Van een onzer correspondenten.

De Nederlandse maritiem ondernemer en civiel ingenieur Ir. Edward Heerema maakt sinds kort deel uit van CLINTEL, een wereldwijd netwerk van wetenschappers en professionals die zich bezighouden met het klimaatvraagstuk.

Heerema is eigenaar van Allseas, een internationaal offshore bedrijf voor pijpinstallaties. Hij is bouwer van de Pioneer Spirit, het grootste varende werkschip ter wereld van acht voetbalvelden groot. Allseas richt zich ook op milieutaken.

Zo heeft het een speciale divisie die systemen ontwikkelt waarbij plastics worden weggevangen voordat het uit rivieren de zee instroomt.

Allseas:

‘Tot nu toe heeft ons River Plastics Removal-team onderzoek gedaan naar plasticvervuiling in het Verversingskanaal in Scheveningen, Nederland, en twee plastic afvalinzamelingssystemen ontwikkeld en geïnstalleerd; voor de haven van Antwerpen, België en voor de Nieuwe Maas in Rotterdam, Nederland. Beide locaties zijn ‘hotspots’ voor plastic afval door wind en stroming die zwerfvuil in bepaalde richtingen drijven. De afvalinzamelsystemen genaamd “Patje Plastic” en “Catchy” zijn robuuste systemen die volledig op wind en stroming draaien om plastic in te zamelen.’

Als ondernemer-ingenieur heeft Heerema een dynamische grondhouding:

‘Hij wil continu met techniek iets beter maken en zit bovenop nieuwe ontwikkelingen. Dat doet hij 17 uur per dag, 7 dagen per week. Zijn gedrevenheid is echt geweldig.’ Bron: De Ingenieur

Edward Heerema.

Heerema motiveerde zijn toetreding tot CLINTEL met:

‘Mijn motivatie om te tekenen is dat ik verschillende goede boeken en wetenschappelijke publicaties over CO2 heb gelezen en ik begrijp de logica van de gangbare mening niet dat de wereld warmer wordt door broeikasgassen die door menselijke activiteit worden uitgestoten. Naar mijn mening is de veel overvloediger aanwezige waterdamp de belangrijkste oorzaak van opwarming van het aardoppervlak, en ik vermoed dat onregelmatige bewegingen van de zon en de planeten de reeds lang aanwezige temperatuurschommelingen op aarde veroorzaken, waarbij de menselijke factor is bijna te verwaarlozen.’

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs benoemde Heerema in 2016 tot Fellow Chartered Engineer, een prestigieuze prijs voor grote expertise en ondernemend ingenieurschap.

Heerema:

‘Veel mensen zijn veel slimmer dan ik, maar heel soms heb ik een goed idee…’ Bron: AD

***