Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

’s Morgens sta ik altijd fris weer op nadat ik de vorige avond, murw gebeukt door een dag lang informatie verstouwen, in een diepe slaap viel. Dit keer na een uitsmijter op Climategate.nl waarbij het Heartland Institute werd genoemd. ‘Heartland Institute‘, morgen maar ’s opzoeken’ dacht ik nog net voordat het licht uitging. Vanmorgen, toen om een uur of vier het ververste brein weer begon te ratelen, besloot ik –  als vervolg op het artikel over Kafka – een artikel te schrijven over de nieuwe grafiek van de wereldwijde primaire energieconsumptie. Een grafiek die mensen pas werkelijk angst zou moeten aanjagen.

Het is vandaag maandag 08 augustus en, nadat ik de dagelijkse portie MSM–propaganda tot me genomen had, hetgeen ongeveer een kwartier koppensnellen in beslag nam, begin ik met het lezen van het essay van Ralf Bodelier: ”Oneindige groei op de planeet – het kan wel”, dat zaterdag in de krant stond afgedrukt. Een opmerkelijke titel /kop in een krant die hartstochtelijk de groene (woke) ideologie uitdraagt met alles erop een aan.

Maar Ralf Bodelier wordt geaccepteerd als filosoof, docent journalistiek, columnist voor het Financieele Dagblad en commentator op Radio 1. Op de manier hoe hij in de camera kijkt, is wel te zien dat we met een ‘winner‘ van doen hebben; iemand die zegt ‘mij maken ze niets’ en het klopt ook dat je onoverwinnelijk bent als je tot de Hilversumse incrowd behoort.

In het artikel strooit Bodelier een enorme berg informatie over de lezer uit en introduceert hij ‘hersens ‘ als nieuwe grondstof om het dilemma van grondstoffen en energie op te lossen zodat de eeuwige groei mogelijk zal zijn. Dit zijn de mensen die de mensen – jongeren – regelrecht de afgrond injagen, zonder dat iemand ze een strobreed in de weg legt. Kán leggen. Bodelier is van het type Ruud Koornstra, die in een televisie-uitzending de minder retorisch begaafde Syp Winia sprakeloos liet en breed lachend het applaus incasseerde.

Onder het hoofdstuk ‘Meer met minder ‘ komt Bodelier met de vaststelling:

”Sinds de eeuwwisseling blijkt economische groei niet langer gepaard te gaan met een hoger energiegebruik en meer CO2-uitstoot. ”

Waarmee hij op een lijn zit met wat CEO’s van Shell en BP zeggen over deze grafiek, hier samengevat met de reactie door Bernard Looney, CEO van BP in reactie op de verklaring van Shell CEO Ben van Beurden op Linkedin naar aanleiding van de uitspraak van de Rechter op 26 mei 2021, inzake de eis van MilieuDefensie aan Shell om de CO2 uitstoot terug te brengen: 

Ben – great message. It is clear to us at bp just how committed you and the Shell team are – and have been – to the energy transition. It’s an enormous challenge – so all the more reason for us to continue to work together where we can to help the world get to net zero.”  

Herhaal: de respectievelijke CEO ’s van BP en Shell zeggen dat ze voortaan géén olie meer verkopen en géén CO2 meer zullen uitstoten en iedereen gelooft het. Sterker: gaat actief de boodschap verspreiden. (‘de onzichtbare hand van Kafka’)

Toelichting bij de grafiek

1) Als eerste kunnen we zien dat na kolen, waarop de stoommachines vanaf 1765 gingen draaien, gaandeweg werden vervangen door olie, nadat Edwin Drake in 1860 voor het eerst succesvol olie had opgepompt en dat ergens in de jaren 50 gas zijn intrede deed als brandstof. Hout wordt ook nog als brandstof gebruikt in sommige delen van de wereld, aangegeven met traditionele biomassa.

2) De werkelijke versnelling begon na de tweede wereldoorlog toen de economie pas echt begon te groeien. Vanaf de jaren 60 werden de auto en vliegvakanties toegankelijk voor het grote publiek en begon de consumptie van fossiele brandstoffen snel te stijgen. De hoeveelheid energie per geproduceerd product begon sterk af te nemen en de brandstofefficiëntie verbeterde enorm. Als gevolg van de technologische vooruitgang groeide het bevolkingsaantal eveneens exponentieel.

Tot zover had Bodelier het goed begrepen. Was echter geen sprake geweest van besparing van brandstof in ‘warmtemachines’- turbines en motoren – vanaf het moment dat de eerste stoommachine zijn intrede deed, dan was de lijn loodrecht omhoog gegaan en was het einde van de beschaving allang een feit geweest.

3) Aan de bovenkant van de grafiek is een heel klein stukje met de aanduiding ‘renewable‘, hernieuwbare energie . Om hernieuwbare energie te produceren blijkt – bij inzoomen – een onevenredig groot deel van de fossiele brandstoffen te zijn ingezet om de economie van de energietransitie op te laten draaien. Zonder renewables zou de consumptie van primaire brandstoffen een stuk lager zijn geweest. (De lijn zou minder stijl zijn geweest.)

4) In de afgelopen 20 – ruwweg – jaar verdubbelde de consumptie van primaire brandstoffen. Het is zeer aannemelijk dat de volgende verdubbeling zich weer sneller zal voordoet als gevolg van de groene groei.

In de ‘Most important video you ‘l ever see‘, geeft wijlen Dr. Albert A. Bartlett’s een lecture on Arithmetic, Population, and Energy.

Politici en CEO ’s spreken altijd van ‘consumption at present rate’, zegt hij in de video, maar consumptie verloopt bij een groeiende economie altijd exponentieel. Niet alleen de groei van de consumptie van primaire energie overigens, maar ook die van grondstoffen en afvalbergen. Dát zou pas een angstaanjagende boodschap zijn geweest. Vooral omdat die reëel is. Ik schrijf  ‘zijn geweest’, want de boodschap kwam niet door of de ‘onzichtbare arm van Kafka’ beschuldigde de brenger van de boodschap en gooide die in de kerkers.

Het Heartland Institute tot slot, lijkt me een organisatie te zijn met goede intenties. Dit artikel bewijst dat tegenstanders geen goede intenties hebben.

‘ The Heartland Institute is one of the world’s leading free-market think tanks. It is a national nonprofit research and education organization based in Arlington Heights, Illinois. Its mission since its founding in 1984 is to discover, develop, and promote free-market solutions to social and economic problems.’

In ieder geval was in een vrije markt nooit de economie van de energietransitie ontstaan en was de consumptie van primaire energie niet zo angstaanjagend snel gestegen.

***