Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Terwijl de internationale gemeenschap Rusland probeert af te sluiten van de wereldeconomie, worden er ook pogingen ondernomen om Moskou diplomatiek te isoleren van deelname aan de internationale klimaatonderhandelingen. De zogenaamde ‘Paraplugroep’, een onderhandelingsblok met o.a. landen als Australië, Canada, Japan, IJsland, Israël, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne en de VS, heeft aangekondigd dat Rusland en Wit-Rusland niet langer welkom zijn in de internationale klimaatdiplomatie. Men stelde deze week in een korte verklaring:

‘We veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde invasie door Rusland, in duidelijke schending van het internationaal recht, inclusief het VN-Handvest. De invasie door Rusland ondermijnt de fundamenten van de op regels gebaseerde internationale orde’,

Men heeft de instanties die toezien op 14 internationale milieuovereenkomsten aangeschreven om de uitsluiting van Moskou te eisen. Zo zal de UNFCCC, het orgaan dat de wereldwijde actie op klimaatverandering ondersteunt, de deuren sluiten voor Russen en Witrussen. Maar ook is er een dichte deur bij de uitvoering van het verdrag inzake biologische diversiteit, het verdrag voor de bescherming van de ozonlaag en het verdrag voor de bescherming van de Zwarte Zee tegen vervuiling.

De zaak is aanhangig gemaakt door Oekraïne. Het argument van Kiev is dat Rusland met de ontketende oorlog het internationaal recht en de mensenrechten heeft geschonden, wat de verplichtingen die voortvloeien uit de Klimaat- en Milieu-verdragen ‘radicaal heeft veranderd’.

Het vermogen van de wereld om zich aan te passen aan klimaatverandering is geschaad, aldus deze zienswijze.

Op de vorige klimaattop COP26 in Glasgow stelde Poetin, die bekend stond als een klimaatscepticus, dat Rusland uiterlijk in 2060 klimaatneutraal zou willen zijn. Rusland staat, met zijn enorme fossiele industrie op een vierde plaats als het gaat om CO2-uitstoot.

Er is geen precedent voor een land dat het VN-orgaan voor klimaatverandering moet verlaten. Onder president Donald Trump trokken de VS zich zelf terug uit de Overeenkomst van Parijs, maar bleven uiteindelijk in de conventie en de VN-klimaatbesprekingen bijwonen.

Hoe Rusland verder gaat met het ‘stand alone’ klimaatbeleid is een grote vraag. Te vrezen valt dat, bij een wegvallende wereldspeler, landen die zich hebben vastgelegd op de doelstellingen van Parijs, hun ambities nog meer zullen moeten opschroeven. Eurocommissaris Frans Timmermans denkt dat Poetin met Oekraïne in oorlog is omdat hij de aandacht van het mondiale klimaatprobleem wil afleiden.

***

Bronnen: climatechangenews.com, palnws.be.