Voor het eerst in Roosendaal: een energiedebat in een luxe bioscoopzaal op woensdag 11 mei a.s. van 19:30 tot 22:30.

Nu de coronamaatregelen hopelijk voorlopig verleden tijd zijn, opnieuw een poging om in het kader van overheidsplannen een open debat te organiseren over de energietransitie. Het gaat deze avond niet zozeer over oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, want de science daarover is nog verre van settled, maar meer over het overheidsbeleid en de door het IPCC naar buiten gebrachte rapportages die hier het gevolg van zijn.

Dicht bij huis is er in de eerste plaats de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES) die ervoor zou moeten zorgen dat we in 2030 49% minder CO2 gaan uitstoten (in vergelijking met 1990), en in 2050 zelfs 95% minder. Deze avond presenteren we een kritische analyse van deze plannen, maar laten we ook zien welke alternatieven er zijn.

Burgers zijn best bereid om zelf een bijdrage te leveren aan de energietransitie, maar gebrek aan inhoudelijke kennis maakt hen tot een gemakkelijk te beïnvloeden groep.

Aangezien het volstrekt ondenkbaar is dat wij ons huidige energieverbruik kunnen handhaven met uitsluitend windmolenparken en de bijdrage van zonnepanelen. Laat staan dat we onze toekomstige energievraag vanwege vergaande elektrificatie van de mobiliteit en verwarming kunnen halen uit deze weersafhankelijke bronnen. Deze boodschap wordt zelden in de media naar voren gebracht, hoewel het slechts gezond verstand vraagt om te begrijpen waarom dit niet kan. Wel worden we in de media dagelijks overladen met berichten over te verwachten rampspoed wanneer we niet het door milieubeweging en politici uitgedragen onrealistische, onbetaalbare en ineffectieve plan volgen om land en zee vol te zetten met onvoorspelbare, fluctuerende en overgesubsidieerde machinerieën.

Desgevraagd zijn er talloze burgers die te nemen maatregelen, zoals het installeren van zonneparken en windmolens en daarnaast het isoleren van de eigen woning, de aanschaf van een warmtepomp etc. onderschrijven, maar weinig idee hebben van de uiteindelijke effecten ervan. De bijdrage van burgers aan het verminderen van CO2emissie is de afgelopen decennia indrukwekkend geweest: ondanks een toename in aantal woningen met 32% zorgden HRketels (met een rendement van 95%100%) en isolatie voor 17% minder uitstoot, wat 10% van de totale CO2emissie is (CBS 2017).

Wanneer eenmaal duidelijk wordt dat die verminderde CO2emissie toch niet zal leiden tot een significante daling van de wereldtemperatuur omdat vooral Europa maatregelen neemt.

Als je kijkt naar objectief feitenmateriaal dan zijn doemverhalen over het klimaat niet houdbaar. Marcel Crok, die als wetenschapsjournalist en auteur van het boek De Staat van het Klimaat, het klimaatdebat sinds 2005 op de voet volgt, is met een internationaal team van onderzoekers aan de slag gegaan om met name het eerste deel van het IPCCrapport te analyseren. Dit deel gaat over de ‘harde’ klimaatwetenschap.

Op 11 mei zullen de resultaten net gepubliceerd zijn en zal Crok voor het eerst in Nederland de resultaten presenteren.

De laatste spreker van de avond is Theo Wolters die de Roosendaalse bevolking zal trakteren op een kritische beschouwing over de rol van zon, wind, biomassa, waterstof en gas en kernenergie in de energietransitie.

Voor meer info zie www.energiedebatroosendaal.nl.

***