Min. Jetten (tweede van rechts) tijdens Noordzeetop.

Een bijdrage van Chris Schoneveld.

Ik heb me weer groen en geel kunnen ergeren aan de bombarie waarmee de North Sea Summit van afgelopen 18 mei door politici en media werd gepresenteerd. De Summit was een reactie op de naderende energiecrisis die door de oorlog in de Ukraïne in een stroomversnelling is geraakt. Deze oorlog is een ruggensteuntje voor de ambities van de “green energy” lobby en die ambities werden tijdens deze top nog eens formeel uit de doeken gedaan met de aankondiging dat de vier Noordzee landen Nederland, België, Duitsland en Denemarken de totale offshore windcapaciteit willen uitbreiden tot 150 GW tegen het jaar 2050.

Met veel aplomb beweerde onze minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, in een tweet dat die 150 GW capaciteit voldoende groene energie produceert om de energiebehoefte van 200 miljoen huishoudens te bevredigen en zou helpen onze klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Om twee redenen is die aankondiging hoogst misleidend.

Ten eerste is die 150 GW slechts een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om de hoeveelheid elektriciteit die die vier landen nodig zullen hebben als ze werkelijk over 28 jaar CO2 neutraal willen worden. Ten tweede is 150 GW offshore windvermogen bij lange na niet in staat om aan de energiebehoefte van zoveel huishoudens te voldoen.

Als in 2050 de totale windcapaciteit 150 GW moet bedragen dan zal dat vermogen jaarlijks de volgende hoeveelheid energie leveren, aangenomen dat een windmolen op zee een rendement van 40% heeft: 150 x 365 x 24 x 0.4 = 525.600 GWh oftewel 525 TWh.

Het totale energieverbruik (“primary energy consumption”) van Nederland, België, Denemarken en Duitsland was in 2020: 937 + 609 + 164 + 3364 = 5074 TWh. 

Bron hier.

Dat wil zeggen dat offshore wind energie in 2050 slechts zo’n 10 % van de huidige energiebehoefte zal genereren. De parallel lopende bezuinigingen op energie zullen weinig zoden aan de dijk zetten omdat miljoenen huizen bijgebouwd gaan worden en de geplande opslag van windenergie via waterstofproductie juist veel extra energie zal gaan kosten. Zelfs Elon Musk noemde waterstof “a staggeringly dumb form of energy storage”. De andere bijna 90% zal zeker niet door onshore windmolens en zonne-energie geleverd kunnen gaan worden. Laten we voor het gemak even aannemen dat zij de offshore capaciteit kunnen evenaren, dan blijft er nog een tekort over van 80% of 4000 TWh.

Het is duidelijk dat we tot 2050 zwaar afhankelijk zullen blijven van fossiele brandstoffen (biomassa zal worden uitgefaseerd). Kernenergie zal ook niet helpen om dit tekort te compenseren. Een 1000 MW kernreactor (met een 92% rendement) produceert jaarlijks 8 TWh elektriciteit. Nederland, België, Denemarken en Duitsland zouden dus gezamenlijk 500 kerncentrales moeten bouwen in de komende 28 jaar, wat domweg niet realiseerbaar is, en zeker niet omdat Duitsland kernenergie volledig heeft afgezworen.

Politici en groene energie voorstanders hebben er een handje van om de zegeningen van windmolens te overdrijven door te pochen hoeveel huishoudens wel niet door windmolens kunnen worden bediend. In zijn tweet beweert Jetten dat de groene energie uit dit windmolen arsenaal genoeg is voor 200 miljoen Europese huishoudens. Dit is een hoogst misleidende bewering, of zo men je wil, een leugen.

Het gemiddelde energieverbruik van huishoudens in Nederland ligt rond de 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m³ gas. Die 1500 m³ gas zal in 2050 geheel door elektriciteit moeten zijn vervangen. De calorische waarde van 1500 m³ gas is 16800 kWh. Dus totale energiebehoefte van een gemiddelde huishouden is rond 20.000 kWh = 20 MWh = 0,02 GWh. De stroom die geleverd gaat worden door die geplande windturbines zal dus in de behoefte voorzien van 26 miljoen huishoudens (525.600 / 0,02), niet 200 miljoen.

Wat Jetten stiekem doet is het huidige elektriciteitsgebruik van een huishouden in die berekening meenemen, niet het toekomstige elektriciteitsverbruik van wanneer we allemaal van het gas af zijn. Want 525.600 GWh gedeeld door het huidige elektriciteitsverbruik per huishouden (3500 kWh = 0.0035 GWh) komt uit op 150 miljoen huishoudens. Dat komt wat dichter bij zijn misleidende claim van 200 miljoen huishoudens, waarbij hij dus de effecten van de door hem zelf geplande energietransitie eventjes vergeet.

Chris Schoneveld.

De misleiding bestaat ook uit het feit dat de gewone man niet weet dat het elektriciteitsverbruik van huishoudens op het moment maar 4% van het totale energieverbruik vertegenwoordigt. Dus een referentie naar het aantal huishoudens slaat nergens op. Het klinkt indrukwekkend maar heeft nauwelijks inhoudelijke betekenis.

Maar wie neemt de moeite om dit soort uitspraken van alfa-opgeleide bewindslieden te verifiëren? De media niet, want die bestaan ook alleen maar uit alfa’s, windmolen producent Vattenfall zeker niet, noch de linkse fact checkers. En zo loopt de maatschappij met ogen open de afgrond in.

 

 

***