António Guterres. Foto Shutterstock.

Auteur: Linnea Lueken.

Vertaling: Martien de Wit.

De New York Times (NYT) berichtte over een toespraak van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, waarin hij beweerde dat de wereld zelfmoord pleegt als er geen collectieve actie wordt ondernomen tegen de vermeende klimaatnoodsituatie. Feiten weerleggen Guterres angstzaaierij. Meerdere maatstaven voor menselijke vooruitgang tonen aan dat het leven erop vooruit is gegaan bij een bescheiden opwarming.

Het NYT-artikel, “VN-chef waarschuwt dat mensheid ‘collectieve zelfmoord’ pleegt door klimaatcrisis“, beschrijft de toespraak van Guterres als een “ernstige waarschuwing” die hij gaf aan vertegenwoordigers van de VN, “waarin hij opriep tot meer concrete actie om wat hij een klimaatnoodsituatie noemde, aan te pakken.”

De NYT schrijft:

“We hebben een keuze,” zei Mr. Guterres in een videoboodschap. “Collectieve actie of collectieve zelfmoord. We hebben het zelf in de hand.”

Guterres ging niet direct in op de hittegolf die een groot deel van Europa teistert, maar zijn opmerkingen kwamen nadat grote delen van het continent maandag te maken kregen met gevaarlijk hoge temperaturen, waardoor in sommige gebieden bosbranden ontstonden.

De extreme verklaring van Guterres was, zoals de NYT meldt, zo getimed dat ze samenviel met de recente hittegolven in Europa. De krant verzuimt te berichten over de recente recordkoude elders in de wereld, zoals hier gemeld door Climate Realism.

Noch de aanhoudende hittegolf in Europa, noch enige andere specifieke weersgebeurtenis kan in alle eerlijkheid worden toegeschreven aan klimaatverandering. Bovendien blijkt uit gegevens van een hele reeks wetenschappelijke disciplines dat de levensomstandigheden voor de meeste mensen drastisch zijn verbeterd, zelfs nu het klimaat is opgewarmd.

Wat hittegolven betreft, zoals vele malen door Climate Realism is besproken, bijvoorbeeld hier, hier en hier, blijkt uit gegevens uit de echte wereld niet dat hittegolven erger worden, of dat ze kunnen worden toegeschreven aan klimaatverandering.

In plaats van dat klimaatmaatregelen een “collectieve zelfmoord” veroorzaken, zoals Guterres waarschuwde, blijkt uit gegevens van studies zoals deze van The Lancet, dat het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van niet-optimale temperaturen in de afgelopen eeuw aanzienlijk is gedaald. Zoals uitgelegd in Climate Realism, hier, hier, en hier, bijvoorbeeld, zijn er minstens tien keer meer voortijdige sterfgevallen verbonden aan koude dan aan warm weer (zie de figuur hieronder). Naarmate de aarde opwarmt, is het aantal sterfgevallen dat met de temperatuur samenhangt, gedaald.

Figuur 1. Wereldwijd sterftecijfer door hitte en koude, grafisch weergegeven per regio, van 2000-2019.

Grafiek gemaakt door Willis Eschenbach op basis van gegevens uit Monash-studie.

Bovendien blijkt uit de gegevens ook dat het aantal menselijke sterfgevallen als gevolg van weersrampen nu aanzienlijk lager ligt dan in het begin van de 20ste eeuw, met een daling van meer dan 99 procent, zoals blijkt uit figuur 2 hieronder.

Bovendien, in tegenstelling tot de vaak herhaalde beweringen van klimaatalarmisten binnen en buiten de commerciële media, zijn de productie en opbrengst van gewassen dramatisch toegenomen tijdens de huidige opwarming van de aarde, met als gevolg een afname van honger, ondervoeding en hongersnood. Gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), die in tientallen berichten van Climate Realism hier, hier en hier worden besproken, laten bijvoorbeeld zien dat essentiële graangewassen – en allerlei andere soorten fruit, groenten en andere voedingsmiddelen – de afgelopen 30 jaar herhaaldelijk nieuwe records voor productie en opbrengst hebben gevestigd. Dit is gedeeltelijk te danken aan de toegenomen kooldioxidebemesting, langere groeiseizoenen als gevolg van de bescheiden opwarming en door fossiele brandstoffen gevoede technologische vooruitgang in landbouwtechnieken.

Sinds 1990 hebben volgens de FAO de belangrijkste graangewassen wereldwijd herhaaldelijk records gevestigd, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Behoudens onvoorspelbare rampen die niets met klimaatverandering te maken hebben, is het onwaarschijnlijk dat de tendensen in gewasproductie en opbrengst plotseling zullen omslaan.

Voordat secretaris-generaal Guterres alarmerende uitspraken doet over de ondergang van het klimaat, zou hij de feiten moeten controleren, met inbegrip van de gegevens die zijn verzameld door de Verenigde Naties waaraan hij leiding geeft. Er zijn aanwijzingen dat Guterres meer bezig is met het creëren van paniek, het aanzetten van jongeren tot protest en het motiveren van regeringsmaatregelen die zijn agentschap meer controle geven, dan met het presenteren van de feiten over de gevolgen van klimaatverandering.

Echte klimaatwetenschappers en journalisten zouden hem hierop moeten aanspreken en duidelijk moeten maken dat uit alle gegevens blijkt dat het klimaat nog nooit minder bedreiging voor het menselijk bestaan vormde dan nu.

Linnea Lueken.

Over Linnea Lueken

Linnea Lueken is een Research Fellow bij het Arthur B. Robinson Center on Climate and Environmental Policy. Terwijl ze in 2018 stage liep bij The Heartland Institute, was ze co-auteur van een Heartland Institute Policy Brief ‘Debunking Four Persistent Myths About Hydraulic Fracturing.

Zie hier.

***

Bron hier.

***