Van een onzer correspondenten.

Vandaag kunnen we naar de stembus. Een democratisch recht waar we zuinig op moeten zijn. Verkiezingen behoren zo zuiver mogelijk te verlopen: ook in Nederland. ASN bank, de duurzame bank met een belegd vermogen van meer dan een miljard, neemt een andere positie in. Men wil als bank en investeerder in duurzame doelen rechtstreeks de Nederlandse kiezer beïnvloeden.

Via de zogenaamde Duurzame Kieswijzer wordt de kiezer listig ‘geïnformeerd’ hoe men het beste kan kiezen als men duurzaamheid nastreeft. Het logo van de bank is prominent zichtbaar. De ASN bank lijkt zich daarbij voor te doen als politieke partij en mengt zich expliciet in inhoudelijke politieke discussies. Zo vindt de bank dat ‘we’ met zijn allen minder uitstoot moeten veroorzaken en minder fossiele energiebronnen gebruiken. ‘We’ zullen ook meer duurzame energie moeten opwekken. De ASN bank heeft het volgende voor met uw auto:

‘Minder mobiliteit: we moeten simpelweg minder gaan reizen. In de praktijk is dat nog niet zo eenvoudig. Bijna 70% van de huishoudens bezit (nog) minimaal één personenauto. En samen rijden zij nog flink wat autokilometers per jaar, hoewel de daling in 2020 wel is ingezet.’

Verder geeft de ASN bank aan stemmers adviezen hoe je de politiek kunt beïnvloeden door het houden van referenda, burgerinitiatieven, het inzetten van bezwaarprocedures en het inspreken bij de gemeenteraad.

Een slogan van de ASN bank is:

‘Als je wil dat jouw gemeente hoger scoort op het geb ied van duurzaamheid, dan is 16 maart het moment om invloed uit te oefenen.’

De bank ziet trouwens ook het liefst dat u de diversiteit flink in de gaten houdt in het stemhokje en met het rode potlood van uw vrije keuze op een vrouw stemt.

Subsidies vormen een groot onderdeel van duurzaamheidsprojecten en duurzaamheid is een verdienmodel van de ASN bank. De gemeenten hebben in het kader van duurzaamheidsplannen 200 miljoen gekregen van het kabinet. De bank adviseert bij het uitbrengen van uw stem vooral op te letten of ‘subsidies worden verstrekt aan organisaties en inwoners om een groen dak, gevel of groengebied aan te leggen of de regenpijp af te koppelen van het riool.

Bankieren in verkiezingstijd.

***

Bron hier.