Bron: The Daily Sceptic.

Professor Dr. Knut Löschke studeerde kristallografie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en informatica. In de loop van een lange carrière richtte hij een IT-bedrijf op en is hij ereprofessor aan de Universiteit van Technologie, Economie en Cultuur in Leipzig. Als onderdeel van zijn werk aan de universiteit houdt hij zich bezig met de energie-industrie en klimaatverandering. Hij diende de Duitse Bondsdag als expert in ‘Artificial Intelligence‘. Maar professor Löschke is geïrriteerd, erg geïrriteerd, zoals hij liet weten in deze recente Facebook-post:

Ik ben het zat.

Of, om het nog duidelijker te zeggen: ik heb genoeg van het permanente en steeds religieuzer klinkende klimaatgemekker, de fantasieën over de energietransitie, de aanbidding van elektrische auto’s, horrorverhalen en doemscenario’s van Corona tot vuurzeeën en weerrampen. Ik kan de mensen niet uitstaan ​​die zulke verhalen in microfoons en camera’s schreeuwen, of het elke dag in kranten publiceren. Ik zie met lede ogen aan hoe de wetenschap verandert in een hoer van de politiek.

Het lijkt erop dat wetenschappers zoals professor Löschke terugvechten, moe van het misbruik en vaak genegeerd worden voor wetenschappelijk werk dat niet in overeenstemming is met een modieus politiek verhaal. Vorige week benadrukte de Daily Skeptic de lopende Wereldklimaatverklaring (WCD), die nu is ondertekend door meer dan 1.100 wetenschappers en professionals.

Onder leiding van de Noorse natuurkunde Nobelprijswinnaar professor Ivar Giaever, zegt de WCD dat er geen klimaatcrisis is. Klimaatwetenschap zou zijn verworden tot een discussie die gebaseerd is op overtuigingen, niet op degelijke wetenschap.

Ons verhaal over de WCD trok enorm veel aandacht op sociale media en is een van de meest gelezen artikelen die we ooit hebben gepubliceerd. Er waren vele pogingen om de Verklaring te bagatelliseren, en veel van de mensen die ondertekenden hadden persoonlijke aanvallen te verduren.

De WCD is ondertekend door maar liefst 235 hoogleraren afkomstig uit een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines. Dertien van de 28 WCD-hoofdaanhangers zijn professoren, zeven van de 10 Griekse ondertekenaars eveneens, en 11 van de 24 uit Noorwegen.

Klimaatwetenschapper en schrijver Willie Soon somde onlangs een aantal academische disciplines op die behulpzaam zijn bij het bestuderen van het veranderende klimaat. Ze omvatten: astronomie, zonnefysica, geologie, geochemie, paleoklimatologie, glaciologie, oceanografie, ecologie en geschiedenis. Het was geen volledige lijst, voegde hij eraan toe.

De brede ervaring van wetenschappers en niet-wetenschappers in de WCD-lijst omvat de meeste, zo niet al deze studiegebieden. Mensen die tezamen duizenden jaren praktijkervaring hebben, pleiten ervoor dat de studie van klimaatwetenschap minder politiek is en dat het klimaatbeleid van regeringen meer wetenschappelijk is.

Een andere Duitse wetenschapper, de vooraanstaande specialist op het gebied van experimentele fysica, professor Hermann Harde, verwierp onlangs het idee dat mensen het klimaat beheersen via de uitstoot van kooldioxide als een “absolute waanvoorstelling”. Hij waarschuwde politici dat het een onverantwoord energiebeleid zou zijn om serieuzere peer-reviewed wetenschappelijke publicaties te negeren die een veel kleinere menselijke impact op het klimaat laten zien dan eerder werd gedacht.

We hebben onlangs de opmerkingen van Harde gerapporteerd en verwezen naar het feit dat Duitse politici jarenlang deugdzame groene geluiden hebben laten horen door de productie van nucleaire en fossiele brandstoffen te verbieden, terwijl ze vertrouwden op een onstabiel Rusland om het energietekort aan te zuiveren. 

Het gevolg van deze kapitale blunder zal deze winter waarschijnlijk duidelijk worden in Duitsland. De problemen stapelen zich nu al op, met de Duitse krant Handelsblatt die meldt dat de megawattprijs van elektriciteit vorige week naar een nieuw hoogtepunt is gestegen in de dagelijkse handel. Een megawattuur kostte € 563, vergeleken met slechts € 23 een jaar geleden. Natuurlijk is het verwoestende beleid achter Net Zero hiervoor verantwoordelijk.

In het VK betekent de piek in de internationale gasprijzen en een toenemende afhankelijkheid van onbetrouwbare hernieuwbare energiebronnen dat het plafond voor de energieprijs voor de consument kan worden verhoogd tot £ 6.000, een bedrag dat vrijwel zeker buiten het bereik van een aanzienlijk deel van de bevolking ligt. Onder deze omstandigheden kan een koude winter duizenden slachtoffers eisen.

Freeman Dyson.

Voordat hij stierf, merkte de veelgeprezen natuurkundige professor Freeman Dyson – een ondertekenaar van de WCD – op:

“De mensen die geacht worden de experts te zijn en beweren de wetenschap te begrijpen, zijn precies de mensen die blind zijn voor het bewijs”.

Richard Lindzen.

Professor Richard Lindzen, een van de hoofdondertekenaars van WCD, is het daar duidelijk mee eens, hij heeft gezegd dat het huidige klimaatverhaal “absurd” is, hoewel biljoenen dollars momenteel lijken aan te tonen dat dit niet het geval is. Het valt nog te bezien wat er als eerste opraakt – het geld, of de tolerantie van burgers om arm te worden onder linkse command-and-control Net Zero-regimes. Jarenlang hebben groene activisten en journalisten zich kunnen verschuilen achter de voor de hand liggende canards dat de wetenschap rond de menselijke betrokkenheid bij klimaatverandering ‘voltooid’ is, en dat 97% van de wetenschappers het met die stelling eens is.

De arrogantie achter deze politieke houding komt tot uiting in een tweet van de Guardian-schrijver George – “Don’t mention the coral!’– Monbiot, die verwees naar het recente WCD-artikel.

tweet

© Twitter
Zoals we eerder hebben gemeld, schreven 48 Italiaanse professoren in de relevante wetenschappen onlangs aan hun regering dat de menselijke bijdrage aan klimaatverandering “onterecht overdreven is en dat catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”.

Activisten zoals Monbiot hebben regelmatig kritiek op ‘klimaatontkenners’ uit vanwege hun vermeende banden met financiering van oliemaatschappijen (hoewel hij onlangs de suggestie verwierp dat de royale financiering van The Guardian door de Bill and Melinda Gates Foundation de berichtgeving van die krant zou beïnvloeden).

Bijzondere kritiek treft vaak geologen, omdat er veel vraag is naar werk van bedrijven die minerale rijkdommen uit de aarde willen halen. Geologie biedt ook een belangrijk inzicht in de paleoklimatologische geschiedenis. Geologen staan ​​vaak sceptisch tegenover beweringen dat mensen plotselinge veranderingen in het klimaat veroorzaken. Je zou kunnen zeggen dat ze het allemaal al eens eerder hebben gezien.

Harrison Schmitt.

De enige wetenschapper die met Apollo naar de maan ging, was de geoloog Harrison Schmitt, en zijn opvatting is dat er geen bewijs is dat mensen klimaatverandering veroorzaken. Het toenemende aantal wetenschappers dat sceptisch staat ten aanzien van de politiek correcte, gepolitiseerde wetenschap van klimaatverandering, heeft verschillende oorzaken, behalve dat ze daarvoor geld zouden krijgen van de oliemaatschappijen.

***

Over Knut Löschke

Knut Löschke is ondertekenaar van de World Climate Declaration.

***

Bron hier.

***