William Happer.

Van een onzer correspondenten.

De zogenoemde ‘Social Cost of Carbon (SCC)’- regel van president Biden is ‘wetenschappelijk ongefundeerd en zal rampzalig zijn voor de arme mensen wereldwijd, toekomstige generaties en de Verenigde Staten zelf, volgens een vorige week opgestelde amicus curiae brief door twee natuurkunde hoogleraren, William Happer en  Richard Lindzen, en de CO2-coalition.

De SCC-regel van de Biden-regering geeft regelgevers de opdracht om de vermeende ‘wereldwijde kosten’ op te nemen van elke ton CO2-uitstoot bij een breed scala aan projecten waarvoor federale financiering of goedkeuringen nodig is, van transport tot huisvesting, tot energie en infrastructuur.

De briefschrijvers stellen juist het omgekeerde:

Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat fossiele brandstoffen en CO2 enorme sociale voordelen bieden.’

Zij verzoeken daarom de regel te verbieden in afwachting van de uitkomst van een hoorzitting door een rechtbank.

Dr. William Happer is voorzitter van de CO2 Coalition en emeritus hoogleraar van het Department of Physics van Princeton University en Dr. Richard S. Lindzen, emeritus hoogleraar van het MIT’s Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences.

Uit de brief:

Betrouwbare wetenschappelijke theorieën komen voort uit het valideren van theoretische voorspellingen met observaties, niet met consensus, overheidsopinie, peer review of gemanipuleerde gegevens’.

De brief stelt ook dat het Amerikaanse Hooggerechtshof in wezen de visie van de CO2-coalitie heeft overgenomen van wat geldige wetenschap is.

Men merkt op dat warmte en matig hogere koolstofdioxidegehalten in de afgelopen decennia gecorreleerd zijn met een algehele vergroening van de aarde en recordoogsten.’

De voorspellingen die een SCC-regel zouden moeten ondersteunen – met name klimaatvoorspellingen gegenereerd door computermodellen – hebben echter regelmatig de test van observatie in de echte wereld niet doorstaan. Ondertussen promoten aanhangers van een SCC alles maar op basis van beweringen van consensus, het voorkeur geven aan een regeringsopinie boven wetenschappelijke onderbouwing, goedkeuring door peers, de manipulatie van sommige gegevens en door het weglaten van andere informatie.

Een flagrante omissie in de voorgestelde verordening van de regering zijn de evidente voordelen van kooldioxide en van fossiele brandstoffen, waarvan de verbranding bij de opwekking van elektriciteit en industriële processen het gas uitstoten:

Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat fossiele brandstoffen en CO2 enorme sociale voordelen bieden voor de armen, mensen wereldwijd, toekomstige generaties en de Verenigde Staten, en daarom zou het rampzalig zijn om ze te verminderen of te elimineren’,

stellen de briefschrijvers. Men merkt op dat warmte en matig hogere koolstofdioxidegehalten in de afgelopen decennia gecorreleerd zijn met een algehele vergroening van de aarde en recordoogsten. Het document laat zien dat het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking de afgelopen 2000 jaar is gestegen van een paar dollar tot ongeveer $ 7.000, waarbij het toegenomen gebruik van steenkool, olie en aardgas in de afgelopen eeuwen nauwkeurig in beeld wordt gebracht.

Richard Lindzen.

De brief zegt dat het bevel van de president in strijd is met een congresrichtlijn die vereist dat zowel voordelen als kosten worden opgenomen in milieuoverwegingen en dat het de bevoegdheid van de president overschrijdt door eenzijdig een nieuwe wet op te leggen.

De CO2-coalitie, gevestigd in Arlington, Virginia, is een organisatie van ongeveer 95 wetenschappers en onderzoekers die zich bezighouden met voorlichting van opinieleiders, beleidsmakers en het publiek over de belangrijke bijdrage die koolstofdioxide levert aan het leven van mensen en de economie.

***

Bron hier.