Antonio Guterres. Foto Shuttterstock.

Bron: Friends of Science.

Vertaling: Martien de Wit.

De recente toespraak van VN secretaris-generaal Guterres tot de Petersburg Klimaatdialoog te Berlijn illustreerde het energie-analfabetisme van klimaatideologen, zegt Friends of Science, en dat hij moet aftreden omdat hij de wereld heeft misleid. Evenzo zijn klimaatideologen, die onjuiste opvattingen hebben over de uitstoot van vee en kunstmest; die prutsen aan voedsel- en landbouwsystemen die goed werken; waardoor wereldwijde hongersnood dreigt. Dit moet stoppen.

Zoals CNBC op 18 juli 2022 meldde, beweerde de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, ten onrechte dat hittegolven, overstromingen en zeespiegelstijging werden veroorzaakt door de ‘fossiele brandstofverslaving’ van de samenleving en riep hij op tot ‘collectieve actie in plaats van collectieve zelfmoord’ door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen – een onmogelijkheid aangezien alle ‘hernieuwbare energiebronnen’ worden gemaakt van fossiele brandstoffen, aldus Friends of Science.

De echte ‘collectieve zelfmoord’ is het mislukte klimaatbeleid van de EU en de Duitse ‘Energiewende.

Pierre Kunsch, natuurkundige, PhD, legt uit dat het koolstofvrij produceren van elektriciteit in de Europese Unie een geprogrammeerde mislukking is, zoals is aangetoond door de cijfers. Dit is een catastrofaal laboratoriumexperiment op ware grootte wat Guterres nu voorstelt voor de hele wereld, aldus Friends of Science.

Guterres’ pleidooi voor hernieuwbare energiebronnen gaat voorbij aan de realiteit dat elektriciteitsopwekking slechts een deel is van het gebruik van fossiele brandstoffen. In Duitsland zullen grote industrieën zoals BASF, waar 39.000 mensen werken en die duizenden producten en chemicaliën aan de wereld leveren, wellicht hun enorme fabriek in Ludwigshafen moeten sluiten. Aardgas is nodig als thermische energie voor industriële processen en als grondstof voor de massale aardgasproducten-stroom. De aardgasvoorziening is door Gazprom beperkt en de grondstofprijzen zijn omhooggeschoten.

In september van 2019, terwijl de toen 16-jarige Greta Thunberg de VN berispte met haar emotionele ‘how dare you-speech, stuurde CLINTEL, de internationale organisatie van inmiddels meer dan 1.100 wetenschappers en geleerden, Guterres een aangetekende brief. Zij legden uit dat er geen sprake is van een klimaatnoodsituatie en riepen op tot een bijeenkomst op hoog niveau van wetenschappers om de CLINTEL World Climate Declaration te bespreken. Tot op heden heeft CLINTEL nog geen reactie ontvangen van Guterres. Dit gebrek aan zorgvuldigheid, samen met Guterres’ duidelijke klimaatblindheid voor de realiteit van de tragedie die zich in Duitsland ontvouwt, betekent dat Antonio Guterres moet aftreden, zegt de Friends of Science Society.

Zoals Samuel Furfari, sinds lange tijd senior EU energiebeleidsadviseur, in een oorspronkelijk in het Frans gepubliceerd artikel in Atlántico opmerkt, zijn onze voedselsystemen ook afhankelijk van koolwaterstoffen, niet alleen in de vorm van brandstof voor landbouw- en voedselverwerkingsapparatuur, maar belangrijker nog voor de productie van kunstmest.

Ondertussen, zoals gemeld op 28 juni 2022 in de National Post, woeden er boerenprotesten in Nederland, met ondersteunende protesten die opduiken in zowel Canada als elders in de wereld, omdat regeringen van plan zijn de landbouwproductie te verminderen, de veestapel te beperken en het gebruik van kunstmest door boeren te verminderen, met het argument dat dit de klimaatverandering zal stoppen.

Zoals Roger Pielke, Jr. heeft opgemerkt, is er geen sprake van een klimaatnoodsituatie zonder het onwaarschijnlijke scenario “RCP 8.5,” een scenario dat niet langer als onze toekomst wordt beschouwd, volgens het IPCC Physical Sciences report.

Zoals de Belgische filosoof Drieu Godefridi uitlegt, heeft de klimaatagenda de EU eerst energiearmoede opgeleverd en vervolgens zal het “Food-to-Fork” (FTF) klimaatbeleid mensen in voedselarmoede, gebrek en hongersnood storten. In een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw van november 2020 staat dat het FTF-beleid, als het wereldwijd wordt aangenomen, de voedselprijzen met 89% zou opdrijven, wat op zijn beurt “het aantal mensen in de meest kwetsbare regio’s van de wereld die geen voedselzekerheid hebben, zou doen toenemen met 22 miljoen (invoering alleen in de EU) tot 185 miljoen (bij invoering wereldwijd)”.

Naast het sleutelen aan het klimaat met kunstmest en landbouwmethoden, zegt Friends of Science dat de aanvallen op de veestapel niet worden ondersteund door enig wetenschappelijk bewijs.

Volgens de Paraguayaanse landbouwdeskundige Albrecht Glatzle, zoals gepubliceerd in het tijdschrift ‘Pastoralism‘ (2014), heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) nooit een goede uitgangswaarde gedefinieerd van de emissies van vee. Glatzle deconstrueert de methodologische tekortkomingen van de negatieve beoordeling van de veestapel In het Journal of Environmental Science and Engineering.

De onmogelijke drang tot het ‘Magische Denken‘ van NetZero, bepleit door geloofsgenoten van Al Gore zoals Mark Carney, World Economic Forum gevolmachtigde en VN Klimaattsaar, leidt nu tot een ‘Groene Moord’, op een massale schaal, zoals uitgelegd in Prof. Ian Plimer’s nieuwste boek met diezelfde naam. Prof. Plimer sloot zich aan bij Joanne Nova voor Friends of Science Society’s 19e Jaarlijkse Evenement: “Net Zero + Green Grid = The Great Regret.

De Friends of Science Society stelt dat klimaatbeleid en -activisten van irritant en duur, zijn veranderd tot levensbedreigend voor alle mensen op de wereld. Dit moet stoppen.

***

Friends of Science Society is een onafhankelijke groep van aarde-, atmosferische- en zonnewetenschappers, ingenieurs en burgers die viert dat ze al 20 jaar klimaatwetenschappelijke inzichten biedt. Na een grondig onderzoek van een breed spectrum van literatuur over klimaatverandering, heeft de Friends of Science Society geconcludeerd dat de zon de belangrijkste motor is van klimaatverandering, niet kooldioxide (CO2).

https://friendsofscience.org

***