Van een onzer correspondenten.

Het Europees parlement heeft deze week het gebruik van de biobrandstoffen voor de luchtvaart aangescherpt in de vrees voor een groeiende CO2-uitstoot. In elk geval tot 2034 mogen ook restproducten van fossiele brandstoffen en dierlijke vetten worden gebruikt in onze straalmotoren, symbool en alledaagse realiteit van vooruitgang. We kunnen aan een vliegmachine geen gemoedstoestand toekennen, maar je zou verwachten dat er ooit een vliegtuig weigert om met afgewerkte bakolie uit de bollenkraam op te stijgen. Techniek kan meedogenloos zijn, juist waar het wil falen. Het mag ook een piloot zijn.

Hoewel wetenschappelijk veel vraagtekens zijn te zetten bij de rol van CO2 als vervuilend en klimaatbedreigend, is politiek Europa nog niet toe aan een scherpe wetenschappelijke analyse over de oorzaak van klimaatverandering. Er zijn wetenschappers die stellen dat CO2 juist een zegen is voor moeder aarde, mens en natuur. Vliegen op fossiele brandstof draagt in die visie bij tot een groenere aarde. Dit type argumentatie is nog niet doorgedrongen tot de politieke arena.

Ooit ontstond op ons continent de Verlichting met het primaat van de rede, die tegenspraak duldt. De vochtige kerkers zouden nu nog vol liggen met mannen en vrouwen die hun mond durfden te roeren over rechtvaardigheid en waarheid, als de rede niet institutioneel was geworden in onze samenleving.

Maar in de collectieve angstbevrediging over de toekomst van ons klimaat, lijkt die bijzondere verworvenheid van de menselijke geest niet meer te mogen functioneren. En dus houden de politieke vertegenwoordigers van de uitgeputte ideologieën hun vingers in de oren als het gaat om de ware rol van CO2. En het ene tot dovenmansoren-theologie verheven vraagstuk haalt zo het andere uit: omdat vliegtuigen nu eenmaal ook boven Afrika vliegen, mogen de hongerigen daar niet zien dat er ‘voedselgestookte’ vliegtuigen overvliegen. Brandstoffen op basis van voedergewassen, levensmiddelen en bijproducten van palmolie, soja en zeep sloot het Europees parlement mede daarom uit. Vera Tax (PvdA) zei het niettemin hoopvol:

‘Iedereen moet straks weer zonder schaamte kunnen vliegen.’

***