Van een onzer correspondenten.

Het viel niet mee voor een aantal nationale politici de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zo te framen dat het toch op een overwinning leek. Bij veel partijen werd er in ieder geval naarstig champagne gedronken. Klimaat kwam amper als thema naar voren tijdens de debatten vooraf.

In de aanloop naar de verkiezingen was er wel op 12 maart een landelijke actiedag aangekondigd door de ‘Landelijke Klimaatcrisis Coalitie’, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, The Transnational Institute (TNI), Code Rood en DeGoedeZaak. Maar de opkomst was laag en het beeld diffuus. Alleen een groepje goedwillende Achterhoekers hield een fietstocht voor het klimaat vanaf station Doetinchem.

De Leidse lokale partij Klimaatactie Nu wist, ondanks grote inzet, opnieuw geen zetel in de Leidse raad te veroveren. Anderzijds kenmerkten de verkiezingen zich door de gestage groei van het klimaatrealisme. En die winst lijkt echt, van vlees en bloed.

Klimaatrealisten hebben grosso modo serieuze vraagtekens bij ‘klimaatgedram’ en baseren hun politiek maatschappelijke oordeel op wetenschappelijke argumenten, ook al is wetenschap zelf in debat. Daarbij kijken klimaatrealisten in hun beurs en kunnen rekensommen maken.

Die houding is terug te vinden in de partijprogramma’s. In Amsterdam kunnen we het niet mooier maken dan het is. Opvallend is de succesvolle intrede van JA21 in de Amsterdamse politiek met twee zetels, maar deze moeten weer worden ingeleverd bij het verlies van 2 zetels bij Forum voor Democratie.

Voor de PVV is het landelijke resultaat uiteindelijk licht positief, men deed in 30 gemeenten mee. Venlo moest weliswaar twee zetels teruggeven, maar in andere gemeenten was er een stabieler beeld, met een uitschieter in Westerwolde, waar PVV met maar liefst drie zetels binnenkwam.

Forum voor Democratie verwierf 50 nieuwe raadszetels en Belang van Nederland mag op 37 nieuwe raadszetels zitting nemen. Via BBB was er een verbinding met lokale partijen, en ook via die weg kan het klimaatrealisme er 61 raadzetels bijtellen. De klimaatrealistische partij Helder Helmond wist met de slogan ‘Ginne Skrik’ de invloed te verdubbelen naar vier zetels in de Helmondse raad.

***