Bron: Net Zero Watch.

Net Zero Watch heeft conservatieve kandidaten die strijden om het leiderschap van de partij gewaarschuwd dat elke belofte om door te gaan met een ‘business as usual’-benadering van Net Zero zal leiden tot de ergste energiekostencrisis in de Britse geschiedenis.

Om te beoordelen hoe serieus elke kandidaat in de conservatieve leiderschapswedstrijd de ‘catastrofale’ energiekostencrisis waarmee Groot-Brittannië wordt geconfronteerd, beschouwt, stuurt Net Zero Watch een lijst met belangrijke vragen naar alle kandidaten om erachter te komen waar ze staan ​​met betrekking tot elk van deze dringende kostenkwesties.

Beste kandidaat-leiders,

Martin Lewis waarschuwt voor een ‘catastrofale’ energiecrisis die deze winter tot 10 miljoen mensen in echte armoede dreigt te drijven.

Wilt u de energiekosten en de voorzieningszekerheidscrisis bovenaan de hervormingsagenda van de regering plaatsen?

Geeft u opdracht voor een kosten-batenanalyse van de huidige Net Zero-plannen?

Beëindigt u alle Net Zero-plannen die de energiecrisis verergeren?

Gaat u alle groene heffingen op de energierekening opschorten om de energiekostencrisis te verminderen?

Zult u dwangbetalingen annuleren en wind- en zonne-energiegeneratoren dwingen hun eigen balanceringskosten te betalen, waardoor ze worden gestimuleerd om alleen zelf te produceren als dit rendabel is?

Zult u alle fiscale en andere belemmeringen voor de exploratie van schaliegas om de binnenlandse productie te verhogen, wegnemen?

Gaat u de CO2-belasting op elektriciteitsopwekking herzien om de consument te verlichten en de leveringszekerheid te waarborgen?

Gaat u in het licht van de energiecrisis alle beleidsinitiatieven die gericht zijn op de netto-nuldoelstelling van 2050, inclusief de koolstofbudgetten, de warmtepompdoelstellingen en het te ambitieuze tijdschema voor het verbod op benzine- en dieselmotoren, herzien?

We kijken uit naar uw reacties.

Het Net Zero Watch-team

PS Om meer te weten te komen over de onderliggende oorzaken van de energiecrisis in het VK, zie onze Short Guide to the Energy Bills Crisis (pdf).

***