William Happer.

Van een onzer correspondenten.

De TU Delft bereidt een lezingen- en debatcyclus voor over klimaatverandering, zo heeft de universiteit bevestigd. De cyclus is bedoeld voor alumni en studenten, maar geldt ook als ‘open debat’ met de samenleving. Rector van der Hagen schrijft:

‘Wij zetten primair in op informatieve lezingen om dit complexe en breed levende vraagstuk van duiding en verdieping te voorzien. Het open debat kan dan aansluitend met het gehele publiek worden gevoerd. De combinatie van informatieve lezing- en debat is met name ook voor onze studenten vormend om kennis te kunnen nemen van uiteenlopende visies op het klimaatvraagstuk en de mogelijke oplossingen daarvan.’

Met de geplande serie over klimaatverandering zou de TU Delft een nieuwe stap willen zetten om alle wetenschappelijke argumenten in relatie tot klimaatverandering in beeld te brengen. Zij zou een van de eerste universiteiten ter wereld zijn die een dergelijk urgent debat op deze wijze entameert. Eerder was de universiteit al bereid het ‘missiestatement’ dat er ‘geen twijfel is’ over de oorzaken van klimaatverandering te vervangen door het durven zetten van vraagtekens bij de oorzaken van klimaatverandering. Zie hier.

William van Wijngaarden.

Naar aanleiding van een petitie van TU-alumni bleek in een gesprek met de TU-leiding dat het wetenschappelijk onderzoek van de Amerikaanse natuurkundigen William Happer en William van Wijngaarden vermeldenswaard was. Beide onderzoekers stellen dat er geen klimaatcrisis is en dat CO2 amper bijdraagt aan de mondiale opwarming, maar juist een zegen is voor mens en natuur.

***