Valéry Masson.

Van een onzer correspondenten.

De NRC-lezer werd dit weekend getrakteerd op een interview met de Franse paleoklimatologe Valérie Masson, lid van het IPCC. Zij is geheel bevangen door klimaatvrees en verwijt het mondiale bedrijfsleven dat het zich niet echt bekommert om het klimaat. Veel bedrijven doen er volgens haar alles aan om juist actie tegen klimaatverandering te voorkomen. Het zijn allemaal grote woorden.

We gaan hier niet het interview overdoen, u kunt het gerust lezen in de link beneden, kost u niets. Normaal zitten NRC-artikelen achter een abonneemuur, maar als het om klimaatverandering gaat moeten er kennelijk zieltjes worden gewonnen. Wij kiezen er een citaat uit om te laten zien hoe de denkwereld van deze dame functioneert. Zij zegt:

‘Als ik met burgers spreek, met buren, vrienden, familie, blijken ze vaak een totaal verkeerd beeld te hebben van de opwarming. Alsof het een soort thermostaat is, die je weer kunt terugdraaien. Ze beseffen niet dat er iets onomkeerbaars plaatsvindt. De aarde warmt op en de oceanen hebben intussen zoveel van die warmte opgenomen, dat blijft nog honderden tot duizenden jaren doorwerken. Veel mensen denken ook dat onze rol in de opwarming beperkt is. Ik hoor ze zeggen: misschien komt 20 procent door de mens, misschien de helft. Nee, 100 procent van de opwarming is te wijten aan ons eigen handelen.’

Wat hier uit spreekt is een enorm dedain voor het inzicht van gewone burgers. De burger heeft in haar ogen een ‘totaal verkeerd beeld’. Wij mensen snappen allemaal niet wat deze hooggeleerde wel allemaal snapt. Het is ook niet zo dat er sprake is van andere visies die qua argumenten eventueel meegewogen kunnen worden, nee het is bij haar ‘totaal’. Er is niets wat een discours relevant zou kunnen maken. Een wetenschapper eerste klas. Vertel haar a.u.b. niet dat de TU Delft twijfelt aan de oorzaken van klimaatverandering.

Zij verwijt ons dommeriken dat wij allemaal in termen van ‘een thermostaat’ de klimaatverandering willen begrijpen. Maar het zijn haar eigen klimaatbevlogen collega’s die te pas en te onpas zelf met deze vergelijking op de proppen komen, zoals de Universiteit van Utrecht onlangs kopte over een artikel in Nature:

‘Warme broeikaswereld door haperende thermostaat van de aarde.’

De opmerking dat de opwarming van de aarde volgens haar 100% afhankelijk is van het handelen van de mens, moet eerder religieus worden begrepen dan wetenschappelijk. Er is gewoon een wetenschappelijk debat over de werkelijke rol van de humane uitstoot, waarbij o.a. ook opvattingen over de invloed van de zon en de werking van CO2 een rol spelen.

Masson eet zelf geen vlees. Gelukkig snijdt haar man op zondag nog wel eens een heel klein stukje voor zichzelf.

***

Bron hier.