Rob Jetten.

Van een onzer correspondenten.

Ondernemers die op kosten van de belastingbetaler advies willen inwinnen over hoe ze duurzamer te werk kunnen gaan, hebben voorlopig even pech. Minister Rob Jetten (voor Klimaat en Energie) zet de subsidieregeling stop omdat er mee gesjoemeld werd.

Het gaat om de Subsidie Verduurzaming MKB, waar ondernemers sinds oktober vorig jaar gebruik van kunnen maken. In totaal gaat het om een pot geld van ruim 28 miljoen euro, waar nu nog ongeveer 20 miljoen euro van over is.

Verduurzamen mkb 

Ondernemers kunnen 80 procent van de advieskosten vergoed krijgen, met een maximumbedrag van 2500 euro. De regeling is opgetuigd omdat het kabinet het midden- en kleinbedrijf (mkb) wil helpen te verduurzamen, om zo de klimaatdoelen te halen.

Het werd de oplichters niet al te moeilijk gemaakt, want die mochten de subsidieaanvraag zelf indienen, als zij daar een machtiging voor hadden van de ondernemer.

Tot z’n ‘grote teleurstelling’ zijn er adviseurs die de regeling misbruiken om er zelf beter van te worden, schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer. De adviezen zelf stelden weinig voor, klaagden ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Misleiding

De klagende mkb’ers werden onder druk gezet door de adviseurs om hen in te huren, bijvoorbeeld door ze wijs te maken dat het verplicht is om zo’n advies te nemen. Een andere truc was om ondernemers te misleiden door hen voor te liegen dat het advies gratis is of dat zij van de RVO waren. En als het advies er eenmaal lag, bleek het vaak waardeloos te zijn.

Het werd de oplichters niet al te moeilijk gemaakt, want die mocht de subsidieaanvraag zelf indienen, als hij daar een machtiging voor had van de ondernemer. Het aanvragen van de subsidie is bewust laagdrempelig gemaakt, om mkb’ers tijd te besparen, schrijft Jetten.

In de herfst weer open

En dat moet zo blijven als de regeling weer open gaat. Maar Jetten wil wel dat er zulke eisen aan deelname gesteld worden dat ondernemers er ook echt iets aan hebben. Hoe dit geregeld gaat worden, laat Jetten deze zomer onderzoeken.

Tot er een oplossing is gevonden, blijft de subsidiepot dicht. Als het aan het kabinet ligt, kan er in de herfst weer subsidie aangevraagd worden. Het is nog wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies waar voor 14 juli kosten voor zijn gemaakt.

***

Bron hier.