Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Waarschuwing: Dit is geen parodie.

Exclusief: eerste resultaten van cursussen ’toegepaste mindfulness’ suggereren dat deze hebben geholpen de wanhoop te overwinnen dat er maar weinig kan worden gedaan.

Brusselse functionarissen worden getraind om te mediteren om hen te helpen de klimaatcrisis aan te pakken als onderdeel van een nieuwe toevloed van ’toegepaste mindfulness’. Door het boeddhisme geïnspireerd wil men ‘vanaf het kussen’ de harde politieke praktijk van klimaatcrisis te lijf gaan.

EU-functionarissen die werken aan het klimaatbeleid van de 27 landen, volgen inmiddels ‘innerlijke Green Deal’- cursussen die bedoeld zijn om een ​​diepere band te kweken tussen besluitvormers en onderhandelaars die belast zijn met het aanpakken van de crisis. De cursussen omvatten boswandelingen in de buurt van Brussel en meditatiesessies, waaronder een sessie die de deelnemers uitnodigt om empathie te voelen voor bomen en dieren om ‘milieucompassie’ te stimuleren.

Sommige managers hebben naar verluidt ongeduld getoond toen ze werden gevraagd om te mediteren en wilden ‘doorgaan met hun gewone werk’. Maar de voorlopige resultaten van de eerste 80 deelnemers laten zien dat de bezinningscursus de motivatie van ambtenaren heeft versterkt om klimaatproblemen aan te pakken en de innerlijke wanhoop te boven te komen dat aan klimaatverandering maar weinig kan worden gedaan.

Mindfulness heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen in het westen door middel van cursussen, meditatie-apps en boeken. Maar het heeft kritiek ook gekregen dat het een ‘religie van het zelf’ is geworden, met critici die waarschuwen voor ‘McMindfulness’.

Het wordt echter door de NHS erkend als een effectieve behandeling voor terugkerende depressie wanneer het wordt toegediend als een op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie.

Voorstanders van ’toegepaste mindfulness‘ geloven dat het de consensusvorming tussen klimaatbesluitvormers zou kunnen versnellen. Een recent rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC) benadrukte de noodzaak van ‘innerlijke transities’ en het potentieel van meditatie om een ​​koolstofarme levensstijl aan te moedigen.

Sommige Britse parlementsleden steunen een beleidsrapport dat deze week is gelanceerd en waarin wordt gesteld dat het onderzoeken van het hart en de geest van de mens de ‘ontbrekende dimensie’ is in de wereldwijde reactie op de klimaatcrisis.

Het rapport, onder toezicht van het Mindfulness Initiative, dat de groep uit alle partijen over mindfulness in het Britse parlement ondersteunt, zegt dat het aanpakken van de teloorgang van het klimaat te lang is gezien als een probleem van technologie in plaats van mededogen en empathie, en dit belemmert het vermogen van de mensheid om te sneller in actie te komen.

Aanhangers zijn onder meer de voormalige VN-klimaatonderhandelaar Christiana Figueres en het enige Britse parlementslid voor de Groene Partij, Caroline Lucas.

Het rapport stelt dat de noodsituatie in het klimaat geworteld is in ‘een relatiecrisis waarbij we de wereld waartoe we behoren, behandelen als een hulpbron die moet worden uitgebuit, en de andere mensen daarin in de eerste plaats als concurrenten’.

Het roept dringend op tot beleidsaandacht voor ‘de verwaarloosde innerlijke dimensie van de klimaatcrisis’ en pleit voor ‘het belang van mindfulness en praktijkgerichte compassie bij het herstellen van de bewuste verbinding die fundamenteel is voor de menselijke en ‘planetaire’ gezondheid’. Het toepassen van mindfulness, zo stelt het rapport, kan besluitvormers juist helpen om mentaal ‘er bij te blijven’ bij het vaak overweldigende probleem waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, in plaats van ervoor te vluchten.

Figueres, die de historische onderhandelingen over het klimaatakkoord van 2015 in Parijs leidde, vertelde de Guardian dat haar praktijk van ‘diep luisteren’, dat gerelateerd is aan mindfulness en voortkomt uit de boeddhistische leer, ‘de sleutel’ was tot de succesvolle overeenkomst tussen landen.

‘Als ik niet diep had geluisterd, had ik nooit begrepen waar 195 landen en duizenden belanghebbenden vandaan kwamen’, zei ze. ‘Ik wilde heel graag weten wat ze zeiden. Ik ken een groot deel van het akkoord van Parijs toe aan diep luisteren.’

Lucas zei:

Mindfulness gaat over het maken van de ruimte om de verbindingen te voelen die vervolgens tot actie zouden kunnen inspireren. De ‘diepere empathie’ van mensen voor de wereld aanboren is een manier om extra energie, motivatie en overtuiging te genereren dat verandering mogelijk is.

Ze behoort tot een groep parlementsleden die regelmatig samen in het parlement mediteert en ze zei dat de praktijk ‘me op het goede spoor houdt door mezelf te herinneren, te midden van het lawaai en de afleiding van het politieke leven, aan wat belangrijk is’.

In het kader van het EU-trainingspakket leren ambtenaren mindfulness-oefeningen voordat ze ‘harde feiten’ over de noodsituatie in het klimaat krijgen voorgeschoteld. Vervolgens onderzoeken ze hoe ze zich persoonlijk verhouden tot problemen die overweldigend kunnen lijken.

Jeroen Janss, die de cursus leidt, zei dat er vaak sterke emoties opkwamen, waaronder diepe droefheid, frustratie over gebrek aan vooruitgang, schuldgevoelens en hopeloosheid. Deelnemers leren deze emoties te reguleren, hun persoonlijke rol te vinden en, door samen te werken rond concrete initiatieven, met een gevoel van keuzevrijheid naar buiten te komen.

‘Ze hebben het gevoel ‘ik kan iets’, zei Janss. ‘Er is minder eco-angst.’

 

‘Er zit veel kracht in zelfs al een of twee mensen die volledig aanwezig zijn bij een vergadering’,

zei een beleidsmedewerker die werkte aan EU-brede klimaatonderhandelingen en de cursus heeft gevolgd.

‘De innerlijke dimensie ontbreekt al een tijdje en het heeft de potentie om de manier waarop we samenwerken te ontgrendelen.’

***

Bron.