Daily Online rapporteert over het dilemma waarmee het VN-klimaatpanel (IPCC) thans worstelt. 

Hoe kan men volharden in het narratief van die verschrikkelijke – door de mens veroorzaakte – opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer), terwijl de temperatuur al meer dan een decennium stagneert?

Dan zou men zich toch zo langzamerhand kunnen afvragen of men het wel bij het goede eind heeft. Maar dat is niet de geconditioneerde reflex van de IPCC’ers.

Hun reactie? Verdoezeling van de metingen.

En zo brokkelen het opwarmingsnarratief en de geloofwaardigheid van het IPCC steeds verder af.

***

‘S Werelds beste klimaatwetenschappers zeiden dat ze het feit moesten ‘verdoezelen’ dat de temperatuur op aarde de afgelopen 15 jaar niet is gestegen.

Uit gelekt rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de temperatuur in de wereld de afgelopen 15 jaar niet is gestegen.

Politici hebben hun bezorgdheid geuit over het definitieve ontwerp.

Vrees dat de bevindingen ontkenners van door de mens veroorzaakte klimaatverandering zullen aanmoedigen.

***

Wetenschappers die aan de meest gezaghebbende studie over klimaatverandering werkten, werden aangespoord om het feit te verdoezelen dat de temperatuur in de wereld de afgelopen 15 jaar niet is gestegen, zo wordt beweerd.

Een uitgelekte kopie van een rapport van de Verenigde Naties, samengesteld door honderden wetenschappers, toont aan dat politici in België, Duitsland, Hongarije en de Verenigde Staten hun bezorgdheid uitten over het definitieve ontwerp.

Het rapport dat volgende week wordt gepubliceerd, gaat in op het feit dat 1998 het warmste jaar ooit was en de wereldtemperaturen het nog niet hebben overschreden, wat wetenschappers tot nu toe met moeite hebben kunnen verklaren.

Het rapport is het resultaat van zes jaar werk van het VN-klimaatpanel (IPCC), dat wordt gezien als de wereldautoriteit op het gebied van de omvang van klimaatverandering en de oorzaak daarvan – waarop regeringen, waaronder de Britse, hun groene beleid baseren.

Maar gelekte documenten die door de Associated Press werden ingezien, onthulden gisteren diepe bezorgdheid onder politici over een gebrek aan opwarming van de aarde in de afgelopen jaren.

Duitsland riep op om de verwijzingen naar de vertraging van de opwarming te verwijderen en zei dat kijken naar een tijdspanne van slechts 10 of 15 jaar ‘misleidend’ was en dat ze zich moesten concentreren op decennia of eeuwen.

Het VN-klimaatpanel is van toon veranderd na jarenlang strenge waarschuwingen over klimaatverandering te hebben afgegeven.

Hongarije vreesde dat het rapport munitie zou opleveren voor ontkenners [Noot vertalers: Daar is die denigrerende kwalificatie weer.] van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

België maakte bezwaar tegen het gebruik van 1998 als startjaar voor statistieken, omdat het uitzonderlijk warm was en de grafiek er vlak uitziet – en stelde voor om in plaats daarvan 1999 of 2000 te gebruiken om een ​​meer naar boven gerichte curve te laten zien.

De delegatie van de Verenigde Staten drong er bij de auteurs van het rapport op aan het gebrek aan opwarming weg te redeneren met behulp van de ‘leidende hypothese’ onder wetenschappers dat de lagere opwarming te wijten is aan meer warmte die wordt geabsorbeerd door de oceaan – die warmer is geworden.

Het laatste ‘beoordelingsrapport’ van het IPCC werd in 2007 gepubliceerd [Noot vertaler: onjuist, dit was niet het laatste rapport.] en was het onderwerp van enorme controverse nadat het de gênante bewering moest corrigeren dat de gletsjers op de Himalaya tegen 2035 zouden smelten.

Het werd vervolgens overspoeld door het ‘Climategate’-schandaal rond gelekte e-mails waarin naar verluidt wetenschappers die erbij betrokken waren, probeerden hun gegevens te manipuleren om het er overtuigender uit te laten zien – hoewel verschillende onderzoeken geen onregelmatigheden aantoonden [Noot vertaler: een hardnekkig misverstand. Iedereen die de Climategate-e-mails heeft gelezen kan zelf vaststellen dat de daarin gemelde praktijken het daglicht niet kunnen verdragen.]

Het laatste rapport, dat 2.000 pagina’s beslaat, zal volgende week tijdens een bijeenkomst in Stockholm aan vertegenwoordigers van alle 195 regeringen worden getoond, die de wijzigingen die ze willen aanbrengen kunnen bespreken.

Maar sinds het in juni aan regeringen is uitgebracht, hebben ze honderden bezwaren geuit tegen de 20 pagina’s tellende samenvatting voor beleidsmakers, die de bevindingen van de wetenschappers samenvat.

De uitkomst daarvan zal bepalend zijn voor het beleid inzake hernieuwbare energie en indicaties geven over hoeveel consumenten en bedrijven ervoor zullen moeten betalen.

Het rapport zal naar verwachting stellen dat het tempo van de opwarming tussen 1998 en 2012 ongeveer de helft was van het gemiddelde tempo sinds 1951 – en dit toeschrijven aan natuurlijke variaties zoals de El Niño en La Niña oceaancycli en de verkoelende effecten van vulkanen.

Een Duitse klimaatwetenschapper – Stefan Rahmstorf, die het hoofdstuk over zeespiegels beoordeelde – gaf gisteren toe dat het mogelijk was dat de auteurs van het rapport zich onder druk voelden om de vertraging van de opwarming aan te pakken als gevolg van het ‘publieke debat’ over de kwestie.

Het conceptrapport, dat geen nieuw onderzoek is maar een synthese is van al het werk dat door wetenschappers over de hele wereld wordt gedaan, zal tijdens de driedaagse bijeenkomst waarschijnlijk zeer omstreden zijn.

Het zal aantonen dat mensen de opwarming van de aarde veroorzaken met een nog sterkere CO2-uitstoot, waardoor het van ‘zeer waarschijnlijk’ in 2007 naar ‘uiterst waarschijnlijk’ door de mens is gemaakt.

Maar wetenschappers staan ​​onder druk om uit te leggen waarom de opwarming het niveau van 1998 niet heeft overschreden, hoewel het decennium 2000-2010 het heetste was ooit gemeten.

Alden Meyer, van de Union of Concerned Scientists gevestigd in Washington, zei gisteren:

‘Ik denk dat het een probleem zou zijn om het niet aan te pakken, want dan heb je eigenlijk de ontkenners [Noot vertaler: Daar is die lelijke kwalificatie weer.] die zeggen: ‘Kijk, het IPCC zwijgt over deze kwestie.’

Tamara Cohen.

Jonathan Lynn, een woordvoerder van het IPCC zei gisteren:

‘Dit is het hoogtepunt van vier jaar werk van honderden wetenschappers, waarbij regeringen de kans krijgen om ervoor te zorgen dat de samenvatting voor beleidsmakers duidelijk en beknopt is in een dialoog met de wetenschappers die het hebben geschreven, en hebben de mogelijkheid om onderwerpen aan de orde te stellen waarvan zij vinden dat ze naar voren moeten worden gebracht.’

***