Centrale Borssele. Foto: Shutterstock.

Van een onze correspondenten.

Zeeland wacht gespannen af wat het kabinet deze week naar buiten gaat brengen over nieuwe kerncentrales: krijgt Zeeland er één of zelfs nog meer en hoe lang blijft de huidige centrale in Borssele open? De kwestie was één van de centrale punten tijdens een bezoek van de drie Zeeuwse Kamerleden aan het provinciebestuur.

Zeeland heeft op dit moment drie Zeeuwen in de Tweede Kamer: namens de VVD Jacqueline van den Hil en de Middelburgse oud-wethouder Chris Simons, en namens het CDA Joba van den Berg. Er zitten op dit moment geen Zeeuwen in de Eerste Kamer.

Het bezoek van de drie Kamerleden Joba van den Berg, Jacqueline van den Hil en Chris Simons was al eerder gepland, maar kwam in een ander daglicht te staan nu dit weekend vanuit Den Haag werd gemeld dat nog deze week uitsluitsel komt over de komst van nieuwe kerncentrales in ons land.

‘Ook onder de Zeeuwse bevolking is er veel draagvlak voor nieuwe kerncentrales; iets wat bijvoorbeeld heel anders lijkt te liggen in Groningen.’

Drie regio’s zijn kandidaat voor één of meerdere nieuwe kerncentrales: de Eemshaven in de provincie Groningen, de Maasvlakte bij Rotterdam en Borssele in Zeeland. Zeeland heeft al meerdere malen te kennen gegeven graag nieuwe kerncentrales te willen en de huidige kerncentrale ook langer open te willen houden als dat technisch mogelijk is. Ook onder de Zeeuwse bevolking is er veel draagvlak voor nieuwe kerncentrales; iets wat bijvoorbeeld heel anders lijkt te liggen in Groningen.

Zeeland mag zich dan kandidaat stellen voor de komst van nieuwe kerncentrales; dat gebeurt niet tegen iedere prijs. Zeeland wil alleen de huidige centrale langer openhouden en nieuwe centrales neerzetten als aan bepaalde financiële voorwaarden wordt voldaan, zegt de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman.

‘Het moet niet zo zijn dat financiële risico’s bij Zeeland liggen’, zegt Polman. ‘Daarover maak je aan de voorkant afspraken met het Rijk. Dus we zijn heel benieuwd wat de minister daarover deze week aan de Kamer gaat sturen.’Polman benadrukt het belang van het bezoek van de drie Zeeuwse Kamerleden, juist op dit moment. ‘Het is goed dat de Tweede Kamerleden weten wat de Zeeuwse positie is op dit onderwerp.’

VVD-Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil erkent dat er goede afspraken met Zeeland moeten komen. In het verleden waren er immers tijden dat de productie van kernenergie weinig opleverde, en de kerncentrale als een molensteen om de nek van Zeeland leek te hangen. Daar is nu geen sprake van, benadrukt Van den Hil.

‘Ik denk dat dat risico nu minder groot is dan dat het in het verleden was. Maar het zijn wel allemaal zaken die je in analyses moet meenemen.’

Geen van de drie Zeeuwse Kamerleden heeft direct de portefeuille kernenergie in zijn of haar portefeuille. Jacqueline van den Hil en het CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg zitten beiden op zorg-onderwerpen. Toch is de bijeenkomst maandag op het provinciehuis belangrijk geweest, stelt CDA-er Van den Berg.

‘Ik kan het onderwerp wel meenemen naar mijn collega’s in de Kamer die kernenergie en kerncentrales wél in hun portefeuille hebben, en ze overtuigen van het belang daarvan voor de provincie Zeeland.’

***

Bron hier.