met dit rapport is dat het geen harde, feitelijke bewijzen bevat om de bewering te staven dat het klimaat sneller verslechtert dan verwacht, maar alleen toekomstvoorspellingen van computermodellen. Een nog groter probleem is dat het IPCC zich baseert op klimaatmodellen die in de wetenschappelijke literatuur keihard onderuit zijn gehaald, zoals RCP8.5.

Climate Realism meldde eerder dat twee wetenschappelijke artikelen aantonen dat RCP8.5 toekomstige klimaatscenario’s niet werkelijk kunnen voorkomen. Er zijn gewoon niet genoeg fossiele brandstoffen op de planeet om dat mogelijk te maken.

Maar het IPCC gebruikte ze toch, waarschijnlijk omdat ze de angstaanjagende scenario’s in stand moesten houden om aan te zetten tot actie. Dr. Richard Tol vat het probleem mooi samen.

Het IPCC heeft ervoor gekozen de literatuur te negeren waaruit blijkt dat het toekomstige klimaat niet zo slecht is als het worst-case model voorspelt, maar liever een toekomst wil scheppen vol onheil en somberheid tenzij we “nu handelen”.

Dr. Roger Pielke Jr. wijst erop dat dit iets is wat ze al jaren doen als een standaard praktijk:

Wat is de belangrijkste factor die de geloofwaardigheid van het IPCC-rapport aantast? Hun bewering dat het klimaat bepaalt hoe de mens leeft en vooruitgang boekt. Zij gaan volledig voorbij aan het feit dat de geschiedenis aantoont dat mensen zich kunnen aanpassen, dat menselijke samenlevingen veerkrachtig zijn en dat mensen vaak een bepaald klimaat als uitgangspunt beschouwen en het naar hun hand zetten op manieren die de gevolgen van klimaatverandering voor het leven en de levensstijl van mensen beperken.

De realiteit is dat de mens in de loop van de tijd technologieën heeft ontwikkeld om profijt te trekken van het bestaande klimaat en om veranderingen in het klimaat en extreme weersomstandigheden te overwinnen met het oog op het welzijn van de mens. Dit rapport negeert dit feit en in plaats daarvan worden volkeren en naties afgeschilderd alsof ze geheel zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur en niet in staat zijn het effect van het klimaat op de mens te minimaliseren of te reageren op weersextremen of veranderende klimaatomstandigheden. Niets is minder waar.

Zoals we al eerder op Climate Realism hebben gemeld, leven we in een tijd waarin de mens het goed heeft en de dreiging van sterfte door ernstige weersomstandigheden afneemt en vrijwel nihil is. De wereld wordt steeds groener en de productie van gewassen neemt wereldwijd toe.

Toch houdt het IPCC met niets van dit alles rekening.

Een post van Dr. Roger Pielke, Jr. op Twitter vat de problemen met het nieuwste rapport van het IPCC misschien wel het beste samen:

Bizarre wereld, inderdaad.

We zullen de komende dagen nog over dit rapport hebben, maar voor nu: negeer de mediahype en wees gerust. Het toekomstige klimaat-spookbeeld is gewoon een hersenspinsel van de fantasie en van slechte computermodellen.

***

Anthony Watts.

Over Anthony Watts

Anthony Watts is een senior fellow voor milieu en klimaat bij The Heartland Institute. Watts is sinds 1978 actief in de weerwereld, zowel voor als achter de camera, als on-air televisiemeteoroloog en doet momenteel dagelijks radioverwachtingen. Hij heeft grafische presentatiesystemen over het weer voor televisie gemaakt, gespecialiseerde weerinstrumenten ontwikkeld en is medeauteur geweest van peer-reviewed artikelen over klimaatkwesties. Hij beheert de meest bekeken website ter wereld over het klimaat, de bekroonde website wattsupwiththat.com.