Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Auteur: Graham Young.

De publicatie van het jaarlijkse rapport van het Australian Institute of Marine Science (AIMS) over de toestand van koraalriffen voor 2021/22 heeft een groot schandaal in het Australische milieubeheer aan het licht gebracht: niet alleen is het rif 10 jaar geleden hersteld van schade, maar het bevindt zich ook qua vitaliteit op recordniveaus.

Dit zou een revolutie teweeg moeten brengen in de manier waarop het Great Barrier Reef wordt beheerd, een einde moeten maken aan een aantal carrières van leidinggevenden en een nieuw en optimistisch hoofdstuk in het leven van het rif moeten openen.

Jarenlang is het primaire economische doel van het Great Barrier Reef niet het aantrekken van toeristen voor Queensland geweest, maar het verstrekken van ARC-beurzen voor academici en Commonwealth Grants voor de regering van Queensland die zich inzet voor het ‘redden’ van het rif.

Hoewel de geopenbaarde gezondheid van het rif een feest is, is het ook een groot schandaal dat het herstel, dat sinds ongeveer 2012 aan de gang is, niet is gevierd door AIMS. In plaats daarvan lijkt AIMS het vreemd stil te hebben gehouden. De laatste keer dat ze geaggregeerde cijfers voor het rif publiceerden, was 2016-17 in de aanloop naar de verkiezingen van 2019, toen het rif een probleem moest zijn voor kiezers.

Als het politieke beleid eenmaal goed op stoom is, breekt de hel los, zelfs als de waarheid de spookverhalen weerspreken.

Sindsdien hebben we 5 jaar van rampen gehad, met als hoogtepunt de meest recente dreiging van Unesco om het rif als bedreigd te bestempelen.

En de enige reden dat we nu cijfers voor het hele rif hebben verzameld, is omdat Peter Ridd de AIMS-gegevens nam en het voor ons deed. Voor dit plichtsverzuim moet iemand verantwoordelijk worden gehouden.

Peter Ridd.

Checks and balances ontbreken duidelijk op dit gebied en hebben ervoor gezorgd dat er systematische fraude heeft plaatsgevonden.

Ten slotte moet de regering zich niet alleen verzetten tegen de vermelding van het Great Barrier Reef door Unesco als bedreigd, maar moeten we ook aandringen op erkenning als een van de voortdurende en grootste succesverhalen van de natuur.

Het enige dat bedreigd wordt aan het rif zouden de ideologische ’terroristen’ moeten zijn die zich voordoen als wetenschappers die het zo lang gegijzeld hebben gehouden.

***

Zie voor het hele artikel hier.

Peter Ridd is wetenschappelijk lid van Clintel. Zie hier.