Van een onzer respondenten.

Het onderzoeksjournalistieke programma Pointer (KRO-NCRV) heeft ten onrechte beweerd dat de stichting Climate Intelligence (Clintel) wordt gefinancierd door de olie-industrie. Die stelling is niet op feiten gebaseerd, stelt de rechter in kort geding.

Een standpunt van Clintel over deze bewering haalde niet de uitzending. De uitlating is daarom onrechtmatig.

Zeven andere uitlatingen over Clintel zijn naar het oordeel van de rechter niet onrechtmatig. Opmerkelijk is het besluit dat KRO-NCRV een door Clintel gevorderde rectificatie niet hoeft te publiceren. De tekst die Clintel als rectificatie voorstelde is volgens de rechter een “verkapte verklaring” dat de stichting niet door de olie-industrie wordt gefinancierd.

***

Bron hier.

Vonnis hier.