Van een onzer correspondenten.

Morgen is er de boerendemonstratie in het Barneveldse Stroe over het voorgenomen stikstofbeleid van kabinet Rutte IV. Gert- Jan Segers (CU) heeft deze dag al geframed als een ‘burgeroorlog op beschaafde manier’. De toon is hiermee gezet. Het begrip burgeroorlog hier te lande gaat terug op de Spaanse overheersing die pas kon worden gekeerd door de Watergeuzen, maar een bloedige en lange strijd inluidde.

Zo heftig gaat het niet worden mag men hopen, anno 2022. D66 wilde dit weekend niettemin op het stikstofdossier van geen wijken meer weten. De leden stonden schouder aan schouder en het ziet er naar uit dat de partij dit zelf gevulde glas geheel gaat leegdrinken: D66 dendert dramatisch in de peilingen en een kabinetscrisis is in de maak. Waar vroeger bij de democraten nog de redelijkheid en de door die rede bewerkte middenweg kon worden bewandeld, tot het gedogen aan toe, gaat nu de poort helemaal op slot.

De fractievoorzitter van D66 riep op ferme toon om ‘door te pakken en zich niet te laten verlammen door pruttelende provincies’. De milieu- en klimaatdossiers gaan niet meer louter over botsende belangen, maar daarachter schuilen conflicterende waarheden. Dat maakt de controverse zo schrijnend.

Jan Van Schaffelaar.

Onderzoeksrapporten van geprezen instituten zouden in een redelijk debat helderheid moeten verschaffen, inmiddels lijken zij dekmantel voor diep gevoelde ideologische strijd: ‘to do or die’. Dit soort pathetische bezweringen leidt vanzelfsprekend tot tractorgebrul als weerwoord. De redelijkheid kan immers niet meer ergens anders zijn dan bij D66, zo schijnt het.

Alleen een oorlogszuchtige Poetin met een zieke geest kan de partij nog van opvatting laten veranderen qua klimaat- en energiebeleid. Verder moeten de provincies het doen met beschuldigingen als de ‘grootste vleesfabriek van de wereld.’ Dat valt niet meer tegen te spreken, behalve bij de stembus.

Jan van Schaffelaar sprong uiteindelijk alleen van de Barneveldse toren om zijn strijdmakkers het leven te redden. Bij D66 springen ze allemaal.

***