Van een onzer correspondenten.

In een speciale serie ‘groene’ kindercolleges spijkert de TU Delft 80 kinderen bij over klimaatverandering. Nuance, zeg wetenschappelijke twijfel, of het aan bod laten komen van andere wetenschappelijke inzichten over de oorzaken van klimaat en de rol van CO2 is niet aan de orde, blijkens de aankondigingen. Professor Gerdien de Vries is klimaatpsycholoog en stelt onomwonden:

‘Klimaatverandering zal onze levens en die van toekomstige generaties beïnvloeden. Extremere weersomstandigheden zullen leiden tot voedseltekorten, meer woestijnen, warmer weer, overstromingen. We kunnen daar enkel iets tegen doen door de energietransitie te versnellen.’

Waarom er hier nu zo nodig jonge kinderen met een uiterst ingewikkeld mondiaal thema moeten worden geconfronteerd, wordt uit de voorgestelde kindercolleges niet duidelijk. Het gaat om bewustwording.

De psychologe:

’Je moet uiteindelijk ook écht tot acties overgaan om de planeet – voor iedereen – leefbaar te houden. En dat is dus juist zo lastig…’

Professor Paulien Herder is ook streng voor de kinderen als het gaat om CO2. Zij hamert erop dat alles fout is aan de wereld waarin kinderen nu leven. Maar daarna kan er gepuzzeld worden.

Herder:

‘Het klimaat verandert doordat we te veel koolstofdioxide (CO2) uitstoten. Dit komt uit brandstoffen die wij verbranden in de motoren van auto’s en vliegtuigen. Ook grote fabrieken gebruiken veel brandstof en stoten veel CO2 uit. We moeten dus snel op zoek naar andere brandstoffen die geen CO2 de lucht insturen. In dit college legt wetenschapper Paulien Herder uit hoe en met welke technologie je uit lucht en windenergie nieuwe brandstoffen kunt maken. Je gaat zelf puzzelen met moleculen, en je gaat manieren bedenken om die technologie te verbeteren.’

Hoewel er heel veel wetenschappelijke data zijn die uitwijzen dat er geen klimaatcrisis is, dat de gemiddelde temperatuur van de aarde eerder daalt dan stijgt, dat het aantal doden als gevolg van weersextremen spectaculair is afgenomen, moeten kinderen klaarblijkelijk door de TU Delft worden opgezadeld met eenzijdige doemverhalen waar zij niets aan kunnen doen. Kinderen zouden eerder blij moeten worden gemaakt dat het zo goed gaat met de aarde.

Ze zouden deze opbeurende video moeten zien in plaats van de bangmakende en eenzijdige verhalen van de TU-Delft professoren aanhoren:

 

***

Bron hier.