Auteur: Kenneth Richard.

Vertaling: Martien de Wit.

Wetenschappers: door de afname van de geomagnetische zonneactiviteit zal de aarde de komende decennia een afkoelingsperiode meemaken, waarbij de laagste temperaturen tegen 2038 of 2039 ±11 jaar optreden.

De uitstoot van broeikasgassen door de mens is waarschijnlijk niet de oorzaak van de recente temperatuursveranderingen; dat is de geomagnetische activiteit. Evenmin zullen broeikasgassen de effecten van de voorspelde afkoeling teniet doen.

De afkoeling zal neerkomen op ongeveer 1,3°C lagere temperaturen in de komende decennia, daarna geleidelijk stijgende temperaturen tot 2100, wanneer het 0,5°C kouder zal zijn dan in 2018.

De auteurs wijzen er bovendien op dat tijdens de Middeleeuwse Warmte Periode de temperaturen op wereldschaal 0,5°C warmer waren dan vandaag.

Ibanga et al., 2021

“Zo was bijvoorbeeld het Middeleeuws Klimaat Optimum (MCO) (1100-1250) met een hoge mondiale oppervlaktetemperatuur (ongeveer 0,5°C warmer dan de huidige warme periode).”

“Het effect van aanhoudende hoge geomagnetische zonneactiviteit tot in het begin van de jaren 2000, samen met de grote thermische inertie van de oceanen, die ongeveer 72% van het klimaatsysteem uitmaken, verklaart waarom de mondiale oppervlaktetemperatuur bleef stijgen toen de zonneactiviteit sinds het midden van de jaren tachtig blijkbaar was afgenomen. Dit impliceert dat de sinds 1987 waargenomen ontkoppeling van trends in de variatie van zonneactiviteit en mondiale oppervlaktetemperatuur (Lockwood en Frölich, 2007) hoogstwaarschijnlijk geen verband houdt met de waargenomen toename van antropogene broeikasgasemissies. Bovendien moet de waargenomen en voortdurende afname van het tempo van de opwarming van de aarde, die begon met een hiatus (1998-2013), worden gezien als de reactie van het klimaatsysteem op de huidige sterk afnemende zonneactiviteit na de langetermijntrend van een geomagnetisch zonneactiviteitsmaximum in 2003.”

“Zonnecyclus 25 die in 2020 begon, zal naar verwachting zijn maximum bereiken rond 2025-2026 ± 1 (Courtillot, Lopes en Mouël,2021). Uitgaande van een gemiddelde cycluslengte van 11± 1 jaar, zou de cyclus moeten eindigen tussen 2031 en 2032. Rekening houdend met de noodzaak om te voldoen aan de causaliteitseis dat zonneactiviteit de mondiale temperatuur met ongeveer 6 tot 8 jaar (gemiddeld, 7 jaar) leidt, zou de koudste fase van de mondiale temperatuur moeten plaatsvinden tussen 2038-2039 ±11 jaar. Ons resultaat ligt dus binnen de voorspelde marge. Bovendien bedraagt de voorspelde temperatuuranomalie voor 2100 ongeveer 0,0893 °C, wat ongeveer 0,5 °C lager is dan de temperatuuranomalie aan het einde van 2018.”

***

Bron hier.