Auteur: Ethan Huff, Natural News.

Vertaling: Martien de Wit.

Al meer dan 60 jaar weet de National Aeronautics and Space Administration (NASA) dat de veranderingen die optreden in de weerpatronen op aarde volkomen natuurlijk en normaal zijn. Maar de ruimtevaartorganisatie heeft, om wat voor reden dan ook, ervoor gekozen om het nepverhaal over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te laten voortbestaan en te verspreiden, ten koste van de menselijke vrijheid.

Het was 1958 om precies te zijn, toen de NASA voor het eerst vaststelde dat veranderingen in de baan van de aarde om de zon, samen met veranderingen in de hellingshoek van de aardas, beide verantwoordelijk zijn voor wat klimaatwetenschappers vandaag de dag ‘opwarming’ (of ‘afkoeling’, afhankelijk van hun agenda) hebben genoemd. Met andere woorden: op geen enkele manier, in geen enkele vorm, warmen mensen de planeet op of koelen zij de planeet af door in SUV’s te rijden of door rundvlees te eten.

Maar de NASA heeft tot nu toe nagelaten om de zaken recht te zetten en heeft er in plaats daarvan voor gekozen om stilletjes achterover te leunen en toe te kijken hoe liberals uit hun dak gaan over het feit dat de wereld over 12 jaar zou vergaan vanwege te veel vee, of te veel plastic rietjes.

In het jaar 2000 publiceerde de NASA op haar Earth Observatory website informatie over de Milankovitch-klimaattheorie, waaruit bleek dat de planeet in feite verandert door externe factoren die absoluut niets te maken hebben met menselijke activiteit. Maar, nogmaals, deze informatie is zo’n 19 jaar later nog steeds niet mainstream, en daarom zijn verwarde, door het klimaat geobsedeerde linkse mensen nu begonnen te beweren dat we echt nog maar 18 maanden hebben voordat de planeet sterft door een teveel aan koolstofdioxide (CO2).

De waarheid ligt echter veel meer in de lijn van wat de Servische astrofysicus Milutin Milankovitch, naar wie de Milankovitch-klimaattheorie is genoemd, heeft voorgesteld over hoe de seizoens- en breedtevariaties van de zonnestraling die de aarde op verschillende manieren en op verschillende tijdstippen treft, de grootste invloed hebben op de veranderende klimaatpatronen van de aarde.

De volgende twee afbeeldingen (van Robert Simmon, NASA GSFC) helpen dit te illustreren, met de eerste die de aarde toont in een bijna nulbaan, en de tweede die de aarde toont in een 0,07-baan. Deze baanverandering wordt afgebeeld door de excentrische, ovale vorm in de tweede afbeelding, die opzettelijk is overdreven om de enorme verandering in afstand te laten zien die optreedt tussen de aarde en de zon, afhankelijk van of zij zich op perihelium (het dichtst bij de zon) of aphelium (het verst van de zon) bevindt.

“Zelfs de maximale excentriciteit van de aardbaan – 0,07 – zou onmogelijk te tonen zijn met de resolutie van een webpagina,” merkt de Hal Turner Radio Show op. “Bij de huidige excentriciteit van 0,017 is de aarde bij perihelium 5 miljoen kilometer dichter bij de zon dan bij aphelium.

De grootste factor die invloed heeft op het klimaat van de aarde is de ZON

Wat de obliquiteit van de aarde betreft, ofwel de verandering in axiale schuinte, tonen de onderstaande twee afbeeldingen (Robert Simmon, NASA GSFC), nl. de mate waarin de aarde kan schuiven op zowel haar as als haar rotatie-oriëntatie. Bij hogere hellingshoeken worden de seizoenen op aarde veel extremer, terwijl ze bij lagere hellingshoeken veel milder worden. Een soortgelijke situatie bestaat voor de rotatieas van de aarde, die, afhankelijk van welk halfrond tijdens het perihelium op de zon gericht is, een grote invloed kan hebben op de seizoenextremen tussen de twee halfronden.

Op basis van deze verschillende variabelen heeft Milankovitch een uitgebreid wiskundig model opgesteld waarmee de temperatuur van het aardoppervlak tot ver terug in de tijd kan worden berekend. De conclusie is simpel: het klimaat op aarde is altijd aan verandering onderhevig geweest en is voortdurend in beweging, buiten de schuld van ons als mensen.

Milutin Milankovitsch.

Toen Milankovitch zijn model voor het eerst naar voren bracht, werd het bijna een halve eeuw genegeerd. In 1976 werd in een studie in het tijdschrift Science bevestigd dat de theorie van Milankovitch in feite accuraat is en dat zij overeenkomt met verschillende perioden van klimaatverandering die zich in de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan.

In 1982, zes jaar na de publicatie van deze studie, nam de Nationale Onderzoeksraad van de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen de theorie van Milankovitch als waarheid aan door te verklaren dat:

… orbitale variaties blijven het meest grondig onderzochte mechanisme van klimaatsverandering op tijdschalen van tienduizenden jaren en zijn verreweg het duidelijkste geval van een direct effect van veranderende inwerking van de zon op de lagere atmosfeer van de aarde.

Als we de hele zaak in één eenvoudige zin zouden moeten samenvatten, zou het deze zijn: De grootste factor die de weer- en klimaatpatronen op aarde beïnvloedt is de zon, punt uit. Afhankelijk van de positie van de aarde ten opzichte van de zon op een bepaald moment, zullen de klimaatomstandigheden dramatisch variëren en zelfs drastische afwijkingen veroorzaken die alles tarten wat de mens dacht te weten over hoe de aarde werkte.

Maar in plaats van deze harde waarheid te omarmen, houden de klimaat ‘wetenschappers’ van vandaag, samen met linkse politici en een medeplichtige mainstream media, vol dat het niet gebruiken van duurzame boodschappentassen in de supermarkt en het niet hebben van een elektrische auto de planeet zo snel vernietigen dat we absoluut wereldwijde klimaatbelastingen moeten invoeren als de oplossing.

“Het debat over klimaatverandering gaat niet over wetenschap. Het is een poging van de elite om de bevolking politieke en economische controle op te leggen,” schreef een commentator op de Hal Turner Radio Show.

“En het is een andere manier om de bevolking onderling te verdelen, met sommigen die geloven in de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en sommigen die dat niet doen, d.w.z. verdeel en heers.”

U kunt het volledige verslag van de Hal Turner Radio Show lezen op deze link.

Commentaar: één aspect dat in het artikel niet wordt genoemd, is het effect van het kosmische milieu op het weer van de planeet. Niettemin verkopen degenen die het verhaal van de ‘door de mens veroorzaakte klimaatverandering’ in stand houden, ons een hoop onzin.

***

Zie ook:

NASA scientists warn of ‘perfect storm’ as cosmic rays reach record high; Earth facing a mini Ice Age

Cosmic climate change: Earthquake detected on Mars! ‘Marsquake’ observed on Red Planet for very first time

Cosmic rays intensifying for the 4th year in a row

Extreme weather 2017 caused by cosmic rays not CO2, the grand solar minimum amplifying effect

Snow, heat, shifting jet stream & cosmic rays twist weather

Proof cosmic rays are changing Earth’s weather: Mini Ice Age 2015-2035

***

Bron hier.