Wopke Hoekstra. Foto: Shutterstock.

Van een onze correspondenten.

Het kunnen spannende politieke dagen worden nu Wopke Hoekstra (CDA) opnieuw de zaak op scherp zet door het kabinetsakkoord in twijfel te trekken. Sinds vanochtend zijn de stikstofdoelen voor 2030 niet meer heilig, aldus de bewindsman in het Algemeen Dagblad. Hoekstra durft. Het lijkt een herhaling van eerdere zetten, met een meer onzekere uitkomst voor Rutte IV.

In het voorjaar immers vond Hoekstra dat het vastgestelde klimaatbeleid opnieuw moest worden bezien omdat de wereld na de inval in Oekraïne een andere was geworden en defensie meer geld nodig had, met mogelijk ook een terugsluizing van klimaatmiljarden.

Hij zei toen:

‘We zijn de afgelopen dagen ingehaald door de werkelijkheid en zullen de bakens moeten verzetten. We moeten terug naar de tekentafel’.

Zijn realisme werd uitgelegd als het openbreken van het jonge regeerakkoord en stuitte op grote weerstand, met name bij D’66. De klimaatmiljarden bleven uiteindelijk onaangeroerd en daarmee ook de klimaatdoelen.

Inmiddels lijkt de geschiedenis zich te herhalen met de door Hoekstra gepropageerde ‘herstart’ als het gaat om de stikstofdoelen. Deze tweede gang naar de tekentafel is een enorme draai, immers CDA fractievoorzitter Heerma hield tot voor kort nog vol dat aan de stikstofdoelen niet kon worden getornd. Nu is alles anders, ook binnen het CDA.

Schermafbeelding.

Hoekstra gooit hiermee een belangrijke coalitieafspraak over boord omdat ook kennelijk hier de werkelijkheid na de boerenacties een andere is geworden in Nederland. In stedelijke gebieden en door sommige opiniemakers mag dan afwijzend worden gereageerd op het boerenprotest, op het platteland zijn rode zakdoek en omgekeerde Nederlandse vlag bijna nationale symbolen. Laat staan de groene borden van ‘Makelaardij Van der Wal’ (!) voor elke boerderij met: te koop.

Politieke analisten meldden vanochtend dat D’66 niet blij was met de ongehoord ferme stap van Hoekstra.

Misschien zijn de Tweede Kamerverkiezingen nog eerder dan de Statenverkiezingen en kan Nederland echt naar de tekentafel. Eindelijk bereikt de echte crisis het torentje.

***