Van een onzer correspondenten.

Een BBC Panorama-documentaire over opwarming van de aarde maakte onlangs een aantal onware beweringen, zo blijkt uit een intern onderzoek van de omroeporganisatie.

Het programma dat afgelopen november werd uitgezonden ter gelegenheid van de klimaatconferentie COP26, leidde tot twee klachten die werden onderzocht door de Editorial Complaints Unit (ECU) van de BBC.

Wild Weather, een programma gepresenteerd door klimaatredacteur Justin Rowlatt, stelde onomwonden dat het aantal sterfgevallen wereldwijd toenam als gevolg van extreem weer veroorzaakt door klimaatverandering, terwijl het omgekeerde waar is.

Dit kon volgens de BBC-onderzoekers niet door de beugel:

‘Het dodental stijgt over de hele wereld en de voorspelling is dat er nog erger zal komen’

In een recent rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie, zo stellen de onderzoekers, is het aantal weer (!) gerelateerde rampen – zoals overstromingen, stormen en droogte – in de afgelopen 50 jaar gestegen, maar het aantal door hen veroorzaakte doden juist gedaald omdat van verbeterde vroegtijdige waarschuwingen en rampenbeheer.

De documentairemaker stelde ook dat Madagaskar met de eerste grote hongersnood kampte, die werd veroorzaakt door klimaatverandering. De onderzoekers stelden dat niet zomaar kon worden beweerd dat Madagaskar op de rand van ’s werelds eerste door klimaat veroorzaakte hongersnood stond. Het werd allemaal zonder voorbehoud gepresenteerd, terwijl ander bewijsmateriaal dat vóór de uitzending beschikbaar was, wees op andere factoren die een significante bijdrage leverden aan het tekort aan voedsel op Madagaskar. De BBC- onderzoekscommissie merkte hierbij ook op dat de taal van de verslaggever overeenkwam met die van het Wereldvoedselprogramma van de VN.

De BBC-documentairemaker zou mede zijn ingefluisterd door zijn klimaat-activistische zus die hem eerder op tv al van advies had gediend over haar persoonlijke kijk op klimaatzaken.

***

Bron hier.