Antonio Guterres. Foto: Shutterstock.

Eis van massale geldtransfer naar arme landen.

Er bestaan op dit moment vijf alarm-noodtoestanden, waaronder klimaat, die dringend aangepakt moeten worden, zo meldde VN-chef Antonio Guterres de wereld onlangs. Maar gelukkig weet hij hoe deze moeten worden opgelost: Climate Justice, weg met fossiel en vooral heel veel geld van rijke naar arme landen in de beste tradities van het socialisme. Maar zoals altijd klopt zijn verhaal niet met de feiten, stelt Ferdinand Meeus.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus.

VN-chef Antonio Guterres roept alle landen op om in de alarmmodus te gaan in 2022. Antonio Guterres (geboren 1949) is een Portugese socialist en fulltime politicus, die zich na het verliezen van de verkiezingen in 2002 in Portugal heeft opgewerkt in het netwerk van de Verenigde Naties. Eerst als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2005-2015) ter vervanging van Ruud Lubbers en vervolgens in 2017 gepromoveerd tot hoogste baas, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Daarvoor heb je natuurlijk allerlei ’talenten’ nodig, omdat zowel China, Rusland en de Verenigde Staten je via de Veiligheidsraad moeten goedkeuren en voordragen.

Men kan dus aannemen dat de man nooit extreme of controversiële standpunten heeft ingenomen, maar steeds de weg van de minste weerstand heeft gevolgd. Hij houdt zich natuurlijk vooral bezig met populaire wereldwijde onderwerpen, zoals het redden van de planeet en de strijd tegen het Covid-virus. En is nu natuurlijk druk met de oorlog in Oekraïne door Rusland, een permanent lid van de Veiligheidsraad.

Alarm-noodtoestanden

In zijn rol als wereldleider achtte Guterres het nodig om de ganse wereldbevolking op 21 januari 2022 nog eens wat extra angst aan te jagen met vijf alarm-noodtoestanden die dringend aangepakt moeten worden, waaronder Covid, de klimaatcrisis, het financiële systeem, digitale technologie en vrede en veiligheid.

Je kan deze vijfvoudige alarmboodschap natuurlijk zien als prima PR om zijn belangrijke persoonlijke rol als redder van de planeet en die van de VN nog maar eens te benadrukken. Het is een goed werkend principe van massabeïnvloeding. Eerst heel veel angst creëren en dan de angstige burgers een oplossing aanbieden. Op het einde van zijn alarmboodschap zegt Guterres dan ook dat er voor deze kolossale existentiële problemen gelukkig oplossingen bestaan. Oplossingen die natuurlijk veel geld gaan kosten, geld dat van de lidstaten moet komen welteverstaan.

VN als forum voor geldtransfers

Omdat de meerderheid van landen in de Algemene Vergadering van de VN behoort tot de brede categorie ‘ontwikkelingslanden’ is Guterres ook zeer actief in het promoten van een meer eerlijke verdeling van rijkdom. Hij schuwt niet om te zeggen dat het huidige globale financiële systeem moreel failliet is. Waarbij rijke landen alleen maar rijker worden en arme landen alleen maar worden benadeeld. Volgens Guterres is de kloof tussen arm en rijk groter geworden. Hij heeft daarom aangekondigd om dit jaar voorstellen te doen om die kloof te verkleinen. Het is bekend dat socialistische leiders een natuurlijke neiging hebben om geld van anderen uit te geven. En Guterres doet deze reputatie alle eer aan.

Groene energietransitie

Vanuit het algemene gedachtegoed van financiële ongelijkheid, is Guterres een drijvende kracht achter de nieuwe klimaateisen van extremistische activisten, zoals Exctinction Rebellion met de slogan “Climate Justice”, waarbij de rijke landen grotendeels schuldig worden verklaard vanwege hun historische uitstoot van CO2 en dus de arme landen recht hebben op financiële compensatie. De huidige belofte van 100 miljard dollar klimaatgeld per jaar om ‘arme’ landen te helpen bij de Groene Transitie is veel te weinig, volgens de aanhangers van Climate Justice.

Er circuleren compensatie-eisen tot 1000 miljard dollar per jaar. Gelukkig worden deze klimaatcompensatie-eisen afgewezen door een groot aantal rijke landen, zoals de USA. Het weigeren van deze eis tot compensatie was ook een reden voor de totale mislukking van de recente klimaattop COP26 in Glasgow. Maar de eisers gaan door met hun campagne. Guterres blijft herhalen dat het reduceren van de CO2-uitstoot naar nul een wereldwijde prioriteit moet zijn voor alle landen. Hij zegt expliciet dat steenkool, olie en gas moeten verdwijnen ten voordele van hernieuwbare energie. En dat rijke landen hier een voorbeeldfunctie hebben.

Climate Confirmation Bias

Guterres is er ook altijd als eerste bij om klimaatrapporten van het VN-forum IPCC te verengen tot pure alarmboodschappen, zoals “ongeveer 50% van bevolking leeft in (klimaat)gevaarlijke zones”. Dat beeld klopt niet. In onderstaande grafiek van Bjorn Lomborg (Directeur Copenhagen Consensus Centre en Business School) zijn alle data van de International Disaster Database (gelieerd aan de VN) verwerkt. Er is duidelijk sprake van een forse daling in klimaatdoden door overstromingen, droogtes, stormen, bosbranden en extreme temperaturen. Voor extra uitleg kunt u dit artikel lezen over de eerder positieve economische effecten van klimaatverandering.

Ferdinand Meeus.

Helaas, Guterres en zijn VN-administratie hebben last van Confirmation Bias, waarbij je alle feiten negeert die in strijd zijn met je reeds vooraf vaststaande overtuiging. Je gaat dan uiterst selectief en eenzijdig op zoek naar materiaal dat je geloof onderbouwt. Een eigenschap die we ook bij de meeste politici en opiniemakers aantreffen. Discussies over Covid en klimaat zitten daardoor dikwijls muurvast, omdat de tegenover elkaar staande partijen zich vastbijten in hun reeds vooraf vastgetimmerde ‘geloof’.

De enige manier om zo’n vijandige polarisatie te verminderen is op zoek gaan naar de feiten zoals ze werkelijk zijn. Voor Guterres spreken de feiten helaas niet in zijn voordeel.

Over de auteur

Ferdinand Meeus, Doctor in de wetenschappen (chemie, fotofysica, fotochemie); IPCC expert reviewer AR6.

***

Bron OpinieZ hier.