Van een onzer correspondenten.

Er is een nieuw burgerinitiatief ontstaan wat zich richt tegen de steeds grotere zeggenschap van milieugroepen op het Nederlandse bedrijfsleven. De Bezorgde Energie Gebruikers (BEG) gaan daarom naar de rechter. Men eist dat rechten en belangen niet langer ondergeschikt worden gemaakt aan eenzijdige klimaatrechtspraak. Mede-initiatiefnemer Gert Reedijk:

‘Milieudefensie nam de bedrijfsvoering al over van Shell en wil nu met een nieuw initiatief het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën dwingen. Deze door de belastingbetaler met vele miljoenen gesubsidieerde milieuactivisten opereren onder de vlag van ‘het algemeen belang.’

Binnenkort begint in Den Haag het hoger beroep dat Shell heeft ingesteld tegen Milieudefensie. Het BEG-initiatief wil naar eigen zeggen ‘de ongehoorde stemmen van de burger en het bedrijfsleven voor de rechter luid laten doorklinken’. Men zal ‘tussenkomen’ in de rechtszaak tussen Shell en Milieudefensie.

Reedijk: ‘We hebben maandenlang zeer zorgvuldig de zaak voorbereid met een team van zeer gespecialiseerde topadvocaten. Ook stromen al veel donaties binnen voor ons burgerinitiatief.’

De klimaatbeweging heeft in de visie van BEG tot nu toe de klimaatrechtszaken in Nederland fors gedomineerd. De rechter ging grotendeels akkoord met de stellingen en eisen van Urgenda en Milieudefensie. Daardoor is het beleid ontspoord en onevenwichtig geworden.

‘Gewone burgers en bedrijven zijn onder de bus gegooid.’

De rechter heeft op eis van Milieudefensie Shell bevolen om de emissies nog sneller terug te brengen, zelfs de emissies van de leveranciers en klanten. Burgers die een benzine- of dieselvoertuig rijden of hun woning of gebouw verwarmen met aardgas, zullen binnenkort al met nog hogere kosten geconfronteerd worden, stelt BEG.

Spoedoverleg

Gisteren is er een brief gestuurd naar Milieudefensie met het verzoek om spoedoverleg. Men vraagt Milieudefensie om te garanderen dat de rechten en belangen van de Bezorgde Energie Gebruikers zullen worden gerespecteerd. Ook is er de eis dat de regels van de democratische rechtsstaat door Milieudefensie nageleefd worden. Over twee weken zullen vervolgstappen worden ondernomen. Als Milieudefensie de eisen afwijst, gaat men naar de rechter.

Volgens BEG is Milieudefensie teveel een klimaat-actiegroep geworden in plaats van een milieu-beweging. Maar klimaat en milieu zijn twee totaal verschillende zaken, juist als het om verantwoord beleid gaat, aldus Reedijk.

Voor meer informatie zie hier.

***