Sharm-el-Sheik.

Van een onzer correspondenten.

Alleen het water zal niet groen zijn, maar verder zal heel Sharm el Sheikh een duurzame oase zijn waar overal het label ‘green’ wappert. De Egyptische badplaats huisvest immers de klimaattop COP27 dit jaar in november. De vicevoorzitter van de komende top, Yasmine Fouad, stelde gisteren dat de plek ‘een model zal zijn voor de hele wereld.’

Voor bezorgde klimaatveranderaars is het een waar pretpark. Alle auto’s en bussen zullen elektrisch rijden, zo is er de verzekering. Er zullen meer dan honderd laadpunten worden aangelegd.

Ook worden alle hotels voorzien van zonne-energie met een nieuw systeem waardoor een aanbod van 1000 megawatt kan worden gegarandeerd in plaats van 300 megawatt. Tevens komen er kleine ‘zonnecel-fabrieken’ die zijn toegezegd met hulp van de VN. Bedrijven in de badplaats kunnen voor 25 jaar contracten afsluiten om zonne-energie geleverd te krijgen. Ook andere fiscale maatregelen worden in werking gezet om zonne-energie toegankelijk te maken voor groter publiek.

L’entrecote steakhouse Sharm-el-Sheik.

Over de plaatsing van windmolens rond het stadje – of als park in zee – wordt tot nu toe met geen woord gerept. En ook voor ondergrondse CO2 opslag tijdens de klimaattop lijken nog geen omlijnde plannen te bestaan. Datzelfde geldt voor de bouw van biomassa-centrales.

Of de verkoop van vlees aan banden zal worden gelegd is nog onduidelijk.

En de burgemeester laat ook niets los over een eventueel barbecue-verbod tijdens de klimaattop.

Voor het schitterende L’ENTRECOTE STEAKHOUSE in het altijd zo toeristische Sharm el Sheikh breken er onzekere tijden aan.

***