Door een onzer correspondenten.

In Amerika worden steeds vaker plannen voor nieuwe wind- en zonneparken afgewezen. In de provincies Lake en Colusa, nabij Sacramento, werd deze maand een groot turbinepark van 144 megawatt in een procedure stop gezet.

Opvallend: juist milieu- en diversiteitsargumenten gaven de doorslag om er vanaf te zien. Volgens critici betreft het een kwetsbaar gebied, ‘een speciale en spirituele plek die een verhaal vertelt over platentektoniek, diversiteit aan planten en dieren, en inheemse Amerikaanse bewoning gedurende duizenden jaren.’ In 2013 was al een kleiner windturbineproject met succes tegengehouden.

Ook in andere delen van Californië werden meer windmolenplannen naar de prullenbak verwezen. Het is opmerkelijk dat deze afwijzingen plaatsvinden juist in Californië, dat een van de meest zware beleidsregimes heeft waar het gaat om ‘decarbonisation’. Zo kent de staat het vereiste voor 100% koolstofvrije elektriciteitsproductie en een economie-brede doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2045.

Ook in Ohio werden eerder deze maand plannen voor een 200 megawatt park voor windenergie afgewezen.

De afwijzingen in Californië en Ohio zijn de nieuwste voorbeelden van de jarenlange strijd om de locaties voor windenergie. Het blijkt dat ten minste 325 overheidsinstanties van Maine tot Hawaï inmiddels windprojecten hebben afgewezen of beperkt sinds 2015. Deze afwijzingen vinden plaats op hetzelfde moment dat de windindustrie hoopt op nog een uitbreiding van de lucratieve federale subsidie ​​​​die de afgelopen twee decennia de groei van windenergie heeft gestimuleerd. Maar de voorgestelde federale begroting die het Witte Huis zojuist heeft vrijgegeven voor 2023 kent geen verlenging meer van dit type belastingkrediet.

Op het gebied van mega zonneparken worden er soms ware ‘veldslagen’ gevoerd, waarbij staat voor staat en provincie gemeenschappen gedwongen worden na te denken over hoeveel ze bereid zijn op te offeren om de economie koolstofarm te maken. Ze hebben ook geleid tot een jacht op nieuwe locaties om miljoenen extra zonnepanelen te plaatsen. Lokale overheden in staten zoals Californië, Indiana, Maine, New York en Virginia hebben daarom een moratorium opgelegd op grootschalige zonneparken, aangezien een nationale drang naar schonere energie in botsing is gekomen met klachten over de slechte invloed van deze ingrijpende duurzaamheidsprojecten op flora, fauna alsook op de landschappelijke beleving.

***

Dit bericht is gebaseerd op een artikel van de Amerikaanse energie- en klimaatjournalist Robert Bryce. Zie hier.

***