Auteur: Steve Milloy.

Vertaling: Martien de Wit.

Het Amerikaanse Supreme Court (Hooggerechtshof) heeft zojuist in feite een einde gemaakt aan de mogelijkheid van de Environmental Protection Agency (EPA) om broeikasgassen rechtstreeks te reguleren. Maar verwacht niet dat de EPA onder Biden zich daardoor laat tegenhouden.

De beslissing van vandaag in West Virginia vs. EPA maakt een einde aan het gekonkel van het agentschap in de afgelopen 24 jaar om zichzelf de autoriteit toe te kennen de uitstoot van broeikasgassen te reguleren.

Dit plan bereikte in 2015 zijn hoogtepunt met het “Clean Power Plan” van de EPA onder Obama, waarmee de EPA de hoeveelheid steenkool die door elektriciteitsbedrijven wordt verbrand, wilde verminderen.

In combinatie met andere activiteiten van de EPA onder het bewind van Obama, die hun beruchte ‘oorlog tegen steenkool’ vormden, hielp het Clean Power Plan vrijwel de hele Amerikaanse steenkoolindustrie failliet te laten gaan, schrapte het 50.000 goedbetaalde steenkoolbanen en verwoestte het hele gemeenschappen die afhankelijk waren van de steenkoolindustrie.

Maar het Hof heeft nu geoordeeld dat het Clean Power Plan illegaal was.

“Het Congres heeft de EPA niet de bevoegdheid verleend om emissieplafonds vast te stellen op basis van de strategie om de wijze van opwekking te wijzigen, zoals het agentschap in het Clean Power Plan heeft gevolgd,”

schreef een 6-3 meerderheid.

In aanvulling hierop schreef de meerderheid:

“We kunnen niet negeren dat het regelgevende geschrift dat de EPA onlangs aan het licht bracht, haar in staat stelde een programma op te zetten dat, lang nadat de gevaren van broeikasgasemissies algemeen bekend waren geworden, door het Congres werd overwogen en meerdere malen verworpen.”

Als iemand die tijdens de Obama-jaren in de steenkoolindustrie werkte en uit de eerste hand getuige was van de ontberingen veroorzaakt door EPA van Obama, is mijn eerste reactie:

“Waar kunnen investeerders, werknemers en gemeenschappen in de steenkoolindustrie heen om hun verliezen te verhalen die veroorzaakt zijn door illegale overheidsactiviteiten?”

Hoewel de uitspraak van het Hof van vandaag technisch gezien beperkt is tot het verdampen van het Clean Power Plan, is het moeilijk in te zien hoe enige vorm van regulering van broeikasgassen door de EPA legaal kan zijn, aangezien het Congres nooit toestemming heeft gegeven voor een dergelijke regulering.

Zal de EPA onder Biden zich daar iets van aantrekken? Waarschijnlijk niet.

Zij zal zich nu richten op andere regelingen om broeikasgassen te reguleren, vooral door middel van luchtkwaliteitsregelingen met betrekking tot ozon en stofdeeltjes (d.w.z. roet en stof).

Zoals de EPA ten tijde van Obama redeneerde en implementeerde in haar war-on-coal regelgeving, kan de uitstoot van broeikasgassen door kolencentrales als neveneffect worden verminderd als er grenzen worden gesteld aan de hoeveelheden ozonvormende en deeltjesuitstoot die door kolencentrales mogen worden uitgestoten.

Hoewel de EPA duidelijk bevoegd is om deze emissies te reguleren, heeft zij de desbetreffende wetenschap zozeer verdraaid dat zij beweert dat geen enkele emissie van kolencentrales veilig is voor de menselijke gezondheid. Dit is overduidelijk en aantoonbaar onjuist, maar dat kan de EPA van Biden niets schelen.

Steve Milloy.

De enige hoop om deze illegale EPA-regeling te stoppen voordat ons land nog meer zinloze schade wordt toegebracht, is een afzonderlijke lopende federale rechtszaak. De zaak Young v. EPA, die hangende is voor een uitspraak in de U.S. District Court voor Washington, D.C., zou het vermogen van het agentschap om broeikasgasemissies te reguleren via de achterdeur van ozon en zwevende deeltjes kunnen vertragen.

De aanklagers in Young v. EPA hebben beweerd dat de EPA illegaal haar wetenschappelijke beoordelingsraden heeft volgestouwd met gelijkgezinden van het agentschap om zo de wetenschap met betrekking tot ozon en de uitstoot van fijnstof te manipuleren. Het is een beslissing die net zo belangrijk kan zijn als West Virginia v. EPA.

Eén ding is zeker. De EPA is in wezen een bevooroordeeld-agentschap, dat zijn politieke doelen op slinkse wijze nastreeft.

Het Hooggerechtshof heeft de EPA nu een beetje beteugeld. Maar er is nog veel meer te doen.

***

Bron hier.