Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste. Dit geldt niet minder voor vele media, want deze voeren een klimaat-propagandaoorlog.

Vooral links verkondigt met verve de alarmistische CAGW-hypothese (weerlegde dominante menselijke invloed op catastrofale opwarming).

Hoewel juist socialistische landen op ongekende schaal natuur en milieu hebben geruïneerd, is de klimaatbeweging doortrokken van anti-kapitalistische sentimenten.

Hoe kan dit, vraagt de auteur, Roelof Bowman, zich af over het opmerkelijk Nederlandse succes van het Rapport aan de Club van Rome, Grenzen aan de groei? Hij geeft deze 2 verklaringen:

Greta Thunberg.

Shell-directeur Gerrit Wagner: ‘Tenslotte zijn we een religieus beïnvloed volkje, dat zich meer dan andere volken gewend is ethische en morele vragen te stellen,’ zei hij in 1982 in NRC Handelsblad, bij het tweede lustrum van De grenzen aan de groei. De analyse van Wagner snijdt nog steeds hout. Schuld, boete, zelfkastijding, ondergangsprofetieën, verkettering van ongelovigen en – in de persoon van Greta Thunberg – zelfs een Heilige Maagd: ook het actuele klimaatactivisme is doortrokken van godsdienstige sentimenten. […] het Rapport van de Club van Rome viel ook in vruchtbare aarde omdat de boodschap ervan aansloot bij het linkse levensgevoel van de jaren zeventig. Zo zag je maar weer eens hoeveel ellende het kapitalisme veroorzaakte. Niet alleen oorlogen, ongelijkheid en uitbuiting van arbeiders, maar ook verspilling van grondstoffen, uitputting van energiebronnen en vergiftiging van ons leefmilieu. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en haar Oost-Europese imperium leerde ons rond 1990 wat de gevolgen zijn van milieubeheer op anti-kapitalistische leest. Bron (achter betaalmuur).

Edoch, rationaliteit is bij links ver te zoeken. Alles berust op emotie. Rekenen kunnen ze blijkbaar niet of willen ze niet. Zelfs de hyperintelligente Kaag met haar levensdilemma Oxford of Cambridge weigert de sommetjes te maken. Wie weigert het rekenwerk te doen is gedoemd onzin te vertellen. Jetten zou het niet eens kunnen. Hun op het Marxisme geënte haat tegen het kapitalisme vertroebelt de rede. Shellenberger gaf een cynisch voorbeeld waartoe dit kan leiden:

Mike Shellenberger.

“A lot of people think you’re not allowed to kill bald eagles, but you are. You just have to pay $53,333 for each one. And you have to make sure you kill them with a wind turbine. Because it’s necessary to kill eagles to save them from climate change.”

Voor het verdere betoog dient men enige dingen in het achterhoofd te houden:

  1. Er is geen klimaatcrisis;
  2. De rol van CO2 is uitgespeeld zoals Happer aannemelijk heeft gemaakt. Bron en Bron;
  3. Betaalbare energie- en voedselzekerheid zijn de basis van elke beschaving; wie hieraan onoordeelkundig morrelt vormt een existentiële bedreiging voor deze beschaving.

De ontwikkelingen in de 70’er jaren wezen al op anti kapitalistisch, anti industrieel sentiment waarbij het klimaat uit de hoge hoed werd getoverd als ‘argument’ voor een nieuwe wereldorde. De vrees voor een nieuwe ijstijd in die jaren bleek ongegrond, maar was wel van grote waarde voor de propaganda van een verschrikkelijke opwarming. De herontdekking van CO2 als klimaatopwarmend gas, was de Heilige Graal van het anti kapitalisme.

Het IPCC zag het levenslicht en was de volgende stap om de rest van de wereld eenzijdig en stelselmatig angst in te boezemen voor dat “levensgevaarlijke” CO2. De vermeende afgrijselijke ramp kan alleen worden afgewenteld door onze complete industrie te vernietigen, energie onbetaalbaar te maken, toegang tot kernenergie en schaliegas te ontzeggen, de veestapel te halveren, voedsel onbetaalbaar te maken en onze welvaart op te geven, kortom terug te keren naar een landbouwgemeenschap van 200 jaar geleden, al wordt dit laatste er niet bij gezegd.

Fantasie, denkt u? Lees het betoog van Samsom. Het is de bizarre gedachte dat we 40 jaar geleden al konden zien aankomen. In het begin werden windmolens en zonnepanelen verkocht als brengers van gratis energie. Gratis? Vanwaar die ODE etc.? Het waait altijd wel ergens, is inmiddels ook weerlegd. Toen kwam het fabeltje van de 97%-consensus, gevolgd door de frauduleuze hockeystickgrafiek van Michael Mann. Keer op keer werden we voorgelogen met weer een nieuw fabeltje omdat even zo vele keren dergelijke alarmistische propaganda wordt doorgeprikt.

Diederik Samsom.

En nu komt Samsom aan met zijn verhaal dat voedsel en energie te goedkoop waren in de afgelopen 40 jaar. Wat een onzin! Een criterium heeft hij niet. Immers, fossiele energiedragers springen juist veel zuiniger om met de aarde vanwege hun superieure vermogensdichtheid en dat weet Samsom donders goed.

Alleen, zijn linkse ideologie belet hem om dit onder ogen te zien. Ook hij weigert het rekenwerk te doen. Ook hij is, net als Kaag en Jetten, dus gedoemd onzin te vertellen. Iedereen weet dat bij de introductie van steenkolen de turf vrijwel was uitgeput en de Europese bossen meer dan gehalveerd waren.

Samsom, in zijn hoedanigheid van Timmermans’ spreekbuis, bezigt weer de bekende drogredenering om de planeconomische tirannie van links op te dringen: de beschuldigende vinger wijst altijd naar ons en onze energiedragers. Hij moet toch weten hoezeer die heilig verklaarde planeconomie in 1989 van ellende ineen stortte. Helaas zijn we er nog niet vanaf.

Tot slot dan Samsoms kameraden Greenpeace en Donald Pols van Milieudefensie. Die malen niet om honger in de wereld naar goed Stalinistisch voorbeeld zoals Simon Rozendaal betoogt:

Donald Pols vindt, zo zei hij voor de camera van het NOS Journaal, dat Europa geen behoefte heeft aan kunstmest. Wie denkt dat de met een vet Zuid-Afrikaans accent pratende directeur van de reeds in 1971 opgerichte milieuclub Milieudefensie (alleen Natuurmonumenten is nog ouder) last heeft van uitvalverschijnselen zoals de Amerikaanse president, die terecht maar ondiplomatiek opmerkte dat het tijd is dat Poetin oprot, vergist zich: Pols spelde het later nog eens zorgvuldig uit.

De kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil, de grootste van Noordwest-Europa, moet worden gesloten. ‘Er is geen behoefte aan kunstmestproductie in Nederland en Europa, dat laat de stikstofcrisis zien. De kunstmest moet uit de landbouw gefaseerd worden.’

De rillingen lopen je over de rug. Het wordt nog huiveringwekkender.

‘Biologisch’ of ‘organisch’ voedsel is een leuke hobby voor bakfietsmoeders en hipsters op een elektrische step, maar een recept voor hongersnood wanneer je er de wereld mee wilt voeden. Daar kunnen ze in Sri Lanka over meepraten. In 2021 liet de regering zich door de collega’s van Donald Pols overhalen om het zonder kunstmest te proberen, maar zoals The New York Times kopte: Sri Lanka’s Plunge into Organic Farming Brings Disaster. De prijzen van rijst stegen met eenderde, die van groenten vervijfvoudigden en na zeven maanden werd het experiment gestaakt.

En dan Greenpeace:

De milieubeweging is, zo weten we van het verzet door Greenpeace tegen Gouden Rijst (een variant die honderden miljoenen arme Afrikanen [correctie Aziatische kinderen; JH] tegen blindheid en sterfte kan beschermen), niet alleen tegen kunstmest maar ook tegen genetische modificatie. Dat is bizar, want die technologie, en dan vooral de nieuwe variant CRISPR-Cas, is een machtig wapen voor de goede zaak.[ …] Opmerkelijker is echter dat alle linkse partijen een revolutionaire techniek willen tegenhouden die de mensheid vooruit kan helpen. Waarmee we gewassen kunnen ontwikkelen die het stikstofprobleem, de opwarming én de wereldwijde honger aanpakken. Bron (achter betaalmuur).

Samenvattend, CO2 doet niet meer ter zake is bewezen, fossiele energiedragers zijn nog lang niet uitgeput, kernenergie lost de opwekking van wél betaalbare en leveringszekere stroom op, en er is geen voedselprobleem dankzij de moderne hulpmiddelen zoals kunstmest en de innovaties van Nederlandse boeren en opleidingen door de WUR.

Voor links doen de kosten van het huidige klimaatbeleid niet ter zake, maar bij kerncentrales doen die kosten er opeens wel toe. Hoe opzichtig schijnheilig? Links streeft er naar onze complete industrie te vernietigen, energie onbetaalbaar te maken, toegang tot kernenergie en schaliegas te ontzeggen, de veestapel te halveren, voedsel onbetaalbaar te maken, hongersnood in de wereld uit te lokken en de welvaart af te pakken.

Het is niet moeilijk concluderen dat deze intenties bedenkelijk dichtbij de grens van misdaden tegen de mensheid benaderen. Griezeliger bovendien is dat zij activistische rechters aan hun kant vinden. Rechters die aantoonbaar onzorgvuldig en onlogisch denken en daardoor de elementaire regels van boven elke redelijke twijfel verheven bewijsvoering aan hun laars lappen. Zij beroepen zich op de door klimaatpropaganda uitgedragen drogreden van het autoriteitsargument bij catastrofale opwarming dat inmiddels dankzij goede wetenschap onaannemelijk is gemaakt. Klimaatpropaganda ondermijnt dus ook de rechtspraak.

Jeroen Hetzler.

Zij allen zijn concluderend beter te betitelen als staatsgevaarlijk, gevaarlijker dan jihadisten, vanwege het sluipende alomtegenwoordige gevaar voor onze hele maatschappij. Helaas vinden zij de linkse propagandamachine aan hun kant. Zo lang de Nederlandse burgers niet voor elkaar durven toe te geven dat ze die leugens niet meer geloven, zo lang kunnen die staatsgevaarlijke elementen hun gang gaan om u en mij uiteindelijk aan de bedelstaf te brengen.

Wat nu de Oekraïens-Russische oorlog teweeg brengt aan prijsstijgingen van energie en voedsel is slechts de voorbode van wat ons te wachten staat onder linkse klimaathysterie.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd)