Fig. 1: Volgens de HadCRUT4 dataset, is er geen opwarming sinds 2014!

Een gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika).

De media vertellen ons nu bijna elke dag tot vervelens toe dat we een probleem hebben met de opwarming van de aarde door onze uitstoot van meer koolstofdioxide. Laten we eens kijken naar de omvang van het ‘probleem’. Sinds 1979 hebben we satellieten die de wereldwijde infrarood temperatuurmetingen (UAH) doen. Zie hier ‘De lineaire opwarmingstrend sinds januari 1979 staat op +0,13 C/decennium (gemiddeld +0,12 C/decennium over de wereldwijde oceanen, en +0,18 C/decennium over mondiaal gemiddeld land)’.

Voor de satelliettijd hadden we mensen in dienst die op een aantal plaatsen op aarde naar thermometers keken. In Fig.2 hieronder laat ik de globale resultaten van Hadcrut4 zoals gemeten en gerapporteerd.

Fig.2: Hadcrut 4 van 1935 tot en met 1979

De trendlijn is hier naar beneden. Met andere woorden: er was geen opwarming van 1935 tot 1979. De datum van 1935 heb ik gekozen vanwege de lengte van de Gleissberg zonnecyclus die ca. 87 jaar is. Ik zou dus verwachten dat delta T over de periode 1935-2022 min of meer nul zou moeten zijn. Er van uitgaande dat onze temperatuur op aarde wordt gedomineerd door deze weercyclus, merken we op dat de extra opwarming van 1935 tot nu toe anders dan door de warmte van de zon in feite niet meer dan 0,5C kan zijn, in totaal, globaal.  Dit is dan echt de maximale omvang van het ‘probleem’, zoals iedereen het zal vinden. We moeten deze hoeveelheid opwarming in context plaatsen met het feit dat de nauwkeurigheid en registratie van de temperatuur in het verleden niet zo goed was als nu. Ook dat deze extra 0,5C opwarming van de aarde in het geheel niet ongekend is in de geschiedenis van de aarde, zie bijvoorbeeld hier

Henry Pool.

De HadCRUT4 dataset – nu eindelijk bijgewerkt tot eind 2021 – laat nu bijna acht jaar lang geen opwarming van de aarde zien! Ik denk dat deze waargenomen pauze (Fig.1) belangrijk is en ik zou hebben gedacht dat het gevierd moest worden. Het betekent toch dat de projecties van het IPCC van de opwarming van de aarde van 1,3K voor de periode 1991 tot 2030 schromelijk wordt overschat.

[IPCC (1990, p. xxiv) voorspelde vol vertrouwen 1,8K wereldwijde gemiddelde antropogene opwarming van 1850-2030, waarvan 0,5K had plaatsgevonden tot 1990 (Morice et al 2021.]

Ik vraag me nou toch echt af waarom de klimaatactivisten en de massamedia allemaal zwijgen over dit goede nieuws? Met deze resultaten in het achterhoofd, is de vraag natuurlijk: moeten we de vooruitgang van de mensheid echt in de weegschaal zetten door meer geld uit te geven aan de The Green Illusion | Brood op het water?

***