Groene ideologie verpakt als wetenschap.

De onbewezen theorie over het enorme gevaar van de stijging van CO2, die de aarde desastreus zal opwarmen, blijft eindeloze doemverhalen opleveren en leidt tot een geldverslindend streven naar ‘hernieuwbare’ energie.

Maar de feiten zeggen iets anders: er is geen klimaatcrisis en de beoogde energietransitie levert niets op of werkt zelfs averechts. De politiek en de zogenaamde experts weten dit al jaren, stelt Jan Jacobs.

Een bijdrage van Jan Jacobs (België).

Al sinds de nooit uitgekomen talrijke doemvoorspellingen in de jaren zeventig over de toekomstige olie-schaarste en waarschuwingen van toenmalig president Jimmy Carter dat we van de olie af moesten, is energie een heet hangijzer. “Voorspelde doem die maar niet wil komen” is van alle tijden. Daarom zal er ook geen energietransitie naar windmolens, zonnepanelen en batterijen komen.

Groene Tirannie

Waarom? Omdat de energiepolitiek wordt aangejaagd door groene-doem-klimaat-extremisten en hun little helpers. Die zitten bij media, politiek, ambtenarij en de crony capitalists (lees onze eigen westerse oligarchen) die er garen bij spinnen en klimaat mis(ge)bruiken om hun ideologische anti-welvaart en anti-economische groei door te drukken en in vele gevallen ondertussen ook nog rijk worden van subsidies, oftewel uw belastinggeld. De groene tirannie van het klimaat-industrieel-complex, zeg maar.

Het is jammerlijk te moeten vaststellen dat zoveel ondernemers ook volop in dit groene communisme trappen. Of is het opportunisme? Zoals Warren Buffet bekende, die windmolens hebben alleen nut om ze van de belastingen af te schrijven.

Failliet

Maar plots, nu het licht dreigt uit te gaan in België, maken ondernemers zich zorgen over de kernuitstap. Met wie praten die captains of industry eigenlijk? Waar halen die hun informatie? In Nederland gaat de regering intussen twee kerncentrales bouwen. Nederland van het gas af en naar nucleair en in België de omgekeerde beweging. Een betere demonstratie van het failliet van de Europese klimaat- en energiepolitiek is nauwelijks denkbaar. Om van Duitsland nog te zwijgen, waar ze kerncentrales sluiten om meer bruinkool en Russisch gas te stoken.

Of hebben de captains gewoon schrik om het op te nemen tegen de groene media-zeloten, die er hun levenswerk van maken om met leugens mensen te cancelen? Zoals recent de Washington Post deed met Alex Epstein (auteur ‘The Moral Case For Fossil Fuels’). Hij was opeens een racist. Dat is niet nieuw. Zo was er ooit groene zeloot William Connolley die zomaar eventjes 5428 artikels op Wikipedia naar zijn eigen wereldbeeld had aangepast. Ondergetekende mocht van de verzamelde klimaathetsers ook al vaak de scheldtirades ondergaan. Maar voor rechtstreeks debat ontbreekt hen de moed.

Ideologie als inhoud

Het heeft niets met wetenschap of wetenschapsontkenning te maken, het is pure onversneden westerse watermeloenen-politiek. Groene schil en vuurrode communistische ideologie als inhoud. Groene politiek is gewoon alles vervangen wat goed werkt en de mensheid welvarend heeft gemaakt  door wat zij goed vinden klinken, maar wat gewoon niet werkt. Hun politiek is massaal veel geld uitgeven dat er niet is, aan producten die niet werken, om een probleem op te lossen dat niet bestaat. En media gaan graag mee in die waanzin, zoals ik al eerder schreef.

De energie-industrie is de aandrijver voor elke andere industrie. Maak dit duurder en alles zal duurder worden. Dat is geen moeilijk te begrijpen concept, toch? Een industrie van wind en zon is niet eens in staat om windmolens en zonnepanelen te produceren, te plaatsen, te ontmantelen en te recyclen louter en alleen door gebruik te maken van wind- en zonne-energie. De energie die nodig is om deze dingen te maken, die komt er tijdens hun levensduur nog niet eens uit. Je stopt er dus meer energie in dan die ondingen ooit zullen opbrengen. Negatieve EROI dus (energy return on energy invested).

Geldverspilling

En we blijven nog achter met een paar honderd miljoen ton aan niet recyclebaar afval daar bovenop. Dat zijn de feiten. Als ze stilstaan hebben deze parasieten een betrouwbaar fossiel of nucleair park nodig om onze maatschappij van energie te garanderen. Waarom ze dan plaatsen überhaupt? Windmolens en zonnepanelen zijn de werknemers die komen opdagen als ze zin hebben.

Maar maar… wind en zon zijn gratis, horen we als tegenwerping. Tja, olie en gas zijn dat ook. Zit gratis in de grond en is 100% groene energie, want gerecyclede planten op geologische tijdschaal. In beide gevallen zijn technieken nodig om die energie ook bruikbaar te maken. Zo kom je aan de kostprijs en kan je meten wat de efficiëntste energievorm is. Tweehonderd jaar geleden was er alleen hernieuwbare energie. Daar zijn we vanaf gestapt. Sindsdien is alle energie efficiënter geworden. Van bruinkool naar steenkool, olie, gas en tenslotte nucleair. Nooit is de mensheid naar minder efficiënt en vuiler teruggegaan. Wat kan er weer mislopen met die groene klimaat-politiek?

Hernieuwbare energie uit wind en zon kan de planeet niet van alle energie voorzien, nu niet en ook in de verre toekomst niet. Dat zijn de feiten. Het is pure geldverspilling.

Onafwendbaar

In 2014 gebeurde er iets speciaals en het was wereldnieuws. Alleen, het werd geen wereldnieuws. Twee Google-ingenieurs en Stanford-academici, David Fork en Ross Koningstein wierpen de handdoek in de ring en dat schreven ze ook op. De ingenieurs hadden samen met Tim Allen (niet de acteur) in 2007 en op verzoek van Google een project opgestart, RE<C Renewable energy cheaper than coal), dat was het doel. Vier jaar later en honderden miljoenen over de balk gegooid, moesten ze vaststellen dat het onmogelijk bleek te zijn.

Na alle mogelijke berekeningen, moesten Fork en Köningstein vaststellen dat dit niet alleen onmogelijk bleek, maar dat inzetten op zogezegde duurzame energie uit wind en zon tot meer en niet minder fossiel brandstofverbruik zou leiden. De CO2 in onze atmosfeer zou gewoon blijven stijgen. Wat ook gebeurde. In 2007 bij de start van hun project was CO2 in onze atmosfeer 384ppm en nu is dat 417ppm.  Straffer nog, zelfs indien RE<C mogelijk zou zijn, dan nog was de stijging van CO2 in onze atmosfeer onafwendbaar.

Zonnepanelen

In 2016 gaf de grote David MacKay, de man die in 2009 het boek ‘Sustainable Energy Without The Hot Air’ schreef, een afscheidsinterview aan Mark Lynas. Wat hij daar zegt, is nog steeds waarheid. In onze contreien is wind- en zonne-energie gewoon onzinnig en weggegooid geld. Dat is in lijn met wat onderzoekers Hopkirk en Ferroni concludeerden. Voor noordelijke landen leveren zonnepanelen niet eens de energie op die het kost om ze te maken, onderhouden en af te breken.

Dat wil niet zeggen dat een gezin of bedrijf geen winst kan maken door zonnepanelen te leggen. Dat kan wel. De elektriciteitsprijzen zijn door die groene politiek zo de pan uitgevlogen, dat het nu inderdaad rendabel is om die systemen te plaatsen. Maar het zou ook goedkoper zijn op pure whiskey te rijden indien de overheid zou beslissen om benzine en diesel voor tien euro per liter te verkopen. Want vergis u niet, alle energieprijzen zijn exclusieve politieke beslissingen.

Desinformatie

Toen op CNN in een debatprogramma Anderson Cooper de vraag stelde aan Dale Bryk van de NRDC (Natural Resource Defense Council) of ze echt geloofde dat wind- en zonne-energie de planeet van alle energie kon voorzien, en ze daar “absoluut” op zei, ontstak James Hansen (de pro-nucleaire peetvader van de klimaatopwarming) in een Franse colère. Hij bezwoer Anderson Cooper en het publiek om dergelijke gevaarlijke groene extremistische bewegingen droog te leggen en elke steun te ontzeggen.

We weten ondertussen dat de groene bewegingen zich al lekker in het geheim lieten sponsoren door het regime van Poetin en dit om schaliegas te verhinderen in Europa. Leugens over schaliegas zijn ondertussen diepgeworteld en door al onze media gretig overgenomen. Ondanks dat het bewezen desinformatie is en totaal werd weerlegd in de documentaire Fracknation.

Onbewezen

De politiek en alle zogenaamde experts weten dus al zeer lang dat de hernieuwbare, duurzame energietransitie er niet komt en geen enkel effect zal hebben op de stijging van de CO2 in onze atmosfeer. Of er effecten op het klimaat zullen zijn? Dat weet eigenlijk niemand. Wat ze ook beweren over die stijgende CO2 die gevaarlijke opwarming zal veroorzaken. Het is en blijft een onbewezen theorie. CO2 (en zeker de menselijke bijdrage) is niet de knop om het klimaat te regelen, zoals klimaatwetenschapster Judith Curry het zo mooi verwoordt.

Wat Europa ook zal doen, het gaat niet één jota verschil maken voor het klimaat of de stijging van CO2 in onze atmosfeer. Dat zouden woorden kunnen zijn van een keiharde klimaatontkenner, maar ze komen uit de mond van Fatih Birol, de directeur van het IEA (International Energy Agency).

Melk en honing

Er is ook veel verwarring over, of die duurzame klimaat- en energiepolitiek wel of niet rendabel gaat zijn. Groene politici beloven ons steevast een toekomst van melk en honing, eerlijke handel, leefbare woningen in steden, propere natuur, perfect klimaat en werkweken van vier dagen etc.

En dat was volgens de Belgische econoom Geert Noels ook in 2009 duidelijk het geval. Groen was de toekomst. De wereld zag groen van jaloezie over die Belgische duurzame revolutie. De vergrijzing was opgelost met die groene toekomst. Dat zegt Geert nu niet meer. Maar naar aanleiding van het ridicule 100 km per uur-voorstel van de groenen, tweette die andere Belgische econoom Peter Dekeyzer, dat er ons nog wel wat zwaardere inspanningen te wachten staan om dat klimaat te regelen. Tja, wat is het nu, melk en honing of kommer en kwel? Zet twaalf economen in een kamer en je krijgt dertien meningen terug.

Het is zoals het IPCC, waar werkgroep 1 zegt dat er niet meer natuurrampen zijn en werkgroep 2 dat tegenspreekt. Luister naar de wetenschap, toch?

Geen klimaatcrisis

De waarheid is dat we door klimaatverandering tegen 2070 wellicht 0,2% tot 2% moeten inboeten op een gemiddeld inkomen, maar dat we 300% tot 500% rijker gaan zijn. Dat is niet het einde van de wereld. Vandaag haalt België uit windmolens en zonne-energie slechts voor 3% van al onze energie. Dit na minstens al 50 miljard subsidies. Maar Duitsland dan? Wel dat land haalt na bijna 1000 miljard amper 5% uit wind en zon. En nee, ook Denemarken met 5000 windmolens voor 5 miljoen inwoners stelt niets voor.

Jan Jacobs.

Het is tijd om te zeggen waar het op staat. Er is geen klimaatcrisis, er zijn niet meer doden door natuur- en klimaatrampen en als die er al zouden zijn in de toekomst, dan zullen groene oplossingen en klimaatpolitiek zoals de 10.000 miljard kostende EU Green Deal het alleen maar erger maken.

Over de auteur

Jan Jacobs, journalist en columnist uit Vlaanderen. Auteur bij Doorbraak.be. Op Twitter bekend als @ockhams.

***

Bron OpinieZ hier.