Een gastbijdrage van Ed Zuiderwijk.

…, 21 oktober 2021

Aan de Raad van Bestuur
British Broadcasting Corporation

Dames Heren,

Ik las een paar maanden geleden op de BBC webplek over een komend docudrama ‘The Trick’, aangekondigd als een dramatisering van de gebeurtenissen van 2009 bij de Climate Research Unit in Norwich, de ‘Climate Gate’ affaire, waar een ‘hacker’ een een boekje open deed over de wetenschappelijke wanpraktijken die de kern vormen van de paniekzaaierij over klimaatverandering. Eerlijk gezegd wist ik niet of ik moest huilen of moest toegeven aan bulderend gelach.

Afgelopen maandag (18-10-2021) werd het dan eindelijk uitgezonden, gekenmerkt als een stuk over ‘cyber terroristen’ en een computer inbraak door ‘ontkenners van klimaatverandering’. Bij het lezen van zo’n kinderachtige karakterisering vroeg ik me af hoeveel infantieler het zou kunnen worden.

Phil Jones.

Maar ik werd niet teleurgesteld: na de openingsscène waarin een ongelukkige CRU-directeur, Phil Jones, werd afgebeeld als een door de bliksem getroffen martelaar, lijdende door toedoen van die gemene ontkenners, wist ik gewoon dat het aangebodene zelfs mijn laagste verwachtingen zou beschamen, met de gebruikelijke valse voorstelling van de standpunten en motivatie van klimaatsceptici.

Er was geen hacker, er was helemaal geen inbraak. Wat er wel was, was een klokkenluider. Maar daarover later.

Nog geen veertien dagen geleden bracht een onderzoekcommissie van het Engelse Lagerhuis naar de behandeling van de Covid19-pandemie een vernietigend rapport uit dat zeer kritisch was over het groepsdenken dat het besluitvormingsproces domineerde. Is het niet ironisch dat het belangrijke punt werd benadrukt dat ‘consensus’ niet hetzelfde is als ‘waarheid’ of ‘gelijk hebben’? En hier zendt de BBC enthousiast een programma uit waarin de loftrompet geblazen wordt voor een consensus-klimaatcultus waar doemdenken over klimaatverandering de enige toegestane doctrine is. De signatuur ervan is overal te vinden in de uitgelekte documenten, zichtbaar voor eenieder die niet zo blind is als een Covid-vleermuis. Maar ik vermoed dat niemand die er echt toe doet bij de BBC ooit serieus er naar heeft gekeken of iets erover heeft gelezen.

De doemdenk-cultus van klimaatverandering heeft de afgelopen decennia een briljant succesvolle ‘gaslighting’ * operatie uitgevoerd waarin de amusement sector en de reguliere media nu niets anders verspreiden dan angstverhalen over het milieu, om nog maar te zwijgen over de desinformatie die op onze scholen en universiteiten de ronde doet.

Publicaties die aantonen dat de mythologie van de opwarming van de aarde enorm is overdreven, worden meedogenloos onderdrukt. De BBC heeft zich volledig ingekocht in dit sprookje, zodanig dat het niet eens beseft dat het volledig geconditioneerd is in de agenda van een radicale milieubeweging. Men is dus psychologisch niet in staat om het idee te bevatten dat dissidenten, die het groepsdenken niet onderschrijven, dit doen vanwege specialistische kennis en professionele vaardigheid en, durf ik wel te zeggen, een passie voor wetenschappelijke waarheid.

David Bellamy.

Maar hoe zou u dat kunnen weten? De laatste echte wetenschapper in uw organisatie, David Bellamy, werd zonder pardon verwijderd toen hij zijn afkeer van de klimaatveranderingskliek uitte. De meeste van degenen die zijn overgebleven zijn op z’n best wetenschappelijk naïef, maar waarschijnlijker volledig onwetend. Alles wat ze denken te weten over de natuurlijke wereld is omdat het hun zo is verteld. En wat betreft de invloed van de mens op de energiebalans van de planeet, die de toestand van de atmosfeer bepaalt, is hun onzin verteld. Er is geen klimaatcrisis en er is zeker geen urgentie voor ‘Zero Carbon’. De vermeende klimaat veranderende eigenschappen van koolstofdioxide zijn schromelijk overschat en onbelangrijk in het grotere geheel der dingen.

Een belangrijk aspect van dergelijke onwetendheid is dat men niet weet wat men niet weet en dat het daarom onmogelijk is om te beoordelen of en welke zelfbenoemde ‘experts’ gelijk hebben of niet. Bovendien zou u gewoon niet eens weten waar je sceptische echte wetenschappers kunt vinden.

Maar de keuze dat BBC-personeel beter gekwalificeerd is, dat ze meer weten dan Nobelprijs-winnende natuurkundigen of atmosferische wetenschappers die het niet meegaan in het groepsdenken, werd expliciet gemaakt toen uw BBC-bestuur enkele jaren geleden besloot dat ‘ontkenners’ en ‘contrarians’ niet meer toegelaten werden in radio- en tv-programma’s. Door dit te doen veranderde een misleide BBC zelf in een verspreider van desinformatie, waarbij het Britse publiek wordt gebombardeerd met een eindeloze stroom van klimaat veranderingsspoken en gedrochten, de meesten daarvan niet eens verkeerd. In dat kader verbaast ‘The Trick’ als een sycofant witwassen niet, het was gewoon de volgende stap op de weg naar het verderf. Wat een trieste verspilling van kijkgelden.

Wat gebeurde er dan wel tien jaar geleden bij de CRU? Een IT-kundig onderzoeker, misschien een medewerker maar waarschijnlijker een ambitieuze student of postdoc, onthutst om zichzelf te bevinden in klimaatverandering Groupthink Central, besluit de klok te luiden en verzamelt, uit een IT-infrastructuur zo lek als een zeef, in een tijdsbestek van enkele maanden het bewijs voor de wanpraktijken, de gegevens-manipulatie, de pesterijen en de intriges. Bundel alles in een groot bestand, wis alle sporen van wat je hebt gedaan, en parkeer het resultaat op een verre ftp-server, waar het zeker zal worden gevonden. Houd je dan verstandig gedeisd en vertrek bij de eerste onopvallende gelegenheid.

Ik ben er zeker van dat bij CRU de dag dat bekend werd dat de kat uit de zak was er een was van pure paniek. Als de hele wereld kon zien dat er zelfs bij de CRU andersdenkenden waren, zou dat de ‘consensus’-mythe in één klap vernietigen en het hele zootje opblazen. Maar dan, in een geniale zet, dat moet je hem nageven, vindt de directeur een oplossing. Hij voorkomt elk ontluikend idee van zelfs maar de mogelijkheid van een klokkenluider met een briljante afleiding, de echte ’truc’ in dit verhaal, door naar de politie van Norfolk te gaan en te verklaren dat zijn instituut was ‘gehackt’.

En omdat de directeur dat had gezegd, werd er geconstateerd dat de GRU inderdaad was gehackt door boosdoeners van buitenaf. Het rookgordijn trok jammer genoeg de wol over de ogen van wat er nog over was van onderzoeksjournalistiek. Maar niemand heeft ooit enig spoor gevonden van een inbraak in de IT-infrastructuur van CRU in verband met het vrijkomen van de gegevens, anders zouden we weten wie het heeft gedaan of waar het vandaan kwam, en de overduidelijke in-je-gezicht-starende reden daarvoor is dat die er niet was.

Dat nu, zou een interessant verhaal zijn geweest om naar te kijken.

Dus vergeef me als ik weinig sympathie heb voor het vermeende leed van de CRU-directeur. Het verbleekt in vergelijking met wat veel sceptici op het gebied van klimaatverandering hebben meegemaakt – bijvoorbeeld je baan verliezen; het verbleekt in vergelijking met de ellende van veel ouders die ontdekken dat hun kinderen zichzelf in slaap huilen omdat monsters ze hebben verteld dat de wereld binnenkort zal vergaan; het verbleekt in vergelijking met de ontberingen die de mensen van Groot Brittannië zullen ervaren wanneer het idiote energie- en voedselbeleid, voortgebracht door CRU’s groepsdenken en enthousiast gepromoot door de BBC, hen berooft van de middelen die hun levensstandaard ondersteunen en hen terugbrengt naar bezuinigingen, zo niet bittere armoede.

Ed Zuiderwijk.

Ik vertrouw erop dat dit bruikbaar is.

Dr. EJ Zuiderwijk, PhD Natuurkunde (1979)

***

*) ‘Gaslighting‘: Bij gaslighting verdraait iemand de waarheid om zo een ander steeds meer aan zichzelf te laten twijfelen. Dit geeft macht: hoe onzekerder het slachtoffer is, hoe meer hij of zij vertrouwt op en afhankelijk wordt van de gaslighter.

***

Voor het gewraakte BBC-programma zie hier en hier.