Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Politieke leiders van ontwikkelingslanden staan ​​onder constante druk om voldoende elektriciteit voor hun bevolking op te wekken, aangezien hen wordt gevraagd de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. In een gedurfde en rebelse stap heeft India opdracht gegeven om meer dan 100 slapende kolenmijnen te heropenen om te voldoen aan de torenhoge binnenlandse vraag naar elektriciteit.

De actie is slechts een van de vele maatregelen die het land heeft genomen om te zorgen voor een adequate levering van steenkool aan elektriciteitscentrales die meer dan 70 procent van de elektriciteit opwekken. Deze wordt verbruikt door de industrieën van het subcontinent en 1,3 miljard mensen.

Klimaatrealistische politici in ontwikkelingslanden durven zelfs een badge te dragen die klimaatalarmisten toekennen aan leiders die hun absurde klimaatpolitiek gewoonweg afwijzen.

‘Vroeger werden we geprezen als slechte jongens omdat we fossiele brandstoffen promootten en nu zijn we in het nieuws dat we er niet genoeg van leveren’, zei de Indiase minister van Kolen, wijzend op de negatieve berichtgeving over media die zo vaak van kleur veranderen als kameleons in een wereldwijde hypocrisie over fossiele brandstoffen.

‘Het aantal te heropenen mijnen zal naar verwachting binnenkort bijna 200 bedragen.’

Het economische herstel na de pandemie heeft de vraag naar elektriciteit naar ongekende hoogten gebracht, wat heeft geleid tot een snelle uitputting van de kolenvoorraden bij elektriciteitscentrales en ernstige gevolgen kan hebben voor zowel individuele levens als belangrijke industriële processen.

In overeenstemming met recent beleid heeft India er opnieuw voor gekozen om energieproductie voorrang te geven boven klimaatbeleid. Het aantal te heropenen mijnen zal naar verwachting binnenkort bijna 200 bedragen.

‘In een memo vroeg de regering de exploitatie van mijnen en de productie met maar liefst 40 procent te verhogen.’

De regering gaat zelfs zo ver om verplichte technische vereisten voor de onmiddellijke exploitatie van deze mijnen af ​​te schaffen. ‘Omdat het mijnontwikkelaar- en exploitantmodel al bestaat, hoeven bedrijven die bieden op gesloten mijnen niet technisch gekwalificeerd te zijn om het mijnbouwwerk te doen. Hetzelfde zou tegen betaling van een vergoeding gewoonweg kunnen worden uitbesteed’, meldde een ambtenaar van het ministerie van kolen.

Daarnaast heeft de regering bevolen de milieuregels af te schaffen die nodig zijn voordat de huidige operationele kolenmijnen de productie kunnen verhogen. In een memo vroeg de regering de exploitatie van mijnen en de productie met maar liefst 40 procent te verhogen. Vergeet internationale klimaatbeperkingen, het land ziet af van lokale milieuregelgeving om aan de vraag naar energie te voldoen. Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen, zou men vermoeden.

‘De spoorwegen van het land hebben al veel commerciële passagierstreinen stilgelegd om de sporen vrij te maken voor kolenvrachten.’

Er zijn gesprekken over het verstrekken van leningen om de binnenlandse steenkoolproductie te verhogen. Business Standard meldde dat ‘toonaangevende mijnbouwbedrijven, waaronder Adani Enterprises, Vedanta en Essel Mining, het ministerie van Kolen hebben laten weten dat ze graag aanzienlijke investeringen willen doen om de kolenproductie uit te breiden. Dit betekent dat ze meer bankfinanciering nodig zullen hebben, wat een ommekeer betekent in het klimaatveranderingsprogramma. En de overheid wil graag een stap verder gaan om het te laten gebeuren.’

De federale regering heeft er ook voor gezorgd dat er nieuwe financieringsmechanismen zullen worden ingevoerd voor haar centrales om meer geïmporteerde steenkool te kunnen kopen uit landen als Indonesië. Niet te vergeten, de spoorwegen van het land hebben al veel commerciële passagierstreinen stilgelegd om de sporen vrij te maken voor kolenvrachten.

Deze maatregelen zijn slechts het begin van de dominantie van fossiele brandstoffen als energiebron in een land dat de komende twee decennia het hoogste groeitempo van de elektriciteitsvraag ter wereld zal hebben. Afgelopen november stelde de Indiase premier de koloniale mentaliteit van westerse politieke leiders aan de kaak als het ging om energievrijheid in opkomende delen van de wereld.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de energieopwekking in India tonen maar wat graag de ‘bad boy’-badge om ervoor te zorgen dat 1,3 miljard mensen betaalbare en betrouwbare stroom hebben. Hun politiek kan echter van wijsheid getuigen, terwijl degenen die zich vastklampen aan mistige, pseudo-wetenschappelijke projecties over het klimaat, hun bevolking naar economische achteruitgang leiden.

***

Bron: hier.