Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hoe zit het nu met al die ambitieuze elektriciteitstransitie- en al die andere planeet reddende plannen? Nederland moet dit, Nederland moet dat. Allemaal tot uw dienst, maar hoe haalbaar en betaalbaar zijn al die ambities? Jetten wil de woorden haalbaar en betaalbaar niet meer horen. Dit zegt wel het een en ander over zijn beheersing van de materie, eerder het verlies daarvan. Weet hij dat het onbetaalbaar is en wíl hij het niet weten?

Ik verwacht het laatste. Jetten is, net als heel D66, op een uitzondering na, intellectueel niet toegerust om de strekking van zijn beleid te overzien. Laat ik dat intellectuele vermogen wel toeschrijven aan Kaag. Zij weet heel goed waartoe dit beleid voert, maar dat is in lijn met de plannen van Schwab. Kaag is zijn uitvoerder. Waartoe dit voor de Nederlandse bevolking, met name boeren en vissers, leidt heeft niet haar interesse. Dit heeft wel het klimaatgeopolitieke beleid van WEF. Dat dit een meedogenloos beleid inhoudt, neemt zij, en trouwens Timmermans ook, op de koop toe. Het individu doet niet ter zake in een dergelijk misantroop beleid. NGO’s als Greenpeace en Milieudefensie sluiten zich hier van meet af aan bij aan.

Nu dan, haalbaarheid. Climategate.nl ontving een reactie van een lezer met het doel te laten zien hoe onhaalbaar die plannen zijn. Zo schreef hij:

De bronnen waaruit elektriciteit wordt geproduceerd. Ik zie dan ongeveer 50% uit aardgas, 25% uit kolen, 10% biomassa (bomen e.d.), 6% olie en rest, 5% zon/wind en 4% kernenergie. Ongeveer, het gaat mij om het idee en het inzicht dat dit geeft. Waar het mij om gaat is dat zoveel mensen om mij heen én in de MSM zo graag van gas naar elektriciteit willen en van benzine naar elektriciteit. Maar zij snappen helemaal niet wat dit in werkelijkheid betekent. Namelijk dat elektriciteit niet uit de lucht komt vallen, maar dat daar juist ook gas en olie voor wordt gebruikt.

Dit is inderdaad de vraag die ieder weldenkend mens zich stelt. Blijkbaar zijn klimaatbevlogenen uitgezonderd. Omdat er geen bron wordt vermeld zijn hier de cijfers van het CBS:

De productie van elektriciteit is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 2,2 miljard kWh gedaald naar 117,9 miljard kWh. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg met 22 procent, terwijl de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11 procent daalde. In 2021 kwam 33 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Bron.

Die 5% + 10% voor biomassa van de briefschrijver is iets te pessimistisch. Overigens zegt hier productie niet zo veel, want hoeveel % kon daadwerkelijk worden afgenomen door de NL huishoudens? Ook de verhouding tot het totaal van benodigde energie relativeert dit cijfer fors. Immers, elektriciteit maakt maar 15% uit van het totaal. Dan verschrompelt 33% tot die grofmazige 5% van de briefschrijver, zij het wel inclusief biomassa. Met 60% van het totaal aan hernieuwbaar voor biomassa resteert 2% voor wind en zon -CBS spreekt over 2,7%. Bron.

De recente ontwikkelingen laten zien dat fossiel de redder in nood is gebleken, niet de windmolens en zonnepanelen. Het fiasco van duurzaam dat al meer dan 10 jaar geleden is voorspeld, is nu gebleken. De leveringszekerheid van windmolens en zonnepanelen is 0% tegenover 98% van fossiel, ongeacht het aantal windmolens en zonnepanelen.

Dus rest de vraag hoe een moderne maatschappij kan functioneren die voor 100% elektrisch is afkomstig uit windmolens en zonnepanelen? Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat dit onmogelijk is. Hier is een mooie illustratie ervan die ervan uitgaat dat wind en zon dezelfde leveringszekerheid hebben als bijvoorbeeld kernenergie:

Voor Nederland wordt dit dan 4,2 kerncentrales/jaar of 4.200 windmolens/jaar of 39 miljoen zonnepanelen/jaar. Bron.

TenneT heeft hierin het laatste woord. TenneT laat ons weten dat het net in grote delen van het land aan en over de capaciteit zit qua invoeding en afname. Bron. Er zullen tientallen jaren nodig zijn om de nodeloze opgedrongen stijgende elektrificatie van onze maatschappij op het net mogelijk te maken. Dit zal nog een hele opgave worden terwijl bovendien wekelijks 1.000 nieuwe inwoners zich aan onze grenzen melden en die allemaal woningen krijgen, water verbruiken, stroom gebruiken en het in de winter koud hebben.

Veelzeggend zijn dan ook de capaciteitskaarten van TenneT voor Nederland.

Jeroen Hetzler.

De vraag is dus waar Rutte, Kaag, Jetten en van der Wal de argumentatie voor het (klimaat)beleid staande proberen te houden. We kunnen constateren dat hun ideologie en de praktijk van de burger totaal uiteenlopen ten gunste van het gezonde verstand. Erkent de Overheid het klimaatbeleid zijn fiasco of stuurt deze aan op dictatuur? l

Laat duidelijk zijn dat Nederland geen boodschap heeft aan de fantasieën van het WEF. Als Kaag die wil invoeren als beleid, hoort zij niet thuis in Nederland en is zij ongeschikt voor het ambt van Minister.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd.)

***