Klimaatzaak Shell. Foto: Milieudefensie.

Van een onzer correspondenten.

Een burgerinitiatief bereidt een hoger beroepszaak voor om de invloed van Milieudefensie op het Nederlandse bedrijfsleven aan banden te leggen. Shell werd eerder door Milieudefensie voor de rechter gedaagd en gesommeerd zich aan klimaatdoelstellingen te houden. Men wil deze zaak terugdraaien.

Climategate.nl berichtte hier eerder over.

Volgens medeorganisator van de rechtszaak Gert Reedijk stromen, naast gewone ondertekeningen, ook veel kleine donaties van gewone burgers binnen die steun geven aan het initiatief. Hier een deel van de ondertekenings-tekst:

‘Ik maak mij ernstige zorgen over de gevolgen die de uitspraak van de rechter voor mij persoonlijk, voor mijn bedrijf en voor de economie en werkgelegenheid zal hebben en eis dat mijn rechten, of van mijn bedrijf en belangen door de rechter gerespecteerd worden.

Ook vind ik dat de regels van de democratische rechtsstaat door de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell geschonden zijn. Ik word niet vertegenwoordigd door Milieudefensie; ik heb deze organisatie nooit toestemming gegeven om mij te vertegenwoordigen. Ik ben door de rechter nooit gehoord en mij is niets gevraagd. Naar mijn mening vertegenwoordigt Milieudefensie niet het algemeen belang. Milieudefensie is voorstander van een onevenwichtig en ineffectief milieubeleid dat mijn goedkeuring niet heeft.’

Reedijk:

‘Nu is het tijd geworden voor vervolgstappen en gaan we in de versnelling. Ons burgerinitiatief bereidt een grote landelijke campagne voor om het hoger beroep te ondersteunen.’

Milieudefensie stuurt van haar kant brieven aan bedrijven rond waarmee zij CEO’s dwingend voor een keuze stelt:

‘Actie is een verplichting. En systeemspelers, zoals uw onderneming, hebben daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid.’ Bron: Milieudefensie.

De bij de campagne betrokken jurist Prof. Em. Dr drs mr Lucas Bergkamp klinkt strijdbaar:

‘Milieudefensie is druk doende om de oorlogskas te spekken om Shell ook in hogere beroep te kunnen knechten. Milieudefensie zit niet stil. Zolang het vonnis nog niet vernietigd is, willen ze het maximaal uitbuiten om ook andere bedrijven te koeioneren.’

Het via de rechter dwingend opleggen van klimaatdoelen aan het Nederlandse bedrijfsleven heeft indringende vragen opgeroepen over de politieke rol van de Nederlandse rechterlijke macht in dit soort zaken. Ook komt de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven in het geding, omdat andere landen zich niet aan de peperdure klimaatdoelstellingen houden.

Voor de volledige ondertekeningstekst, zie hier.

***